GENELGE 2010/48

GENELGE 2010/4808.10.2010

T.C
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06 01/10/2010
Konu : İhtisas Gümrügü Genelgesi

GENELGE
(2010/48)
Halen halı, küçük ev aletleri, deri ve deriden mamul esya ile ayakkabı, mobilya, porselen ve
seramikten mutfak esyası, çakmak, düzcam, çay, LPG, solvent ve bazı petrol ürünleri, ham
petrol ve akaryakıt, otomotiv, cam esya ile lüks lambasının serbest dolasıma girisinin ihtisas
gümrüklerinden yapılması uygulaması sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, asagıda belirtilen esaslara göre islem tesisi gerekmektedir.
1. Halı İhtisas Gümrügü Uygulaması
a) AB menseli olmayan ve ekli listede (EK-1) GTP’leri belirtilen halının serbest dolasıma
giris islemlerinin Antalya Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Isparta Gümrük
Müdürlügünden yapılması,

b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 50 m2 veya 5 adete kadar (50
m2 ve 5 adet dahil) olanların serbest dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili
gümrük idaresinden yapılması,
c) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden
çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu esyanın gümrük islemlerinin geldigi
yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi,
Gerekmektedir.
Diger taraftan, ekli listede (EK:1) tarife pozisyonları belirtilmeyen ve 57 nci fasılda yer alan
halıların serbest dolasıma giris islemlerinin 26.04.2007 tarihli, 26504 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 55 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliginde belirtilen tekstil ihtisas gümrüklerinden
yapılması gerektiginden Isparta Gümrük Müdürlügüne gönderilmemesi gerekmektedir.
2. Küçük Ev Aletleri İhtisas Gümrügü Uygulaması
a) Ekli listede (EK-2) tarife pozisyonları belirtilen küçük ev aletlerinin serbest dolasıma giris
islemlerinin stanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Erenköy Gümrük
Müdürlügü ile Çerkezköy Gümrük Müdürlügü, Ankara Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Ankara TIR Gümrük Müdürlügü, Bursa Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Gemlik Gümrük Müdürlügü, Mersin Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Mersin Gümrük Müdürlügü ve zmir Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı zmir TIR Gümrük Müdürlügünden gerçeklestirilmesi,

b) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu
esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük
Bölgesine getirilen söz konusu esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili
gümrük idaresinden yapılması,
d) Söz konusu küçük ev aletlerinin serbest bölgede imalatını yaptıgını belgeleyen firmaların
ürettikleri küçük ev aletlerinin serbest dolasıma giris islemlerinin serbest bölgenin gümrük
islemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçeklestirilmesi,
e) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen söz konusu küçük ev
aletlerinin serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
3. Deri ve DeridenMamul Esya ile Ayakkabı htisas Gümrügü Uygulaması
a) Avrupa Birligi menseli olmayan;
-41 inci fasılda yer alan islenmis derinin,
(41 inci faslın tamamı --41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç)
-42 inci fasılda yer alan ve asagıda GTP'leri belirtilen deriden mamul esyanın,
4201.00.00.00.00, 4203.10, 4203.40.00.00.11,
4202.11.10.00.11, 4203.21.00.00.11, 4203.40.00.00.12,
4202.11.10.00.12, 4203.21.00.00.12, 4205.00.11.10.00,
4202.11.90.00.11, 4203.29.10.00.11, 4205.00.11.20.00,
4202.11.90.00.12, 4203.29.10.00.12, 4205.00.19.10.00,
4202.21.00.00.00, 4203.29.91.00.00, 4205.00.19.90.00,
4202.31.00.00.00, 4203.29.99.00.00, 4205.00.90.00.11,
4202.91.10.00.11, 4203.30.00.00.11, 4205.00.90.00.12,
4202.91.10.00.12, 4203.30.00.00.12,

serbest dolasıma giris islemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı
Gaziantep Gümrük Müdürlügü, stanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı
Haydarpasa Gümrük Müdürlügü ile stanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlügü, zmir
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı zmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük
Müdürlügünden yapılması,
b) 64 üncü fasılda yer alan esyanın,
i- AB menseli olması halinde, ATR Dolasım Belgesi ile getirilip getirilmedigine
bakılmaksızın, serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi her türlü ithalat, ihracat ve transit islemlerini yapmaya yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi,

ii- AB menseli olmaması halinde serbest dolasıma giris islemlerinin Gaziantep Gümrük ve
Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Gaziantep Gümrük Müdürlügü, stanbul Gümrük ve
Muhafaza Basmüdürlügüne baglı stanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlügü, zmir
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı zmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük
Müdürlügünden yapılması,
iii- AB menseli olmaması ancak ATR Dolasım Belgesi ile gelmesi halinde serbest dolasıma
giris islemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Gaziantep Gümrük
Müdürlügü, stanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Halkalı Gümrük
Müdürlügü ile stanbul Deri Serbest Bölge Müdürlügü ve zmir Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı zmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlügünden
yapılması,
c- Miktar ve deger itibariyle ticari nitelik arz etmeyen yukarıda bahsi geçen esyanın serbest
dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
d- Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden
çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen AB menseli olmayan söz konusu esyanın gümrük
islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
4. Mobilya İhtisas Gümrügü Uygulaması
a) AB menseli olmayan 94.01, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin, stanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Erenköy Gümrük Müdürlügü, Bursa Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Bursa Gümrük Müdürlügü, zmir Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı İzmir TIR Gümrük Müdürlügü, Ankara Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Ankara TIR Gümrük Müdürlügü ile Kayseri Gümrük Müdürlügü,
Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Gaziantep Gümrük Müdürlügü,
Mersin Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Mersin Gümrük Müdürlügü, Trabzon
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Trabzon Gümrük Müdürlügünden
gerçeklestirilmesi,
b- AB menseli olan 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan esyanın
serbest dolasıma giris islemlerinin ise esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c- Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden
çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen ve aynı Kanunun 167 nci maddesinin 1 ve 2 nci
fıkraları ile 5 inci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bendleri kapsamında gelen söz konusu
esyanın gümrük islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi,
d- AB menseli olmayan 9401.10, 9401.20.00.00.00, 9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11
GTP’lerinda yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyaların serbest dolasıma giris
islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

e- AB menseli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, dis hekimliginde
ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolasıma giris islemlerinin; bu maddenin (a)
fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak stanbul Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlügü ile Ankara Gümrük
veMuhafaza Basmüdürlügüne baglı Esenboga Gümrük Müdürlügünden gerçeklestirilmesi,
f- Serbest bölgede mobilya imalatı yaptıgını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal
ettikleri ve gümrük idaresince Türk Menseli oldugu belirlenen 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04
tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) esyanın, serbest dolasıma giris
islemlerinin serbest bölgenin gümrük islemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden
gerçeklestirilmesi,

g- Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen mobilyaların serbest
dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
5. Porselen ve Seramikten Sofra veMutfak Esyası htisas Gümrügü Uygulaması
a) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra veMutfak Esyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak
Esyası” nın (Seramikten diger ev esyası ve tuvalet esyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı
yapılmaksızın serbest dolasıma giris islemlerinin, Ankara Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Ankara TIR Gümrük Müdürlügü, zmir Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı zmir TIR Gümrük Müdürlügü ve stanbul Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Erenköy Gümrük Müdürlügünden yapılması,
b) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 6911.10 gümrük
tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Esyası” ile 6912.00 gümrük
tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Esyası"nın
(Seramikten diger ev esyası ve tuvalet esyası hariç) serbest dolasıma giris islemlerinin
esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük
Bölgesine getirilen 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve
Mutfak Esyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten
Sofra ve Mutfak Esyası"nın (Seramikten diger ev esyası ve tuvalet esyası hariç) serbest
dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
6. Çakmak İhtisas Gümrügü Uygulaması
a) Avrupa Birligi menseli olmayan 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diger
atesleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak
tasları ve fitilleri hariç)” isimli esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin sadece Ankara TIR
Gümrük Müdürlügünden yapılması,

Ancak;
i) 9613.80 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan, “Diger çakmak ve atesleyiciler” ile
9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife statistik Pozisyonunda yer alan esyanın (yakıt hazneleri ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife statistik Pozisyonuna dahil esya hariç) serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
ii) Yalnızca Türkiye’de çakmak imalatçısı olarak faaliyet gösteren ve bu durumunu Sanayi ve
Ticaret Bakanlıgınca onaylı “Kapasite Raporu” ile tevsik eden firmalar tarafından getirilecek
olan ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife statistik Pozisyonu ile 9613.90.00.00.19 Gümrük
Tarife statistik Pozisyonuna dahil yakıt haznelerinin serbest dolasıma giris islemlerinin
geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
iii) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diger atesleyiciler (mekanik
veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak tasları ve fitilleri
hariç)” isimli esyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında
getirilmesi halinde, serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden
yapılması,
iiii) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan esyanın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135
ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, serbest
dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
7. Düz Cam İhtisas Gümrügü Uygulaması
a) AB menseli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dahil,
7005.30.00.00.00 GTP’i hariç) düzcamın serbest dolasıma giris islemlerinin Ankara
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Kayseri Gümrük Müdürlügü ve Ankara TIR
Gümrük Müdürlügü, zmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı zmir TIR Gümrük
Müdürlügü, stanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Halkalı Gümrük
Müdürlügü, Haydarpasa Gümrük Müdürlügü ve Ambarlı Gümrük Müdürlügü, Antalya
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Antalya Gümrük Müdürlügü, Mersin Gümrük
ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Mersin Gümrük Müdürlügü, Trabzon Gümrük ve
Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı Trabzon Gümrük Müdürlügü, zmit Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügüne baglı Dilovası Gümrük Müdürlügü, Bursa Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügü’ne baglı Gemlik Gümrük Müdürlügü, Edirne Gümrük ve Muhafaza
Basmüdürlügü’ne baglı Tekirdag Gümrük Müdürlügü ile söz konusu esyanın deniz yoluyla
gelmesi kaydıyla zmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügü’ne baglı zmir Gümrük
Müdürlügünden yapılması,
b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 100 kg.a kadar (100 kg. dahil)
70.04 ve 70.05 tarife pozisyonunda yer alan (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i
hariç) düzcamın serbest dolasıma giris islemlerinin esyanın geldigi yetkili gümrük idaresinden yapılması,

c) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden
çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu esyanın gümrük islemlerinin geldigi
yetkili gümrük idaresinden gerçeklestirilmesi,
 
Gerekmektedir.
8. Çay İhtisas Gümrügü Uygulaması

Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı tarafından 21/07/2007 tarihli, 26589 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan" İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giris ve Çıkıs Kapılarının Tespit ve lanına
Dair Teblig’de Degisiklik Yapılması Hakkında Teblig (Teblig No:38)” ile 09.02 ve 09.03
tarife pozisyonunda yer alan çay için giris kapısı olarak sadece Trabzon Gümrük ve
Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Rize Gümrük Müdürlügü belirlenmistir.

Ancak, gıda ya da gıda sanayi hammaddesi olarak kullanılıp kullanılmadıgına bakılmaksızın,
09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolasıma giris islemlerinin sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne baglı Rize Gümrük Müdürlügünden
yapılması gerekmektedir.

9. LPG İhtisas Gümrügü Uygulaması
LPG ihtisas gümrügü uygulaması 02.08.2006 tarihli, 26247 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 51 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi ile degisik 25.06.2005 tarihli, 25856 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 38 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde
yürütülmektedir.
LPG'nin, karayolu tasıtlarına aktarılmadıgı müddetçe, serbest dolasıma giris rejimine tabi
tutulmak üzere yukarıdaki Teblig ile yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit edilmesi
mümkün bulunmaktadır.
Bunun yanında LPG'nin serbest dolasıma girisi esnasında mevzuat geregi teknik
düzenlemeler kapsamında yapılacak olan tespitlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi
gerekmektedir.
10. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İhtisas Gümrügü Uygulaması
Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrügü uygulaması 31.12.2008 tarihli, 27097 6.
Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi
çerçevesinde yürütülmektedir.

Söz konusu Teblig kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan
ürünlerden olması durumunda ithal islemlerinin, 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliginde ve
Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı tarafından belirlenen thal ve hraç Edilecek Gıdaların Giris ve
Çıkıs Kapılarının Tespit ve lanına Dair Tebliglerde ortak olarak bulunan Ankara TIR
Gümrük Müdürlügü, Aliaga Gümrük Müdürlügü, zmir Gümrük Müdürlügü, Adana Gümrük
Müdürlügü, Bursa Gümrük Müdürlügü, Gemlik Gümrük Müdürlügü, Gaziantep Gümrük
Müdürlügü, Tekirdag Gümrük Müdürlügü ve Kocaeli Petrokimya Ürünleri htisas Gümrük
Müdürlügünden yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, soguk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuvarında solüsyonlarla beraber kullanılan IVF Culture Oil isimli esyanın insan saglıgı açısından önemi

ve +2/+8 derece aralıgında muhafaza edilmesinin gerekmesi nedeniyle bozulma riskinin
bulunması hususları dikkate alındıgında söz konusu esyanın 67 Seri Nolu Gümrük Genel
Tebligi çerçevesinde yürütülen ihtisas gümrügü uygulaması dısında tutulması gerekmektedir.
11. Ham Petrol ve Akaryakıt htisas Gümrügü Uygulaması
Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrügü uygulaması 05.06.2007 tarihli, 26543 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 56 Seri Nolu ve 31.10.2007 tarihli, 26686 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 58 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligleri ile degisik 16.06.2005 tarihli, 25847
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde
yürütülmektedir.
Söz konusu Teblig kapsamı Jet yakıtının;
a) İhrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye
teslim lisanslarının Özel Hükümler Bölümündeki “Pazarlama Projeksiyonu” baslıgındaki
“thalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt baslıgında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve
pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması,
b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,
kaydıyla serbest dolasıma giris islemlerinin uçakların kalktıgı havalimanlarında yetkili
gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.
12. Otomotiv İhtisas Gümrügü Uygulaması

Otomotiv ihtisas gümrügü uygulaması 28.10.2003 tarihli, 25273 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 27 Seri Nolu ve 16.08.2005 tarihli, 25908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40
Seri Nolu Gümrük Genel Tebligleri ile degisik 12.01.2001 tarihli, 24285 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 5 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi çerçevesinde yürütülmektedir.
Bilindigi üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde "tasıt",
karayolunda insan, hayvan ve yük tasımaya yarayan araçlar olarak tanımlanmıs, bunlardan
makine gücü ile yürütülenlerin "motorlu tasıt" oldugu belirtilmistir.

"İs makinesi" ise, yol insaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma
ile çesitli kurulusların is ve hizmetlerinde kullanılan is amacına göre üzerine çesitli
ekipmanlar monte edilmis, karayolunda insan, hayvan ve yük tasınmasında kullanılmayan
motorlu araçlar olarak tanımlanmıstır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu kara tasıtı, karayolunda insan,
hayvan veya yük tasımaya yarayan araçlar olup, bu araçların serbest dolasıma giris
islemlerinin otomotiv ihtisas gümrük müdürlüklerinden gerçeklestirilmesi gerekmektedir.
Bunun dısında yukarıda belirtilen amaçlarla trafige çıkmayan (tarım makineleri, yol insaat
makineleri vb) araçların serbest dolasıma giris islemlerinin geldigi yetkili gümrük
idaresinden gerçeklestirilmesi mümkün bulunmaktadır.

13. Lüks Lambası ve Cam Esya htisas Gümrügü Uygulaması
Herhangi bir ülke ayrımı yapılmaksızın 70.13 tarife pozisyonunda yer alan cam esya ile

94.05 tarife pozisyonunda yer alan lüks lambasının serbest dolasıma giris islemleri, BLGE
sistemi bulunan tümgümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.
14. Gıda İhtisas Gümrügü Uygulaması
Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı tarafından 01.03.2001 tarihli, 24333 sayılı Resmi Gazetede
yayımlarak yürürlüge giren ve anılan Bakanlıgın muhtelif Tebligleri ile degisik "thal ve
İhraç edilecek Gıdaların Giris ve Çıkıs Kapılarının Tespit ve lanına Dair Teblig" ile ithal
veya ihraç edilecek tüm gıdaların ithal ve ihraç islemlerinin tespit edilen bu gümrük
müdürlüklerinden yapılması hüküm altına alınmıstır.

Söz konusu Tebligler ile tespit edilen gümrük müdürlüklerinden ihraç islemleri yapılan ve
ihraçtan geri dönen gıda maddelerinin muhtelif Tebliglerle degisik 01.03.2001 tarihli, 24333
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren thal ve hraç Edilecek Gıdaların Giris
ve Çıkıs Kapılarının Tespit ve lanına Dair Tebligde yer alan ihraç kapılarında gerekli
kontrolleri yapılmak kosuluyla yurt içi yapılması mümkün bulunmaktadır.

15. 03.07.2009 tarihli, 2009/85 ve 03.12.2009 tarihli, 2009/115 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM :
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri
EK-1: Halı htisas Gümrügüne Tabi Esyanın 2009 TGTC'yeGöre Güncellenmis GTP Listesi
5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı),
5701.90.10.00.12,
5701.90.10.00.13,
5701.90.10.00.19,
5701.90.10.00.21,
5701.90.10.00.29,
5701.90.10.00.31,
5701.90.10.00.41,
5701.90.90.10.11,
5701.90.90.90.11,
5701.90.90.90.21,
5702.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı),
5702.31.10.00.00,
5702.31.80.00.00
5702.39.00.00.99,
5702.41.10.00.00,
5702.41.90.00.00
5702.49.00.90.19,
5702.50.10.00.00,
5702.50.90.00.00,
5702.91.00.00.00,
5702.99.00.00.19,
5703.10.00.00.00,
5703.90.80.00.00,
5704.90.00.00.11,
5705.00.10.00.11,
5705.00.10.00.19,
5705.00.30.00.11,
5705.00.90.00.11,
5705.00.90.00.21,
5705.00.90.00.31
EK-2: Küçük Ev Aletleri İhtisas Gümrügüne Tabi Esyanın 2009 TGTC'ye Göre
Güncellenmis GTİP Listesi
ESYA İSMİ GTİP NO
Meyve ve sebze sıkacagı 8509.40.00.00.14
Fritöz 8516.79.20.00.00
Grill 8516.60.70.00.00
Çay ve kahve makinesi 8516.71.00.00.00
Mikser 8509.40.00.00.12
Blender 8509.40.00.00.13
Dograyıcı (Ögütücü) 8509.40.00.00.11
Mutfak Robotu 8509.40.00.00.15
Ekmek Kızartma Makinesi 8516.72.00.00.00
Yumurta PisirmeMakinesi 8516.79.70.00.19
Su Isıtıcısı 8516.10.11.00.00
8516.10.19.00.00
Kettle 8516.79.70.00.11
Elektrikli ısıtıcı/soba 8516.29.99.00.11
Termostatlı ve timerli mini fırın 8516.60.90.00.19
Elektrikli barbekü 8516.60.70.00.00
Mini buzdolabı 8418.21.91.00.00
Masaüstü süpürge 8508.11.00.00.19
Gazlı Ocak 7321.11.90.00.11
Ütü 8516.40.10.00.00
8516.40.90.00.00
Elektrikli süpürge 8508.11.00.00.11
8508.11.00.00.19
8508.19.00.00.00
8508.60.00.00.00
Saç kurutma makinesi 8516.31.10.00.00
8516.31.90.00.00
Rice cooker/Pirinç pis. mak. 8516.79.70.00.19
Bread maker/Ekmek pis. mak. 8516.60.90.00.19
Et kıyma makinesi 8509.80.00.00.11
Tost makinesi 8516.60.90.00.11
Vantilatör 8414.51.00.20.00
Yaglı radyatör 8516.29.10.00.00
Kuru radyatör 8516.29.99.00.19
Kahve ögütücüsü 8509.40.00.00.11
Mısır patlatıcısı 8516.79.70.00.19
Yogurt Makinesi 8516.79.70.00.19
Banyo baskülü 8423.10.90.00.11
8423.10.90.00.19
Vakumlama cihazı 8422.40.00.00.00
Hotplate 8516.60.10.00.00
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr