Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Havayolu / MYACADEMY İLK MEZUNLARINI VERDİ

MYACADEMY İLK MEZUNLARINI VERDİ

MYACADEMY İLK MEZUNLARINI VERDİ15.09.2010

Küresel ölçekte açıklanan belirlemeler esas alındığında, İstanbul’dan bir uçuşluk menzil değerlendirmelerine göre;

a. Küresel BOY pazarı hacminin %36’sının (16 milyar US$) İstanbul’a bir uçuş uzaklığında olduğu ve bu durumun sürebilirliği,

b. Avrupa kaynaklı BOY uygulamalarında kapasite daralması ve yüksek maliyetler yanında bu darboğazın aşılması için geliştirilen çözümlerin insan kaynağı ve sürdürülebilirlik riskleri,

c. Özellikle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerinde batı kaynaklı hava aracı kullanımı artış hızı, bölgedeki BOY pazarı hacminin artışın sürekliliğini teyit etmektedir.
 
Türkiye’de de bölgede yer alan kuruluşların rekabet edebilir avantajlarının pekçoğu mevcut iken bunların sahip olduğu tespit edilen dezavantajların ortadan kaldırılabileceği potansiyel de mevcuttur. Uzmanlık ve kalitesi ile tercih edilen Batı Avrupa BOY merkezlerinin, küresel işçilik maliyetlerine göre, %10-12 üzerinde daha pahallı olmaları durumunun sürmeye devam edeceği öngörüsü eğitimli genç nüfus ve yeniden düzenlemelerle Türkiye’ye avantaj potansiyelini artırmaktadır.

Bu gelişmelerin oluşturduğu beklenti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en üst seviyesinde “2023 yılında Türkiye’nin hava aracı BOY ve ilişkili eğitim pazarında bölge lideri olması” şeklinde dile getirilmektedir.

Bu hedef, girişim gücü, bilgi, deneyim ve diğer olanaklar yanında ilgili üretim sürecinin tüm kaynak ve işleyişinde yenilikçi gelişme ve uygulamalar gerektirmektedir.

Türkiye’de sivil ve askeri hava araçlarına yönelik BOY faaliyetleri ;
a. Sabit ve Döner Kanatlı Platform (Uçak ve Helikopter),
b. Motor
c. Komponent,
d. Seçkin Yer Destek Teçhizatı, ana sahalarında, tek tek veya bunların bir karması şeklinde yapılmaktadır. Bu sahada yer alan kurum ve kuruluşlarda hava aracı BOY faaliyetleri ile ilgili “Eğitim Merkezleri” de mevcuttur. Ulusal ölçekte ortak bir anlayış ile farklı yapı ve esaslara göre oluşarak bugünlere ulaşmış bu kuruluşların işbirlikleri ile uluslararası standartları esas alan ortak prensip ve stratejilerle yeniden yapılanması sahip olunan avantaj potansiyelini hızla artıracaktır.

Türkiye’de ticari havacılık sahasında (yolcu ve kargo uçakları) hava araçlarına yönelik faaliyette bulunan hava aracı BOY merkezleri (isimler gizli tutulmuştur):
Yeri Uçak Motor Komponent
A Teknik Atatürk + + +
B Teknik Atatürk + +
C Atatürk +
myTECHNIC Sabiha Gökçen + + +
D Sabiha Gökçen +
şeklinde konuşlanmıştır.
Gelecek 3 yıl içinde faaliyete geçmesi planlanan hava aracı BOY merkezleri (isimler gizli tutulmuştur):
Yeri Uçak Motor Komponent
A Teknik Atatürk + +
B Teknik Atatürk + +
C Teknik ITEP - Sabiha Gökçen + +
şeklinde konuşlanacaktır.
myTECHNIC, uluslararası pazara yönelik hava aracı BOY merkezi kurarak işletmek amacına sahip özel girişimdir ve MSB SSM tarafından tahsis edilen 60000 m2 alanda, uçak, motor, komponentlere yönelik uluslar arası/ulusal sertifikalı BOY faaliyetleri için,

a. Mart 2007 içinde başladığı inşaatı Haziran 2008 içinde tamamlanarak,
b. İleri Teknoloji Endüstri Parkı’nın (İTEP) Havacılık Bakım Onarım Merkezi (HABOM) Projesinin faaliyete geçen ilk endüstriyel özel girişimi olarak,

27 Eylül 2008 tarihinde yapılan açılış töreni ile faaliyetlerine başlamıştır.
Tesis ve süreçleri ile sıfırdan (tarladan) yalın (lean) prensiplerle kurulmuş bağımsız bir BOY merkezi olarak, myTECHNIC;

a. 400 kişi üzerindeki geçen ekibi,
b. En iyi uygulamaları gerçekleştirerek havacılık endüstrisi için model oluşturabilecek tarza sahip stratejik iş konumlandırma yaklaşımları,

c. Sahip olduğu uluslararası sertifikaları,
d. Öz kaynaklar ile geliştirilerek uygulamaya koyulan “FlyAnt” yönetim yazılımı ile tanımlanmış ve yönetilen süreçleri, ile ulusal ve uluslararası müşterilerinin uçak, uçak motoru ve komponentlerine bakım ve ilişkili eğitim hizmetleri de vermektedir.
myTECHNIC, açılış töreninden itibarenAğustos 2010 sonuna kadar;
a. Toplam 45 farklı (% 75,5 yabancı) müşterinin 127 adet uçağına,
b. Toplam 9 farklı (% 77,7 yabancı) müşterinin 19 adet motoruna,
c. Toplam 36 farklı (% 69,4 yabancı) müşterinin 1862 adet komponentine,
d. Ve ayrica, kırktan fazla farklı müşteriye (C seviyesi harici) kategorilerde,
bakım hizmetleri vermiştir.

myTECHNIC Egitim Merkezi’nde (04.10.2007 - 31.12.2009 arasında) portföyünde bulunan 53 farklı eğitimden;
 
a. Personeline (yeni eleman olarak alınan 250 adet teknisyen de dahil) toplam 11842 adam-gün (adam başına 14 günlük eğitim),

b. Müşterilere 482 adam-gün, eğitim verilmiştir. Bu portföy uygulama olanakları ve kullanılan eğitim yardımcıları kapasitesi de hızla artırılarak devam etmektedir.
myTECHNIC;
a. Tesis, süreç ve altyapısı ile yalın prensiplerle tasarlanarak faaliyete geçen dünyanın ilk hava aracı BOY merkezi olarak “Aviation Week 2009 Yılı Üstün Başarı Ödülü” ile ödüllendirilmiş,

b. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü tarafından 28 Ekim 2009 tarihinde "Türkiye'nin ilk Yeşil Kuruluş Unvanlı" işletmesi olarak ilan edilmiştir.

Uçak Bakımında Yapı ve Eğilimler  Hangarda yapılan sabit kanatlı platforma (uçak) yönelik ağır bakımlarında;

a. Uçak yapısal tamirleri,
b. Uçak kabiniçi uygulamaları,
c. Genel (temizlik gibi) hizmetler,
de uçak bakım işini bütünleyen işlerdir.
Uçak bakımı ana iş grupları (tasklar);
a. “B1 / B2” lisanslı teknisyenler tarafından yapılması gereken faaliyetler,

b. “Mekanik” olarak adlandırılan elemanlarca gerçekleştirilen temel hazırlık ve tamamlama faaliyetleri, olarak ayrılabilmektedir. Toplam uçak bakım iş süreci iş yükünün yarısından fazlasını kapsayan ikinci bölüm ulusal uygulamalarda ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak lisanlı personel olmak için eğitilerek yetiştirilmiş ve mümkün olan en kısa zamanda lisans sahibi olabilme beklentisine sahip (“Uçak Bakım” programlarında Sivil Havacılık Yüksek Okulu ve Teknik Liselerinden mezun) elemanlar tarafından icra edilegelmiştir.

Bu durumda;
a. İş açısından personel nitelik fazlalığı (over qualification),
b. Personel açısından iş niteliği düşüklüğü,
c. Motivasyon kaybı,
d. Personelin çalışması karşılığı verilen ücretli dönemin eğitim için zaman kullanılması,
e. İşgücü yoğun basit iş operasyonlarının detaylarında uzmanlaşma düşüklüğü, yaşanmaktadır. Bu durumda, etkin faaliyetin işgücü verimliliği ile üst seviyede ilişkili olduğu “Uçak Bakım" faaliyetlerinde deneyim, iş hakimiyeti ve maliyetler açısından küresel BOY pazarı beklentilerini karşılayabilecek niteliğe ulaşılması güçleşmekte, gerekli potansiyel var ve şartlar da müsait iken, bölge liderliği hedefine ulaşabilmek zor hale gelebilmektedir.
 
“Uçak Bakım” Faaliyetlerinde Etkinliği Artıracak Uygulamalar ve myACADEMY UBTY Yetiştirme
Programları Belirtilen küresel ve ulusal beklentiler, “endüstrinin ihtiyacına ve amacına TAM UYUMLU meslek edindirme ve istihdam” oluşturulmasına için, yakın dönemden başlayarak myTECHNIC’in gelecek ihtiyacı olan “Uçak Bakım” işgücünün yaratılmasında;

a. Uçak bakım ana iş grupları içinde yer alan temel hazırlık ve tamamlama faaliyetlerine yönelik olarak seçilmesini ve,

(1) “İşe uygun nitelik ve bilgi (ne eksik - ne de fazla)”
(2) “Kariyer gelişiminde sorumluluk ve hak eşitliği”
temel anlayışları ile oluşturulan yetiştirme eğitimi program(lar)ı ile yetişmesini,
b. Meslek sahibi olma ve kariyer gelişimi sağlama süreçlerinde sorumluluk alarak yetiştirilecek kişilerle yapılacak faaliyetlerin ülke, sektör, kurum ve kişisel açıdan daha etkili olmasını,

c. Düşük nitelik gerektiren iş gruplarında da uzmanlaşma sağlanması ile iş etkinliğinin artırılmasını,
d. Lisanslı personelin daha uygun nitelikli işlerde daha uzun zaman harcayabilmesini ve kariyer gelişimlerinde daha üst seviyelere yükselebilme olanaklarının yaratılmasını, temin ederek verimlilik yanında uçuş emniyetinin de artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Belirlenen bu amaçla myACADEMY markasının ilk uygulamaları olarak, 2010 yılı başında yapılan analiz ve değerlendirmelere dayalı olarak;

a. Sivil Havacılık Yüksek Okullarından mezunlarına yönelik Level I myACADEMY UBTY Yetistirme Programı,
b. Sivil Havacılık programlı A.Teknik Liseleri mezunlarına yönelik Level II myACADEMY UBTY Yetistirme Programı,

c. Lise ve Meslek Liseleri mezunlarına yönelik Level III myACADEMY UBTY Yetistirme Programları,
myTECHNIC’in ilgili iş gücünü karşılamak amacı ile uygulamaya başlamıştır. myACADEMY Programlarında hava aracı BOY sektörü ihtiyaçları yönünde oluşturulan eğitim programları ile teorik ve uygulama eğitim(ler)inin bu sahada üstün kişisel nitelikleri yanında deneyim ve iş hakimiyetine sahip öğreticiler tarafından verilmektedir. Bu programlardan ilk ikisine ait olanlardan mezun olan 36 kişi düzenlenen Mezuniyet Töreninde diplomalarını alarak Uçak Bakım Direktörlüğü’ndeki görevlerine başlamışlardır. Bu törende ayrıca Level II myACADEMY UBTY

Yetistirme Programında ilk üç dereceye giren mezunlara ödülleri sunulmuştur.
Level III myACADEMY UBTY Yetistirme Programlarındaki öğrenciler de Ekim 2010 ve Kasım 2010 içinde benzer şekilde düzenlenecek mezuniyet törenleri sonrası Uçak Bakım Direktörlüğü’ndeki görevlerine başlayacaklardır. Son yıllarda yaşanan krizin de etkisi ile “işsizlik” ve “mesleksizlik” konularının Türkiye'nin en önemli sorunu haline geldiği, havacılık endüstrinde, özellikle de hava aracı BOY segmentinde, her seviyedeki iş gruplarında sürekliliğe sahip iş hakimiyeti ve deneyim ile küresel rekabetin kazanılabilmesi yönünde önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr