Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ASYA-AVRUPA ULAŞTIRMA KORİDORU REKABETİ

ASYA-AVRUPA ULAŞTIRMA KORİDORU REKABETİ

ASYA-AVRUPA ULAŞTIRMA KORİDORU REKABETİ27.12.2010

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut ERKESKİN’in Zaman Gazetesi yazarı Murat YÜLEK’in “Asya-Avrupa Ulaştırma Koridoru Rekabeti” başlıklı yazısına hitaben yorumlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sayın Murat YÜLEK,

Öncelikle belirtmek isterim ki, UTİKAD - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği olarak, 10 yıl önce ilk kez, Türkiye’nin bulunduğu bölgede “lojistik üs” olması gerektiğini gündeme getirmiş ve kamuoyunda bu farkındalığı yaratmak amacıyla kamu ve özel sektör dahil olmak üzere her platformda konuyu irdelemiştik. İlerleyen yıllar içinde bu yöndeki çabalarımızı ısrarla sürdürerek gerek Türkiye’de, gerekse temsilcisi olduğumuz FIATA ve CLECAT gibi uluslararası kuruluşlarda fiilen pek çok çalışmayı yürüttük. Günümüzde bu amaç, Türkiye’deki tüm ilgili kamu ve özel sektör kurumlarında ortak bir hedef konumuna gelmiştir. Hatta en son İTO 2011 çalışma programında lojistik stratejik sektör olarak yerini almıştır.

Yazınızda vurguladığınız konuların, bulunduğu coğrafi bölgede “lojistik üs” olması gereken Türkiye için önemi ortadadır. Uluslararası platformlarda ve çevre bölgelerdeki lojistik gelişmeleri yakından takib eden UTİKAD, devlet birimleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli olarak TRACECA, TENs Koridorları, MoS, ECOLPAF gibi çeşitli oluşumlarda üst düzeyde katılımlar, katkılar ve liderlikler gerçekleştirerek ülkemizin ve üyelerimizin de dahil olduğu lojistik sektörünün bu oluşumlarda hak ettiği yeri almasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

UTİKAD olarak yürüttüğümüz bu çalışmalar hakkında, size bazı özet bilgiler iletmek isterim:
- TRACECA Türkiye Ulusal Sekreterliği koordinasyonunda yürütülen çalıştaylara katılınmaktadır. 3 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve şahsımın da katılımcı olduğu Avrupa – Kafkasya- Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) “Deniz Otoyolları” Ulusal Çalıştayı’nda, UTİKAD görüşü olarak, Kafkaslarda petrol ve petrol ürünleri üretiminde kullanılan yedek parçanın ilgili bölgeye taşınması, yeni hatlar yerine mevcut servislerin iyileştirilmesi, gümrük prosedürlerinin iyileştirilmesi, Ukrayna’da gümrük prosedürlerinin çok ağır ve yavaş olduğu, Viking projesinin mantıklı bir proje olmasına rağman gümrük uygulamaları yüzünden yeterince gelişemediği ve Köstence-Trabzon-İran bağlantısı üzerinde çalışılması gerekliliği önemle vurgulanmıştır.

- TRACECA kapsamında son olarak, 15-16 Aralık 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen TRACECA-Hükümetlerarası Komisyonu’n MoS-Deniz Otoyalları/ Karadeniz ve Hazar Denizi Proje toplantısına UTİKAD yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 3 kişilik bir ekiple katılınmıştır. Yine bu toplantıda Türkiye’nin ve girişimcilerinin de içinde bulunabileceği üç önemli proje değerlendirilmiştir.

- “TRACECA Ve ‘TENs/Trans-European Networks’ Koridorları Arasındaki Denizyolu Bağlantılarını Geliştirme Projesi” kapsamında çeşitli çalışma gruplarına ve çalıştaylara UTİKAD yönetim kurulu üyesi düzeyinde katılınarak, Türkiye limanlarının ve Ro-Ro hatlarının bu proje kapsamında daha etkin bir rol alması yönündeki çalışmalara aktif olarak katılınmıştır.

- Afganistan, Azerbeycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Türkiye’den oluşan EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı – ECO Economic Cooperation Organization) ülkelerinin lojistik derneklerinin bir araya gelerek oluşturacağı ECOLPAF’ın (ECO Logistics Provider Associations Federation – ECO Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Dernekleri Federasyonu) kuruluş çalışmaları T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nın görevlendirmesi ve İTO’nun desteğiyle UTİKAD önderliğinde yürütülmektedir.
ECOLPAF 2. hazırlık toplantısı, UTİKAD ev sahipliğinde 17 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, federasyon yapısının oluşturulması ve federasyon tüzüğünün hazırlanması çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.

Bahse konu federasyonun kuruluş çalışmaları sırasında, UTİKAD’ın önerisi ve çabasıyla üyesi olduğumuz FIATA ve CLECAT’ın resmi desteği alınmış olup, kuruluşu takiben ECOLPAF’ın, üye ülkelerin oluşturduğu bu bölgedeki transit taşımalar ve lojistik faaliyetlerde etkin bir biçimde söz sahibi olmasının önü açılmıştır. Nitekim halihazırda İstanbul-Pakistan arasında seferleri başlamış olan ECO Treni bu çalışmaların gelecekteki etkinliğinin ilk habercisidir.

Ana hedefleri, bölgesel kalkınmanın yanı sıra üye ülkelerdeki taşımacılık ve lojistik sektörü ile ilgili projeler üretmek, sektörün eğitim kalitesini arttırmak, İpek Yolu Projesini canlandırmak ve ülkeler arası yaşanan sorunları gidermek  olan bu federasyonla birlikte, UTİKAD, TRACECA koridoru projesinin kapsadığı coğrafyada Türkiye’nin daha etkin bir konuma ulaşması için çalışmalarını sürdürecektir.

- UTİKAD’ın Türkiye’yle Avrupa’yı bağlayan Balkanlar bölgesindeki etkin çalışmaları da devam etmektedir. Eski adıyla Balkan, yeni tanımıyla Güney Doğu Avrupa Forwarder ve Lojistik Operatörleri Kongresi, 26-27 Mayıs 2011 tarihlerinde UTİKAD ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kongreye katılacak olan Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Sırbistan, ve Makedonya’nın yanı sıra Moldova, Ukrayna, Suriye, Mısır ve ECOLPAF’a üye ülkelerin tamamı davetlidir.
Kongrede Balkan ülkeleri ile çevre coğrafyasında yer alan ülkelerin, yapılacak çoklu görüşmelerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlarken TRACECA koridorunun AB’ye bağlanan ucunda da Türkiye olarak etkinliğimizi arttırmaya yönelik çabalarımıza bir yenisi eklenmiş olacaktır.

Yazınızda belirttiğiniz gibi TRACECA koridorunun oluşumunda Türkiye’nin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çabaların gösterilmesinde, ülkemizin en etkin forwarder ve lojistik hizmet üretenleri derneği olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

Yukarıda bir bölümünü özetlediğimiz çalışmalarımızın ana hedefi, ülkemizin artan dış ticaret hacmine yaraşır bir lojistik sektörünün oluşmasına ve gelişimine öncülük etmektir. Türkiye’nin bölgede “lojistik üs” olma  hedefini gerçekleştirmesinde özel sektör ve kamu işbirliğinin önemini bilen UTİKAD bu yöndeki çalışmalarına etkin ve dinamik bir biçimde devam edecektir.

Saygılarımla,

Turgut ERKESKİN
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı