Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / KALDER KONGRESİNDE BİR PANEL

KALDER KONGRESİNDE BİR PANEL

KALDER KONGRESİNDE BİR PANEL12.11.2010

KALDER'in 19. Kalite kongresinde yeralan çok sayıda panelden birinde Tınaz Titiz'in yönetici-konuşmacı  olduğu panelde ben ve Borusan Ceo'su Agah Uğur  da konuşmacı olarak yer aldık."Kurumlarda sorun çözme  kapasitesi yaratmak geliştirmek" konusunda görüşlerimizi salondaki  yaklaşık 800 kişi ile paylaştık, sordukları soruları yanıtladık. Bugün o panelde yer alan görüşlerin kısa bir özetini  size sunmak istedim.     

Kalder Başkanı Hamdi Doğan, bundan bir süre önce 19. Kalite Kongresi kapsamında yer alan "Kurumlarda sorun çözme kapasitesi yaratmak ve geliştirmek" başlıklı oturumda panelist olarak yer almamı ve KOBİ'ler konusundaki deneyimlerimi 20 dakikalık bir konuşmayla aktarmamı istedi.

Daha sonra panelin yönetici-konuşmacısı Tınaz Titiz olduğunu, diğer konuşmacının da Borusan Ceo'su Agah Uğur olduğunu öğrendim. Toplantı öncesi titizliğiyle bildiğim dostum Tınaz Titiz, çeşitli yazılar ve uyarılarla bizi bilgilendirdi.

Ben, böyle bir toplantıda üç eksende konuyu ele almanın yararlı olacağı düşüncesiyle önce Daron Acemoğlu ve ekibinin, "Son dönemde kalkınan ve gelişmiş ülkeler arasına giren ülkelerinin başarılarını neye borçlu olduğunu" araştıran çalışmalarını ele almak istedim.

Acemoğlu ve ekibi örnekleriyle irdeleyerek başarıya yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, cografi özelliklerin, tutarlı makro ekonomik politikaların etkili olmadığını ortaya koyup " kalkınmayı geliştiren ve güven altına alan, refahı halka uygun ulaştıran yapının "İşleyen kurumlara sahip olmaya bağlı" olduğunu açıklıyorlar. Ben de önce bunu açıkladım.

Sonra ikinci eksende ülkemizde son dönem de "Fetiş" haline getirilen KOBİ'lerin  bir amaç değil araç olduğunun altını çizdim. Ülkemiz KOBİ'lerinin cüce işletmeler olmasının bir olumsuzluk olduğunu belirtip,rekabet edebilmek için işbirliklerine girmelerini ve ölçek büyütmelerini önerdim. Rekabet gücünü olumsuz etkileyen teknolojik gerilik ve yönetim yanlışlarına değinip, gözlemlerime dayalı çözüm önerilerini aktardım.

Ücüncü eksen olarak ele aldığım iş Geliştirme Merkezleri  İŞGEM'lerin ülkemiz girişimciliği ve istihdamı açısından önemini ortaya koyup, sorun çözme kapasitesi açısından geliştirilmesini bugün sayıları 16 olan İşgem'lerin  sayılarının yüzlere, binlere çıkarılmasının girişimciliğe ve istihdama katkısını ortaya koydum. Ardından iŞGEM'lerin yaşadıkları sorunları anlatıp, bunlardan kurtulunması için yapılması gerekenleri aktardım.

Tınaz Titiz, "Niçin buradayız?" sorusunu ortaya koyarak başladığı konuşmasında, bireysel, kurumsal, toplumsal alanda sorun çözme kabiliyeti konularını irdeledi. Sorun'u istenmeyen durum ve istenilenler karşısında engeller olarak belirleyen Titiz, "Çözüm"ü  "Sorunun katlanabilir seviyeye indirilmesi olarak tanımladı. Sadece sıfırlamak olarak alınmaması gereğini ortaya koydu. "Sorun çözüm kabiliyeti"ni ise "Sorunları azaltabilmekteki kararlılık" olarak isimlendirdi. Sorunları azaltılabilme kararlılığının yönetimdeki önemini belirtti.

Agah Uğur, dünyanın hızla değişen değerlerini farklı yönleriyle ortaya koyarak, G7 ülkeleri dünya milli hasılasının 1980 de yüzde 56sına sahip iken, payının 2015 yılında yüzde 26'lara gerileyeceğini, Batı dünyasının 1700'lerin gerisine düşeceğini belirtti. Facebook'un 400 milyon katılımcısıyla dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olduğunu, 15 milyon ABD'linin her hafta internette  bir ürünle ilgili görüş bildirmeleri  gibi yeni dönem değişiklikleriyle ilgili bilgi verdi. Hindistan'da 69 dolara buzdolabı ve çamaşır makinesi satılmaya başlandığını,dünyada  her hafta 1.5 milyon kişinin kentlere göçtüğünü, orta sınıfın yüzde 22 olan payının 2020'de yüzde 40 olmasının beklendiğini, bu orta sınıf müşterilerin kaliteli ürün istediklerini, ancak bunun için Batılılara göre yüzde 15 eksik  ödeme kabiliyetleri  istekleri olduğunun altını çizdi.

Yeni dönemde demokratik değişim, hızlı şehirleşme, Yer küredeki sınırlılık ve müthiş hızla yayılan teknolojinin yarattığı müthiş değişimi dikkate alınmanın yeni dönem karar süreçlerinde zorunluluğunu belirtti. Sorun çözüm kabiliyetleri açısından insan faktörü, kurum faktörü ve insan-kurum faktörleri ilişkilerinin önemi üzerinde durdu.

Doğaldır ki 20'şer dakikalık konuşmaların özetinde de, sorulara karşı verilen yanıtlara yer veremediğim için de bu özet eksiklikler taşıyor. Ama Kalder'in kongresinde panellerde kurumlarını daha iyi yönetmek isteyenlere yararlanacakları bilgiler sunulduğunu bu kısa özetle aktarmak istedim.

Kaynak: Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr