Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TÜRKİYE ARTIK AVRUPANIN ÇEVRESİNDE DEĞİL, AVRASYANIN MERKEZİNDE YER ALIYOR

TÜRKİYE ARTIK AVRUPANIN ÇEVRESİNDE DEĞİL, AVRASYANIN MERKEZİNDE YER ALIYOR

TÜRKİYE ARTIK AVRUPANIN ÇEVRESİNDE DEĞİL, AVRASYANIN MERKEZİNDE YER ALIYOR06.12.2010

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından, ''Sürdürülebilir Kalkınmada İşbirliği'' teması ile düzenlenen ''Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi'nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu topraklar üzerinde kurduğu siyasi ve ekonomik yapının, çok daha önemli hale geldiğine işaret ederek, ''Türkiye artık Avrupa'nın çevresinde değil, Avrasya'nın merkezinde yer alıyor'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda küresel güç konumuna yükseleceğini söyledi.
TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, zirvenin amacının Avrasya ve Ortadoğu coğrafyasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak tartışma ortamını yaratmak olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin küresel siyasetin ve ekonominin etkin bir oyuncusu haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Çin ve İtalya arasında en büyük piyasa ekonomisi olan Türkiye'nin küresel ekonomik ve siyasi düzendeki ağırlığı, sahip olduğu stratejik derinlik ve merkez ülke konumu ile hızla artmaktadır'' dedi.
Bugün Türkiye'nin, giderek güçlenen demokrasisi ve doğal kaynaklara dayalı olmadan büyüyen ekonomisiyle hem istikrar, hem de refah merkezi konumunda olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, dün bölgesinde güvenlik unsuru olan Türkiye'nin, artık bölgeye istikrar ve refah ihraç eden bir pozisyona geldiğini vurguladı.
Türkiye'nin bu yeni konumuyla dünyanın odağında olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
''Türkiye'nin küresel arenada yükselen gücünü devamlı kılacak asli unsur dinamik iş dünyasıdır. Türkiye önümüzdeki 10 yılda, sadece 'bölgesel güç' olmakla kalmayacak, 'küresel güç' konumuna yükselecektir. Dünyanın değişen yapısında, Türkiye'nin bu topraklar üzerinde kurduğu siyasi ve ekonomik yapı, çok daha önemli hale gelmiştir. Türkiye artık Avrupa'nın çevresinde değil, Avrasya'nın merkezinde yer alıyor.
Türk özel sektörü olarak bizim hedefimiz ise, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yerini almış, milli geliri 2 trilyon doların üzerine çıkmış, dünyanın 100 büyük şirketi içinde küresel milli şirketleriyle yer alan, en az üç sektörde dünya lideri olan, 500 milyar dolar ihracat yapan, taklit etmeyen, icat çıkaran, bilim üreten, teknoloji ihraç eden, kaliteli demokrasisi ve güçlü ekonomisiyle çevresine örnek olan bir Türkiye'dir.''
Bu coğrafyada, herkesin hedefleri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu hedeflere, hep birlikte, işbirliği içinde, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirerek ulaşabileceklerini ifade etti.
-''Hala iş yapabileceğimiz çok alan var''
Küreselleşmenin hızla devam ettiği günümüz dünyasında, bölgeselleşmenin de aynı derecede önem kazandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu hızlı değişim ve gelişim sürecinde, Türkiye'nin bölgesindeki ülkeler ile yakın ilişkilerinin büyük önem arz ettiğini söyledi.
TOBB ve DEİK Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Bu anlayışla Türk dış politikası, bölgesel düzeyde ortak refah alanı oluşturmayı, dış politika hedeflerinin temel ilkelerinden biri haline getirmiştir'' dedi.
Kendisinin bir iş adamı olduğunu ve yürütülen politikaların ekonomik figürlere olumlu yansımasını görmek istediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Ortadoğu, Körfez ve Kuzey Afrika gibi çevre bölgelerle olan ticaret hacmimizde hissedilir düzeyde artışlar meydana geldi. Ancak, biz iş dünyası temsilcileri, hala iş yapabileceğimiz, ortaklıklar kurabileceğimiz çok alan olduğunun bilincindeyiz'' dedi.
"Gidecek daha çok yolumuzun olduğunu görüyoruz"
Gidecek daha çok yolları olduğunu gördüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Bu coğrafya içinde ticaretin kolaylaştırılmasını, ekonomik işbirliği ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini; kapsamlı ve çok boyutlu bir süreç içinde ele almalıyız'' dedi.
Temel amaçlarının refah ve istikrarın kalıcı olarak tesis edilmesi olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, ''Bulunduğumuz coğrafya, yeraltı kaynakları, turizm, sağlık, müteahhitlik, finans, ulaştırma, lojistik, Ar-Ge/inovasyon, enerji, gıda güvenliği, çevre, girişimciliğin geliştirilmesi gibi birçok konuda geniş işbirliği fırsatlarına sahiptir. Bu platformda, süreç içinde, bu alanlarda işbirliğini geliştirecek somut projeleri kolaylıkla belirleyebiliriz'' diye konuştu.
-''Enerji konusu büyük işbirliği fırsatları sunmaktadır''
Kendileri için önem arz eden bir konunun da enerji alanında işbirliği olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
''Dünya petrol ve doğalgaz üretiminin yüzde 70'i Türkiye'nin doğusunda, sizlerin ülkelerinde, dünya petrol ve gaz tüketiminin yüzde 50'si ise Türkiye'nin batısındadır. Bu durum büyük işbirliği imkanları sunmaktadır. Ancak, sadece petrol ve doğalgazda değil, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da işbirliği yapmalıyız. Sürdürülebilir kalkınma için bu konuya büyük önem vermeliyiz. Enerji konusu, hepimizin önüne büyük işbirliği fırsatları sunmaktadır.''
-''Karayollarının hızla inşası büyük önem taşımaktadır''
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ulaştırma sektöründeki gelişmelerin de önemli bir işbirliği alanını ortaya çıkardığını belirtti.
Hisarcıklıoğlu, şunları belirtti:
''Dünya limanlarındaki yoğunluk dolayısıyla, deniz taşımacılığının sürdürülebilir bir alternatif olmadığı ortadadır. Doğuda üretilen ürünlerin Batı pazarlarına ulaştırılmasında, kara ulaştırmacılığının önemi her geçen gün artmaktadır. Karayolu taşımacılığının zaman ve maliyet bakımından daha avantajlı yapılabilmesi için karayollarının hızla inşası ve gümrük kapılarının modernize edilmesi büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, Avrasya ve Ortadoğu'daki demiryollarının modernizasyonu çalışmalarının da hızla tamamlanması gerekmektedir.''
Önlerindeki en önemli konuların başında, ulaşım ve iletişim altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Sınır geçişleri ve gümrük kapılarının modernizasyonu konusu; Türk özel sektörü olarak bizim katkı sağlayacağımız, tecrübelerimizi paylaşacağımız konuların başında gelmektedir'' diye konuştu.
Türkiye'nin, organize sanayi bölgeleri alanında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, bugün Türkiye'nin, 150 civarında OSB'sinde yerleşik 37 bin firmada 820 bin kişiye istihdam sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ''Gerek organize sanayi bölgeleri, gerekse yatırım ortamının iyileştirilmesi hususlarında tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız'' dedi.
-''Ortak tur paketleri düzenleyebiliriz''
Tarım alanındaki işbirliğinin önemine de işaret eden Hisarcıklıoğlu, gıda güvenliği konusunda ortak tarımsal projeler, bilgi değişimi ve Ar-Ge çalışmalarının işbirliği yapabilecekleri temel alanlar olarak ortaya çıktığını kaydetti.
M Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
''Öncelikle kendi aramızdaki turizm ilişkilerini geliştirmek için, sahip olduğumuz imkanları birbirimize tanıtmamız gerekiyor. Ayrıca, ortak tur paketleri düzenleyebilir, buna sağlık turizmini de ekleyebiliriz. Biz Türkiye olarak turizmde küresel krize rağmen büyümeye devam ettik. Ayrıca, Türkiye'den de yurt dışına yoğun bir turist akışı söz konusudur. Yurt dışına çıkan Türk turistlerin bölge ülkelerine yönlendirilmesi için tanıtıcı faaliyetlerimizi artırabiliriz. Bölge ülkelerinde büyük çaplı alt yapı ve müteahhitlik projelerinde ortaklık yapılması, ekonomik işbirliğimizin gelişmesine katkıda bulunacaktır.''
Toplantıda bulunan liderler ve iş adamlarının, ekonomik gelişmenin yanı sıra, artık iklim değişikliği ile mücadeleyi de gündemlerinin en üst sırasına taşımaları gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, ''Bizim bölge coğrafyamızda da bu, gündem maddesi olarak yerini almalıdır'' dedi.
Hisarcıklıoğlu, enerji arzı güvenliğinin de uzun bir süredir küresel sistemin en önemli konularında biri haline geldiğini, sadece ekonomik anlamda değil, çevresel etkileri bakımından da bu hususun, bölge coğrafyasının önemli bir konusu olduğunu belirtti.
TOBB olarak tüm bu imkânların iş ilişkilerine dönüşmesi için, Ortadoğu ve Orta Asya iş dünyası ile yoğun iletişim halinde olduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu program sonrasında da, Türkiye ile Suriye-Ürdün-Lübnan arasında oluşturulan, ''Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi'' kapsamında, DEİK tarafından yapılan ve özel sektör yaklaşımını ortaya koyan bir çalışmanın tanıtımını yapacaklarını ifade etti.
-Cumhurbaşkanı Gül: “Ortak aklı, ortak eyleme dönüştürmeliyiz”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise konuşmasında, toplantıda oluşturulan ortak aklı, ortak eyleme dönüştürmenin, temel hedefleri arasında yer alması gerektiğini belirterek, ''Uluslararası İşbirliği Platformu vasıtasıyla yaratacağımız katma değerin, uluslararası gelişmelerin giderek çok boyutlu bir nitelik kazanmakta olduğu dünyamızda, siyasi, ekonomik ve kültürel birikimlerimize, milli menfaatler ve ortak idealler doğrultusunda ivme kazandıracağına inanıyorum'' dedi.
Abdullah Gül, bilginin, sermayenin ve insanların dolaşım hızındaki ‘baş döndürücü’ gelişmeye işaret ederek, ''Ne var ki bu nimetlerden herkesin yararlanması, kendiliğinden olacak bir şey de değildir. Mevcut meseleleri iyi tahlil eden, riskleri zamanında öngören ve fırsatları iyi tespit eden birey, şirket, toplum ve ülkeler bu nimetlerden layıkıyla yararlanabilmektedirler'' dedi.
-''Platformunun yakın bir gelecekte uluslararası mesele ve tartışmalara yön veren platforma dönüşebileceğine inancım tamdır''
Bugün ilk toplantısı yapılan platformun kurumsallaşması ve takip eden toplantıların düzenli olarak, İstanbul'da veya bölgedeki başka bir kentte, başka bir başkentte tekrarlanmasının doğru olacağı görüşünü dile getiren Gül, platformun kurumsallaşması için kuruluşuna öncülük yapan herkese teşekkür ederek, tebrik etti.
Abdullah Gül, sözlerini şöyle tamamladı:
''Uluslararası İşbirliği Platformu'nun yakın bir gelecekte Davos gibi veya The Economist Konferansları gibi uluslararası mesele ve tartışmalara ton ve yön veren bir platforma dönüşebileceğine inancım tamdır. En azından bölgede böyle bir hareketliliğin başlaması ve bölgeye bu anlamda da sahiplenmesi açısından bu çalışmaların ve bu platformların çok değerli bir fonksiyon göreceğine inanıyorum. Bu anlayışla başta dost ve kardeş ülkelerden olmak üzere, bütün değerli işadamlarını, değerli siyasetçileri, bilim adamları, gazetecileri ve tekrar büyük bir muhabbetle selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum, İstanbul'a ve hepinize çok başarılı çalışmalar temenni ediyorum.''
Konuşmasının ardından Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Gül'e şükran belgesi sundu.

Kaynak: TOBB

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr