Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / KRİZ, TÜRK LİMANCILIĞINDA HEDEF KÜÇÜLTTÜ

KRİZ, TÜRK LİMANCILIĞINDA HEDEF KÜÇÜLTTÜ

KRİZ, TÜRK LİMANCILIĞINDA HEDEF KÜÇÜLTTÜ22.10.2010

2007 raporunda yer alan 2015 yılına ilişkin toplam 15 milyon 59 bin TEU'luk konteyner yük tahmini 2010 raporunda 14 milyon 353 bin TEU olarak, 328 milyon 876 bin ton genel kargo ve kuru dökme yük tahmini de 319 milyon ton olarak revize edildi. Türkiye Liman İşletmeleri Derneği'nin (TÜRKLİM), Öğretim Üyesi Ersel Zafer Oral Başkanlığı'nda Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ne hazırlattığı 'Türk Limancılık Sektörü 2010 Raporu'nda yer alan bilgiye göre, TÜRKLİM üyesi liman işletmecilerin yüzde 75'i ekonomik belirsizliklerin, yüzde 20'si de ekonomik krizin devam ettiği görüşünü savunurken, krizin aşıldığını savunanların oranı sadece yüzde 5. Rapor hazırlanırken görüşü sorulan TÜRKLİM üyelerinin yüzde 50'si krizin etkisini 2 yıl içerisinde yitireceğini, yüzde 45'i ise sürecin 3-4 yıla yayılacağı görüşünü ileri sürüyor.

Rapora göre krizden en çok genel kargo yükleri etkilenirken, onu sırasıyla konteyner ve kuru dökme yükler izledi. 2008 ve 2009 yıllarım etkileyen küresel kriz, Türkiye limanlarının ileriye dönük hedeflerinde revizyona yol açtı. 2007 yılında hazırlanan 'Türkiye Limancılık Sektör Raporu'nda 2023 için belirlenen 15 milyon 59 bin TEU ortalama konteyner talep tahmini 2010 raporunda revize edilerek 14 milyon 353 bin TEU olarak hesaplanırken, yine 2007 raporunda 328 milyon 876 bin ton genel kargo ve kuru dökme yük talep tahmini 319 bin ton olarak revize edildi. Ancak revize hedefler bile 2009'la kıyaslandığında Türk limanlarının hızlı bir büyüme süreci yaşayacağını gösteriyor. Türkiye'deki 176 liman incelenerek oluşturulan ' Türk Limancılık Sektörü 2010 Raporu'nda, Türkiye limanlarındaki gelişme tahminlerini 3 farklı senaryoda işlendi. Ortaya konan hedefler 2007 yılı limancılık sektörü raporunda olduğu gibi 2010 yılından TC'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar olan 13 yılı kötümser, ortalama ve iyimser senaryolar ışığında ele alınıyor. Farklı senaryolara göre tahminler oluşturulurken Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası'nın tespit ettiği geleceğe yönelik ortalama, düşük veya yüksek orandaki seyirler belirleyici olarak ele alınmış. Buna göre ortalama tahminle, Türkiye limanlarında elleçlenecek konteyner miktarı 2009'a kıyaslandığında 2015 yılında yüzde 92.6, 2020 yılında yüzde 197.6 ve 2023 yılında yüzde 278.8 artacak. Genel kargo ve kuru dökme yükte ise artış oranı 2015 yılında yüzde 54.3,2020 yılında yüzde 119.3 ve 2020 yılında yüzde 166.9 olacak.

Konteynerde kapasite 2020'de yetmeyecek
Türkiye'de konteyner elleçleyen tüm limanlara olan toplam talep ortalama tahminle 2015 yılında 7.2 milyon TEU, 2023 yılında ise 14.3 milyon TEU olacağı düşünülerek, limanlardaki mevcut 11.7 milyon TEU'luk konteyner elleçleme kapasitesinin 2020 yılından itibaren yetmeyeceği ileri sürülüyor. Mevcut kapasiteleri değerlendiren Raporda, sadece Karadeniz Bölgesi'nde 2023 yılma kadar kapasite sorunu görülmezken, 2015'e kadar yapımı planlanan yatırımların gerçekleşmesi durumunda 2023 yılına kadar hiçbir bölgede kapasite sorunu yaşanmayacağı belirtiliyor.

Otomobil ihracatı hareketlendirecek
Türkiye dış ticaretine konu olan otomobil ve hafif ticari araç yükünün talep tahminini de işleyen Rapor'da yapılan ortalama tahminle Türkiye'de bu araçları elleçleyen tüm limanlarda 2015 yılında 1.8 milyon araç, 2023 yılında ise 3.5 milyon araç elleçlenecek. Otomotiv elleçlemesinde Türkiye limanlarındaki mevcut 2.2 milyon araçlık kapasite 2017 yılma kadar yeterli görülüyor. Türkiye'nin tüm bölgelerinden gerçekleşen Ro-Ro taşımacılığına dönük öngörülerde ise, 2015 yılında 443 bin 325 araç Ro-Ro ile taşınarak 2009'a göre yüzde 37.7 artış beklemiyor. 2020 yılında taşınacak araç sayısı yüzde 87.7 artışla 566 bin 831 araca, 2023 yılında ise yüzde 125,1 artışla 724 bin araca çıkması bekleniyor.
 
Kaynak: Perşembe Rotası
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr