Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ ARAÇLARDA SAYISAL TAKOĞRAF SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE İLGİLİ DUYURU

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ ARAÇLARDA SAYISAL TAKOĞRAF SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE İLGİLİ DUYURU

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TİCARİ ARAÇLARDA SAYISAL TAKOĞRAF SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE İLGİLİ DUYURU25.08.2010

Bilindiği üzere, Karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal(dijital) takograf kullanılması Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde zorunlu hale getirilmiştir.

Sayısal Takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Diğer yandan, Türkiye’nin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere 16 Haziran 2010 tarihine  kadar, uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır. Anılan geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte yeni tescil edilecek ve uluslararası taşımalarda kullanılacak ticari yük ve yolcu araçlarında Sayısal akograf (ST) kullanımı zorunlu hale gelmiştir. 

Ancak, 16 Haziran 2010’a kadar, çoğu ülkelerde, Sayısal Takograf sistemini bir bütün olarak uygulamak  mümkün olmadığından,  söz konusu geçiş süreci  31 Aralık 2010 tarihine kadar uzatılmıştır. Usulüne uygun olarak kalibre edilmiş ST takılı yük ve yolcu araçlara, “ST sürücü kartları” olmaksızın AB Bölgesine taşama yapma imkânı sağlanmıştır.  Diğer bir ifadeyle, belli koşullar esas alınmak şartıyla, 31 Aralık 2010 tarihine kadar bir “tolerans periyodu”nun uygulanması sağlanmıştır.

Nedir bu koşullar?
- 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren yeni tescil edilecek ve uluslararası taşımacılık sektöründe kullanılacak yük ve yolcu araçlarında sayısal takograf  bulundurmaları, 
- Sayısal Takograf  takılı araçlar ilk seyahatleri esnasında giriş yapacakları  ilk AETR’ye Taraf AB üyesi ülkede araçlarında bulunan sayısal takografın  aktivasyon ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek bir yetkili atölyeye (workshop), önceden randevu alarak, uğramaları  ve bu işlemi yaptırmaları,
- Yol kenarı denetimlerinde sürücüler, kalibre edilmiş sayısal takograflarından  yazıcı çıktısı alarak kurallara uyduklarını kanıtlamaları,
 zorunludur.

Dolayısıyla, özellikle Avrupa Birliği Ülkelerine yönelik taşıma yapan taşımacıların/sürücülerin bir takım cezalara maruz kalmaması için, yıl sonuna kadar,  ST takılı araçları için mutlaka bu koşullara uymaları gerekmektedir.

AB ve AETR mevzuatı uyarınca 16 Haziran 2010 tarihinden önce tescil edilmiş araçlarda sayısal takograf kullanımı zorunluluğu bulunmamaktadır. Anılan tarihten önce tescil edilmiş araçlarımızın AB ülkelerine seyahatlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir.

“Tolerans periyodu” koşullarından da anlaşılacağı üzere;  16 Haziran 2010 tarihinden sonra ithal edilmiş sayısal takograf monteli araçların kalibrasyonu, Sanayi ve Ticaret bakanlığımız ülkemizdeki sayısal takograf bakım, onarım ve kalibrasyon atölyelerini yetkilendirene kadar(en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar), ülkemizden yapılacak ilk seyahat sırasında AB topraklarında yer alan ilk varış ülkesindeki yetkili bir atölye tarafından yapılması gerekmektedir.

İlk seyahatini yapacak olan ST monteli araçların, ülkemiz sınırları içerisindeki kontrollerinde, bir cezaya maruz kalmaması için, bu durumun dikkate alınması Emniyet Genel müdürlüğümüze iletilmiştir.

Öte yandan, ülkemizde karayolunda  seyreden araçlarda kullanılacak takograf cihazları ile ilgili düzenleme 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nda yer almakta olup, 31 Aralık 2010 tarihinden sonra ülkemizdeki yetkili atölyelerce kalibrasyonu gerçekleştirilen sayısal takografların kontrolü ülkemiz sınırları içerisinde denetim otoritelerimizce usulüne uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız,  “Ulusal Otorite” olarak Sayısal Takograf Sistemini ülkemizde zamanında uygulanmasını teminen,  kurumlar arası koordinasyon ile teknik, idari ve organizasyonel tüm görevleri yerine getirmektedir.

Ulusal Otorite olan Bakanlığımız tarafından hazırlanan; “Sayısal Takograf Ulusal Güvenlik Politikası Belgesi” Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından 21 Temmuz 2010 da onaylanmıştır. Bu belgenin onaylanması ile birlikte Avrupa Birliği’nin sağladığı hizmetlerin(elektronik sertifikalar, ülke anahtarları vs) Türkiye’ye de sağlaması  önünde bir engel kalmamıştır

Sistemin aksaksız yürütülmesi için Bakanlığımız; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordineli olarak çalışmaları  yürütmektedir.  

Ulaştırma Bakanlığı; Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve  işlemleri   yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’ni yetkilendirmiştir. Yapılan Yetki Devri çerçevesinde; takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması sürecindeki iş ve işlemler Bakanlığın kontrol ve denetimi altında TOBB tarafından deruhte edilecektir.

31 Aralık 2010 tarihinden sonra , “Ulusal Otorite” olan Bakanlığımız tarafından oluşturulmakta olan Sayısal Takograf Sistemi çevresinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendireceği Atölyelerce usulüne uygun olarak kalibre edilmiş ST takılı,  yeni tescil edilecek ve uluslararası taşımalarda kullanılacak, yük ve yolcu araçları, Bakanlığımızca yetkilendirilen TOBB tarafından verilecek “ST sürücü kartları” bulundurarak  AB üyesi ve/veya AETR’ye taraf ülkelere  taşama yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra, ST kartı bulundurmak zorunlu olup, ST kartı olmadan araçlar taşıma yapamayacaklardır.

İlk kartın dağıtımına en geç 1 Ekim 2010 tarihinde başlanılacaktır. ST kullanılacak 4 farklı akıllı  karttan birini (Sürücü kartı, Polis kartı, Firma kartı ve Atölye  kartı) almak isteyen kişi,  kurum veya kuruluşlar; TOBB’un önceden ilan edeceği il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odalarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 
Sürücüler için Kart başına alınacak ücret 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu haliyle, Avrupa’daki en ucuz Sayısal Takograf kartını Türkiye’de sürücülere vermiş olacağız.


İlgililere Duyurulur.          

KUGM/25/08/2010

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr