Havayolu

BALKAN ZİRVESİNDE 9 ÜLKE 9 BAŞLIKTA ANLAŞTI, ANTALYA DEKLARAYONU YAYINLANDIBALKAN ZİRVESİNDE 9 ÜLKE 9 BAŞLIKTA ANLAŞTI, ANTALYA DEKLARAYONU YAYINLANDI01.11.2010

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, "Ortak bir geçmişten stratejik ortaklığa" hedefiyle Antalya'da düzenlenen Balkan zirvesinde 9 ülke 9 başlıkta anlaştı.

• Türkiye'nin sivil havacılık alanında sekizinci bölgesel işbirliği projesi olan Balkan Ülkeleri Sivil Havacılık toplantısı sonrasında Antalya deklarasyonu yayınlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova ve Sırbistan'ın sivil havacılık otoritelerini buluşturan Balkan Ülkeleri Sivil Havacılık Zirvesi 27-28 Ekim 2010 tarihlerinde Antalya'da düzenlendi.
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği Bölgesel İşbirliği Projelerine Balkan ülkelerinin de dahil olmasıyla Akdeniz, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Karadeniz'den sonra Avrupa kıtası da Türkiye'nin sivil havacılık alanında işbirliği sağladığı coğrafyalar arasına katıldı. Daha önce yedi bölgesel işbirliği oluşumunun temelini atarak 79 ülke ile anlaşma sağlayan Türkiye, böylece anlaşma yaptığı ülke sayısını 87'ye yükseltti.

"Ortak bir geçmişten stratejik ortaklığa" hedefiyle gerçekleştirilen zirve sonrasında Balkan ülkeleri ile sivil havacılıkta 9 ana başlıkta işbirliği yapılması konusunda anlaşma sağlandı.
Anlaşma sağlanan konular ise şöyle:

• Emniyet,
• Güvenlik,
• Her Ülkenin denetim ve teftiş kabiliyetleri,
• İnsan kaynakları ve mevzuat paylaşımı,
• Sertifikasyon ve belgelendirme,
• Teknik ve uçuş eğitim aktiviteleri,
• Hava aracı bakımı ile ilgili konular
• Seyrüsefer hizmetleri vr ATM (Hava Trafik Yönetimi) konuları,
• Havaalanı altyapıları, terminal ve yer hizmetleri konuları

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Sivil Havacılık Genel Müdürü Dr. Ali Arıduru,  Balkan ülkeleri ile yapılan zirvenin sivil havacılıkta işbirliği açısından çok verimli geçtiğini, gerek Türkiye gerekse güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Balkan ülkelerine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Antalya Deklarasyonu'na katılan 9 ülkenin 9 başlıkta sivil havacılıkta işbirliğine gideceğini belirten Genel Müdür Arıduru, emniyet ve güvenliğin paylaşılan sorumluluklar olduğu ve küresel düzeyde ilerlemenin bütün paydaşlar arasında işbirliği ve ortak bir çaba ile mümkün olabileceği ifade etti.
Zirve sonunda yayınlanan deklarasyonda, hava ulaşımının küresel, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişimde önemli bir role sahip olduğu, ayrıca Balkan Bölgesi'nin barış, istikrar ve sürekli gelişiminin Balkan ülkelerinin temel vizyonu ile bu görüşün bölge insanının genel huzuruyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Yolcularının güvenliğinin ancak uyumlu hale getirilmiş düzenli uçuş ve hava kontrol düzenlemeleri ve standart uygulamalar ile başarılabileceği de Antalya Deklarasyonu'nda yer aldı.

Türkiye'nin köklü tarihi ve kültürel bağları olan Balkan ülkeleri ile yapılan işbirliği, sadece sivil havacılık faaliyetleri açısından değil ülke ekonomilerine sağlayacağı katkı açısından da büyük önem taşıyor.
Söz konusu işbirliği, Türk sivil havacılığında son yıllarda yaşanan gelişmeler çerçevesinde mevcut potansiyelin Balkan ülkeleri ile paylaşılması ve havacılık sektörümüzün Balkan ülkelerine yapacağı yatırımlar için önemli fırsatlar sunuyor.

Avrupa coğrafyasında yer alan ancak Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından bakım ve eğitim konularında yetkisi olmayan Balkan Ülkeleri'nin söz konusu akreditasyona sahip olan Türkiye'den uçak bakım hizmeti ile çeşitli başlıklarda eğitim alması hedefleniyor. Ayrıca son dönemde Türk sivil havacılık sektörünün özellikle havaalanı ve yer hizmetleri konusunda Balkan ülkelerinde yaptığı işbirliği ve yatırımların da bu zirve ile artarak devam edeceği düşünülüyor.

Balkan ülkeleri ile yapılan işbirliği; ekonomik alanda sağlanacak katkıların yanı sıra üyesi olunan Avrupa'daki havacılık örgütlerinde Türkiye'nin ve Balkan ülkelerinin isteklerini daha güçlü bir sesle ifade edebileceği bir ortaklık olması bakımından da büyük önem taşıyor.
 
SHGM

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72