Havayolu

SHGM AB ENTEGRASYON SÜRECİ ÇERÇEVESİNDEKİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADISHGM AB ENTEGRASYON SÜRECİ ÇERÇEVESİNDEKİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI09.11.2010

AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri–SEI Mali Kaynağı çerçevesinde onaylanan "AB Havacılık Politikaları ve Dış İlişkileri Alanında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Kapasitesinin Artırılması Projesi" ile ilgili düzenlenen eğitimler tamamlandı.
 
AB Havacılık Politikası ve alt bileşenleri bazında, SHGM Genel Müdürlük binasında düzenlenen "AB Havacılık Politikası'nın Teorik Çerçevesi", "AB'nin Dış Havacılık Politikası", "EASA Uygulama Kuralları", "Havaalanları" ve "Yolcu Hakları" başlıklı 5 eğitim sonunda toplam 200 katılımcıya sertifikaları verildi.
 
Özellikle AB ile ilişkiler ve AB uyum sürecinde atılacak adımlar kapsamında ilgili eğitimleri içermesi bakımından büyük önem taşıyan proje çerçevesinde düzenlenen eğitimlerin içerikleri ise şöyle:

 
• AB Havacılık Politikasının Teorik Çerçevesi (Tarihi, Mevzuat Paketleri, Pazara Erişim, Mali Uygunluk, Sahiplik & Kontrol ve Rekabet Kuralları, Sivil Havacılık İdarelerinin Otonomisi)
 
• AB'nin Dış Havacılık Politikası (İkili ve Çoklu Havacılık Anlaşmaları, Yatay Anlaşma, Uluslararası Örgütlerle İlişkiler)
 
• EASA Uygulama Kuralları (Uygulama Kuralları, Sertifikasyon Şartnameleri)
 
• Havaalanları (Havaalanlarının Sertifikasyonu, Emniyet Yönetim Sistemleri,  Yer Hizmetleri ve Piyasaya Giriş Koşulları, Slot Tahsisi, Havaalanı Güvenliği)
 
• Yolcu Hakları (Denied Boarding, Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Yolcular, Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri)
 
Kurumların proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, "AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli finansman projesi 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlarına dahil edilmektedir. SEI Kaynağı öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülüğü olan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları için kullanılmaktadır.
 
Söz konusu eğitimlere, SHGM personelinin yanı sıra sivil havacılık sektöründen 46 uzman katılarak sertifika aldı. Böylece AB uyum çalışmalarına sektörün katılımı açısından da önem taşıyan eğitimlerde  SHGM'nin AB müktesebatına uyum konusunda öncelikli ve önemli bir eksikliği bulunmadığı belirtildi.
 
Ayrıca SHGM tarafından, proje kapsamında verilen eğitimlerin içeriğinden oluşun bir kitabın yayımlanması ve ilgili kurum ve kuruşlara dağıtılması da planlanıyor.

Kaynak: SHGM
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72