Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS) DEĞİŞİKLİKLERİ

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS) DEĞİŞİKLİKLERİ

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS) DEĞİŞİKLİKLERİ07.12.2010

INCOTERMS simgesi ile anılan " International Commercial Terms / Uluslar arası Ticari Terimler " veya bizim kullandığımız gibi " Teslim Şekilleri " değişikliğe uğradı. Bundan önceki son değişikliği 2000 yılında yapılan INCOTERMS'in bazı kuralları 2011 yılbaşından itibaren geçerli olmak ve bundan böyle adı da INCOTERMS 2010 olarak anılmak üzere değiştirildi.

En radikal değişiklik dört kuralın yürürlükten kaldırılması oldu. DAF (Delivered at Frontier / Sınırda Teslim), DES (Delivered Ex Ship / Gemide Teslim), DEQ (Delivered Ex Quay / Rıhtımda Teslim), DDU (Delivered Duty Unpaid / Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim) terimleri 2011 başından itibaren geçerli olmak kaydı ile yürürlükten kaldırıldılar. Bunların yerine ise DAT (Delivered at Terminal / Terminalde Teslim) ve DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) olmak üzere yeni iki terim uygulamaya konuldu.

INCOTERMS ayrıca genel olarak iki gruba ayrıldı. Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar EXW - FCA - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP olmak üzere yedi adet olarak belirlendi. FAS - FOB - CFR - CIF kuralları da sadece suyollarıyla yapılan taşıma türlerini kapsamak üzere "deniz ve içsu taşımalarına özgü kurallar" sınıflandırması adı altında toplandı.

Sonuç olarak daha önce 13 adet olan INCOTERMS, yapılan bu değişikliklerle 11 adede indirildi.
Getirilen iki kuraldan DAT simgesiyle ifade edilen (Delivered at Terminal / Terminalde Teslim) kuralı taşıma türü ne olursa olsun, farklı taşıma türlerinin bir arada kullanıldığı durumlarda da kullanılabilir. Milletlerarası Ticaret Odası'nın (ICC) 715 E sayılı yayınında belirtildiği üzere (DAT) "Terminalde Teslim" kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde, gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. Bu kuralın uygulanmasında, alıcı ile satıcı arasında çıkması olası uyuşmazlıkların baştan önlenebilmesi için, tarafların terminal sözcüğü ile ifade edilen varma yerini mümkün olabilen en açık şekliyle belirlemelerinde fayda vardır.
Yeni kurallardan ikincisi olan DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) DAT teriminde olduğu gibi, taşıma türü ne olursa olsun, farklı taşıma türlerinin bir arada kullanıldığı durumlarda da kullanılabilir. Bu kuralda DAT kuralının aksine, satıcı malları belirlenen varış yerine gelen aracın üzerinden boşaltmaz ve taşımacı ile aksine bir sözleşmesi yoksa malların indirilmesiyle ilgili olarak bir yükümlülük taşımaz. Ayrıca DAT kuralında olduğu gibi, teslim yeri olarak belirlenecek noktanın uyuşmazlıklara meydan vermeyecek bir şekilde açıkça belirtilmesi gerekir.

Öte yandan FAS - FOB - CFR - CIF kuralları içeriğinde çok önemli bir değişiklik yapıldı. INCOTERMS 2000 çerçevesinde bu kurallar için geçerli olan teslim noktası "geminin küpeştesini aştığı nokta" olarak belirlenmişti. INCOTERMS 2010 belgesinde ise malların teslim yeri olarak "gemide" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca bir diğer önemli değişiklik de, Avrupa Birliği ve benzeri birliklerin dünyanın değişik bölgelerinde kurulması sonucu gümrük işlemlerinin önemsiz hale gelmesiyle, INCOTERMS kurallarının hem iç hem de uluslararası satış sözleşmelerinde uygulanabilirliğinin vurgulanması olmuştur.

Ön koşul olarak satış şeklimize uygun olan INCOTERMS seçilmelidir. Hatırda tutulması gereken bir nokta da yerel hukukun emredici kurallarının, sözleşmemizin herhangi bir maddesini olduğu gibi, INCOTERMS kurallarının detaylarını da geçersiz kılabileceğidir.
Kaynak: Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr