Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / 42NCİ DÖNEM TÜRKİYE- AB GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

42NCİ DÖNEM TÜRKİYE- AB GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

42NCİ DÖNEM TÜRKİYE- AB GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ01.11.2010

42 nci Dönem Türkiye- AB Gümrük İşbirliği Komitesi Toplantısı AB Komisyonu heyeti ve Türk heyetinin katılımıyla 15 Ekim 2010 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Müsteşarlığımız temsilcilerinden oluşan Türk heyetinin başkanlığı Müsteşarlığımız adına AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Rıza Mehmet KORKMAZ tarafından yürütülmüştür.

Toplantıda Komite’nin önemli hususlarda aldığı kararlar şöyledir;
1-     AB Üye Ülkelerinin, gümrük işlemlerini elektronik veri değişimi tekniğiyle eşya gümrüğe varmadan başlatmalarına olanak tanıyan “ön giriş ve ön çıkış özet beyanı”  uygulamasının AB nezdinde 01.01.2011’de başlayacağı AB Komisyonu tarafından ifade edildi. Komite, başta Türk taşımacıları olmak üzere Türk ticaret erbabının AB ülkelerine ihracatta sıkıntıya girmesini önlemek amacıyla, AB Gümrüklerine eşya gümrüğe varmadan önce elektronik olarak sunulmak zorunda olan “ön-giriş ve ön -çıkış” beyanları hakkında AB Komisyonu ile Türk heyeti arasında ikili teknik bir toplantının Kasım ayında yapılmasına karar verdi.
2-     AB Üye Ülke Gümrük İdareleri tarafından, başta “sonradan düzenlenmiştir” olanlar olmak üzere, usulüne uygun düzenlenmeyen A.TR Dolaşım belgelerinin Türk Gümrük İdaresi tarafından sonradan kontrolünün talep edilmesi nedeniyle ortaya çıkan zaman ve maddi kayıpların önlenmesini teminen Komite, AB Komisyonu’nun ilgili üye ülkeleri uyarmasına karar verdi. “Değiştirme” işlemine konu olan dolaşım belgeleri için ise idari işlemlerde takip kolaylığı için AB ülkeleri için geçerli olan Rehbere Türkiye’nin de eklenmesine karar verildi.
3-     Bulgaristan Gümrük İdaresi tarafından, Türk taşıyıcılarının tabi tutulduğu eskort/konvoy uygulaması ve bu kapsamda talep edilen orantısız ücretler ile Türkiye’den ihraç edilen çabuk bozulabilir eşyaya uygulanan mevzuata aykırı uygulamalar konusunda AB Komisyonu bilgilendirildi. Komite, AB Komisyonu’nun bu konularda inisiyatif almasına ve Bulgaristan nezdinde girişimde bulunmasına karar verdi.
4-     Komite, Türkiye’nin AB Ortak Transit Sözleşmesi ve NCTS’e taraf olması ile CCN/CSI bağlantılarına dahil olması amacıyla başlatılan işlemlerin hızlandırılması yönünde AB Komisyonu’nun girişimde bulunması gerektiğine dikkat çekti. 
5-     Konunun hassasiyetine vurgu yapan Komite, alkollü içkilerde kıymet sorununun çözümüne yönelik Türk tarafının girişimde bulunmasının beklendiğine dikkat çekti. Vergilendirme Faslının de facto kapanış kriterlerinden biri haline gelen konu hakkındaki çözümün AB-Türkiye müzakerelerinde kritik bir nitelik taşıdığı ifade edildi.
6-     5911 sayılı Kanun ile değişiklik yapılan 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına yönelik olarak AB Komisyonu; Türkiye’deki bağlayıcı tarife uygulamasındaki farklılıklar, fiziki kontrollerdeki gecikmeler, müşavirlik ücretleri ve ithalatta minimum fiyat uygulamasına dikkat çekerek, uyumsuzlukların devam ettiğini mevcut AB gümrük mevzuatına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi. 
7-     Türkiye’nin Tarife Kotalarının kullandırılmasına dair uygulamasının, AB mevzuatına uygun hale getirilmesi konusu AB Komisyonu tarafından bir kez daha vurgulandı.
 
Kaynak: Gümrük Müsteşarlığı
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr