Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM İÇİN 400 BİN DOLAR HİBE

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM İÇİN 400 BİN DOLAR HİBE

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM İÇİN 400 BİN DOLAR HİBE26.09.2010

Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi amacıyla Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik sektörünün alacağı eğitim programları yüzde 70 ila 75 arasında, eğitim giderleri ise yıllık toplam 20 bin dolar ile 400 bin dolar arasında desteklenecek.
 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan(DFİF) karşılanmasını amaçlıyor. "Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, Dış Ticarette Fiyatlandırma, Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Yenilikçilik ve Kümelenme" konularından eğitim alacak şirketler eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin yıllık toplam 20 bin doları aşmamak üzere yüzde 70 oranında desteklenecek. Eğitimci statüsü, yetkilendirme tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak.

-PROGRAM GİDERLERİNİN EN FAZLA YÜZDE 75'İ KARŞILANACAK-
"Eğitim veya danışmanlık ihtiyacının analizi, iş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi, ihracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi, süreç iyileştirme ve yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması" konularında program giderleri ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konulardaki program giderlerinin en fazla yüzde 75'i proje bazında ise 400 bin Dolara kadarı karşılanacak.

-ORTAK PAZAR ARAŞTIRMALARI 150 BİN DOLARINA KADAR DESTEKLENECEK-
Ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme organizasyonları için her bir program bazında ise 150 bin dolarına kadar, 10 adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100 bin dolarına kadar, belirlenen giderlerinde en fazla yüzde 75'i karşılanacak. Bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50 bin dolara kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 70 oranında karşılanacak. Faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, ödemelerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsik edilmesi gerekecek. Destek başvurularını sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenecek.

Desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlamaları gerekecek. Eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilecek. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilen eğitimcilerin statüsü yetkilendirme tarihinden itibaren 2 yıl süresince devam edecek.(ANKA)
 
Kaynak: Ambar

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr