Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / GÜNEYDOĞU AVRUPA FORWARDERLAR VE LOJİSTİK OPERATÖRLERİ KONGRESİ... İSTANBUL 2011

GÜNEYDOĞU AVRUPA FORWARDERLAR VE LOJİSTİK OPERATÖRLERİ KONGRESİ... İSTANBUL 2011

GÜNEYDOĞU AVRUPA FORWARDERLAR VE LOJİSTİK OPERATÖRLERİ KONGRESİ... İSTANBUL 201118.10.2010

Kıtaları birbirine bağlayan İstanbul, 26-28 Mayıs 2011 tarihlerinde eski adıyla Balkan Kongresi, yeni adıyla Güneydoğu Avrupa Forwarder’ler ve Lojistik Operatörleri Kongresi’ ne  ev sahipliği yapmağa hazırlanıyor.

Her iki yılda bir bölgede yer alan ülkelerin birinde  gerçekleştirilmekte olan Kongrenin katılımcıları arasında, Güneydoğu Avrupa diğer bir deyimle Balkan Ülkelerindeki sektör temsilcileri yer almaktadır.

Ülkemizde Mayıs 2011’ de yapılacak ve UTİKAD’ın organize edeceği söz konusu Kongreye Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya, Makedonya’nın yanı sıra Moldova, Ukrayna, Suriye, Mısır, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, KKTC ve Güney Kıbrıs’tan gelecek temsilcilerinde gözlemci olarak  katılımları beklenmektedir.

Fiata çatısı altında gerçekleştirilecek Kongre’nin diğer katılımcı üst kuruluşu Clecat olurken, bölge ülkeleri ile çevre coğrafyada yer alan gözlemci ülkeler ile müştereken yapılacak çoklu görüşmelerde, doğu - batı ticaretindeki ağırlığı ve önemi sürekli artmakta olan Güney Doğu Avrupadaki ülke sektör temsilcilerinin bu kongrede karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları, genel olarak bu bölgede yaşanan sorunların ele alınması ve ileriye dönük bölgesel projelerin görüşülmesi gündemin ana temasını  oluşturacaktır.

Güneydoğu Avrupa Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısıdır: Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan, ticari akışın sağlandığı otoyollar ve demiryolu  hatları Güney Doğu Avrupa ülkerinden geçmekte olduğu hepimizce bilinmektedir. Bölgede Ticaret hacminin artırılması, enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan taşıma koridorlarına baktığımızda, Türkiye ile Güney Doğu Avrupa ülkelerinin Pan-Avrupa 4. Ulaştırma Koridoru’nda kesiştiğini görüyoruz. Kara ve Demiryolu, ferry bağlantısı, hava ve deniz limanları ile kombine taşımacılığın kullanıldığı Pan-Avrupa 4.Ulaştırma Koridoru; Berlin – Dresen - Nunberg (Almanya), Prag – Brno (Çekoslavakya), Gyor – Budapeşte (Macaristan), Arad – Craiova – Bucharest – Köstence (Romanya), Sofya – Plovdiv (Bulgaristan), Selanik (Yunanistan) ve İstanbul (Türkiye) güzergahından oluşmaktadır.

Pan – Avrupa Ulaştırma Koridorları’nda Yunanistan 4,9 ve 10 numaralı koridorlar ve Güney Doğu Avrupa ülkeleri alternatif güzergahlarda stratejik konumlarını daha da güçlendirmektedir. Batı Karedeniz (Burgaz, Varna) ile Kuzey Ege (Selanik, Alexandropoli )’nin bağlanması, Kuzey Ege ve Akdeniz limanları ile Orta Avrupa’nın bağlanması dikkat çekmektedir.

Ayrıca, Türkiye ve Güney Doğu Avrupa ülkeleri tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunmakta ve doğu ile batı arasındaki ulaştırmada köprü görevini üstlenmekte olduğu  bilinmekte iken, Tarihi İpek Yolu tekrar canlandırıldığında bölge ticaretinin de büyük bir gelişim kaydedeceği kuşkusuzdur. İşte bu nedenle, doğu – batı ticaretinde ağırlığı ve önemi sürekli artış gösteren Güney Doğu Avrupa ülkeleri temsilcilerinin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacakları,  Güneydoğu Avrupa Forwarder’ler ve Lojistik Operatörleri Kongresi’nin başarılı geçmesi, sadece bölgedeki ülkelerin değil, çevre  coğrafyada yaşayan diğer tüm ülkeler için de ne derece önemli olduğunu hatırlatmakta yarar görüyorum.

Son söz olarak; Avrupa Birliği’nin Güneydoğu Avrupa coğrafyasını ekonomik açıdan hareketlendirmek istediği son derece açıktır. Bu vizyondan hareketle AB’nin bu coğrafyada taşımacılık ve dış ticaret mevzuatının standartlaşmasına büyük önem vermekte olduğu bilinirken…  UTİKAD’ın ev sahipliğinde İstanbul’da 26-28 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak Kongrenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyor… kamu ve özel sektör birlikteliğinde sektörümüzün tüm katmanlarının bu kongreye destek sağlayacağına gönülden inanıyorum.
 
Kosta SANDALCIDIS/ UTA Lojistik

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr