Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / GEÇİCİ İHRAÇ İZNİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK TAŞITLAR İÇİN İZİN BAŞVURUSUNDA BULUNACAK FİRMALARIN DİKKATİNE

GEÇİCİ İHRAÇ İZNİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK TAŞITLAR İÇİN İZİN BAŞVURUSUNDA BULUNACAK FİRMALARIN DİKKATİNE

GEÇİCİ İHRAÇ İZNİ KAPSAMINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK TAŞITLAR İÇİN İZİN BAŞVURUSUNDA BULUNACAK FİRMALARIN DİKKATİNE01.11.2010

- Geçici İhraç kapsamında yurtdışına çıkış yapacak taşıtların, Bakanlığımızca verilen yetki belgelerinden birine kayıtlı olması,

- Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan bu konuda alınmış geçici ihraç izninin veya taşıt plakalarını gösteren Gümrük Beyannamesinin olması,

- Çıkış yapacak taşıtlar için Dış Ticaret Müsteşarlığından veya Gümrük Müdürlüklerinden önceden alınmış olan iznin başvuru sahibine ait olmayan taşıtlar olması halinde taşıt sahiplerinden alınmış noter onaylı muvafakatnamenin bulunması,

- Sözkonusu taşıtların ilgili yetki belgelerinden re’sen düşüm işlemlerinin yapılması ve varsa asgari kapasite şartını kaybedecek şekilde düşümü yapılan taşıtlar için yetki belgesi sahibinin müracaatının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılmış “bildirim” kabul edilmesi,

- Bildirimin, Yönetmelikte öngörülen 60 günden sonra yapılması halinde aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e ) bendi hükümlerine göre işlem yapılması,

- Asgari kapasitenin 90 gün içinde tamamlanmaması halinde aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre işlem yapılması,

gerekmekte olup, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığımıza izin başvurusunda bulunabileceklerdir.

- Dilekçe ( izin süresi, çıkış tarihi, çıkış yapacağı sınır kapısı belirtilecek)

- Firmayı, temsile yetkili kişi/kişilere ait imza sirküleri,

- Taşıt Listesi ( taşıt cinsi, modeli, tescil no belirtilecek)

- Taşıt Ruhsat Fotokopileri

- Taşıtın Yeni Araç Muayene İstasyonlarında yapılmış geçerli bir muayenesinin olması

- Taşıt sahibinin taşıtın yurtdışına çıkış yapabileceğine ilişkin muvaffakatname (noter onaylı)

- Ruhsatlarında rehin şerhi bulunan taşıtların yurtdışına çıkış yapabileceğine ilişkin rehin şerhi bulunan kurum/kuruluşun muvafakkatnamesi,

-Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan geçici ihraç izni veya geçici ihraç yapıldığına dair açılan gümrük beyannamesinin bir sureti.( taşıt plakaları, geçici ihraç süresi belirtilecek)

KUGM
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr