Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / 62 NOLU TEBLİĞİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

62 NOLU TEBLİĞİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

62 NOLU TEBLİĞİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR30.11.2010

Sayı     :  B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-15147                                                 29/11/2010
Konu  :  62 Nolu Tebliğin Uygulanmasına
              Yönelik Açıklamalar

GENELGE
(2010/KUGM-  20 /GENEL)

04/11/2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 62 Nolu Tebliğ” uygulamasında karşılaşılan tereddütlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Buna göre;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliği haiz olmaları nedeniyle bunlara ait araçların Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi,

2) Araçların şasi numaralarının belirlenememesi durumunda, söz konusu araçların şasi numaralarının araç muayene istasyonlarınca veya yetkili servislerince tespit edilmesi ve buna dair bir raporun arşivlenmesi suretiyle teslim alınabilmesi,

3) Trafik tescil belgelerinin üzerinde; taşıt cinsi olarak “Vinç, Kurtarıcı vb.” ifadeler yer alan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtların “Kamyon” olarak değerlendirilmesi,

4) Maliye Bakanlığınca 07/09/2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Tebliğ No:36) ile Bakanlığımızca 04/11/2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 62 Nolu Tebliğ tarihleri (07/09/2010 ile 04/11/2010) arasında hurdaya ayrılan 1985 model ve öncesi taşıtların 62 nolu Tebliğ kapsamında ve belirtilen takvime göre alınması,

3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 


                                                                                              Binali YILDIRIM
                         Bakan                                    
Dağıtım:
MKEK
Hurda Müdürlükleri


Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr