Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GENELGE 2010/57 (İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN)

GENELGE 2010/57 (İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN)

GENELGE 2010/57 (İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜN)22.12.2010

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21.12.2010
Konu : İkincil islem görmüs ürün


Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Dahilde ve Hariçte İsl.Rj.Dairesi
Tel: (0312) 3068551 Faks: (0312) 3068975

Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr e-posta:dahislem@gumruk.gov.tr
GENELGE
(2010/ 57)
13.11.2010 tarihli 27758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde sleme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenmistir.

Anılan maddede; bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce düzenlenmis ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmıs dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsamında ithal edilen esyadan elde edildigi ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlasılan ikincil islem görmüs ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Dıs Ticaret Müstesarlıgı’na\Gümrük Müstesarlıgı’na basvurulması halinde ilgili Müstesarlıkça taahhüt kapatma isleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgede\izinde buna yönelik revize islemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne iliskin ithalat vergilerinin, gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize edilen gerçeklesme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak ödenmesi halinde, söz konusu dahilde isleme izin belgeleri/dahilde isleme izinlerine iliskin taahhüt hesaplarının belge/izin kapsamında ikincil islem görmüs ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın kapatılacagı ve bu ürün ile ilgili olarak 2005/8391 sayılı Kararın diger hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sona erecegi hüküm altına alınmıstır.

Söz konusu madde kapsamında dahilde isleme izin belgesi/izninde revize islemi yapılmasını
müteakip ikincil islem görmüs ürünlerin serbest dolasıma giris islemlerinde asagıda belirtilen
sekilde uygulama yapılması gerekmektedir.

1. İkincil islem görmüs ürünlerin kıymeti olarak, revize edilen dahilde isleme izin belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır.

2. İkincil islem görmüs ürünün gümrük vergisinin matrahına 17.12.2009 tarihli ve 2009/123 sayılı Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.
3. Vergilendirmede, ikincil islem görmüs ürünlerin serbest dolasıma girisine iliskin beyannamenin tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi hükmü uyarınca da islem tesisi mümkün bulunmaktadır.

4. İkincil islem görmüs ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na (KKDF) tabi olması
söz konusu degildir.
 
5. İkincil islem görmüs ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıktıgı ve mezkur
Bakanlar Kurulu Kararına göre geçmise dönük beyanı öngörüldügünden bu ürünlerin gümrük idaresine sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dolasıma girisine iliskin gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır.
 
6. Dahilde isleme izin belgesi\izni kapsamında fazladan ihracat yapılmıs olması halinde de ikincil islem görmüs ürünler beyan edilecektir.

Bilgi ve geregini rica ederim.
Arslan GÜNLER
Müstesar a.
Müstesar Yrd.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri
.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr