Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / YENİDEN DEĞERLEME ORANININ UYGULANMASI

YENİDEN DEĞERLEME ORANININ UYGULANMASI

YENİDEN DEĞERLEME ORANININ UYGULANMASI24.12.2010

Sayı     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669                                       22/12/2010
Konu  :  Yeniden Değerleme
   Oranının Uygulanması

GENELGE
(2011/KUGM-  01 /GENEL)
 
Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının, aynı Kanunun 33 üncü maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 80 inci maddesinde belirtilen yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinin, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) 42 nci maddesinde belirtilen ücretlerin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 401 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir.

Bu itibarla, Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezaları (EK-1), KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı, taşıma özel izin belgesi ve uyarma ücretleri (EK-2), KTFMYEY kapsamında verilen yetki belgesi, yeterlilik belgesi ve ihtar ile sınav ve eğitimi tamamlama belgesi onay ücretleri (EK-3); 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2010 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.


                     EK-1
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; Uygulanacak Ceza Miktarı [TL]
(a) bendinin; 
 birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara) 2.201
 ikinci fıkrasındaki ceza miktarı:
(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 550
 üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara) 439
 dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde) 2.201
(b) bendinin son cümlesindeki ceza miktarı:
      (taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara) 1.232
(c) bendinin; 
 ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 369
 ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara) 616
(d) bendinin;  
 ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına) 1.232
 ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 616
 üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) 369
 (e) bendindeki ceza miktarı:
     (10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve  taşıma işleri
     komisyoncularına) 2.201

(f) bendinin;  
 birinci fıkrasının; 
 ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere) 616
 ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara) 616
 üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:
(11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara) 245
 ikinci fıkrasının; 
 ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(Zaman tarifesine uymayanlara) 245
 ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) 122
(g) bendindeki ceza miktarı:
     (13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların
     Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma
      yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) 2.201
(h) bendindeki ceza miktarı:
     (14 üncü maddeye aykırı davrananlara) 616
(ı) bendinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
    (18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası
     yaptırmayan taşımacılara) 1.232
(i) bendindeki ceza miktarı:
    (22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve
    yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşımacılara) 616
(j) bendindeki ceza miktarı:
     (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak
     dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara) 369
(k) bendinin; 
 ilk cümlesindeki ceza miktarı: 
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere) 616
 ikincisi cümlesindeki ceza miktarı 
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere) 245

                                          EK-2
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre
BELGE TÜRÜ TANIM ÜCRETLER (TL)
A1 Otomobil ile Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı 14.244
A2 Otomobil ile Uluslararası Yolcu Taşımacılığı 21.368
B1 Otobüs ile Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı 71.225
B2 Otobüs ile Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı 35.612
B3 Otobüs ile Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması 7.122
C1 Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı 7.122
C2 Uluslararası ve Yurt içi Ticari Eşya Taşımacılığı 56.981
C3 Uluslararası ve Yurt içi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı 14.244
D1 Otobüs ile Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı 42.737
D2 Otobüs ile Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı 21.368
D3 Otobüs ile Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması 7.122
D4 Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı 5.503
F1 Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği 5.696
F2 Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği 8.544
G1 Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği 5.696
G2 Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği 8.544
G3 Yurtiçi Kargo Acenteliği 5.696
G4 Uluslararası ve Yurtiçi Kargo Acenteliği 8.544
H1 Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu 5.696
H2 Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu 8.544
K1 Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı 14.244
K2 Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı 7.122
K3 Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı 7.122
L1 Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği 142.460
L2 Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği 284.921
M1 İliçi Kargo İşletmeciliği 14.244
M2 Yurtiçi Kargo İşletmeciliği 213.691
M3 Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği 284.921
N1 İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği 2.847
N2 Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği 28.490
P1 İliçi Dağıtım İşletmeciliği 14.244
P2 Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği 213.691
R1 Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü 213.691
R2 Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü 284.921
T1 Büyükşehir Beld. Sın. İçinde Yolcu Term. İşletmeciliği 1.422
T2 Büyükşehir Beld. Sın. Dışında Yolcu Term. İşletmeciliği 1.422
T3 Eşya Terminali İşletmeciliği 1.422
 Uyarma 68
  Her Bir Taşıt Kartı  68
 Taşıma Özel İzin Belgesi 140

                         EK-3
Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yönetmeliğine Göre
 
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 14.244
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 13
 
Mesleki Yeterlilik Sınavı  (Bakanlıkça yapılması halinde) 27
 
Eğitim Tamamlama Belgesi Onayı 27
İhtar 140

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr