Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TRANSİT TİCARET VE İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

TRANSİT TİCARET VE İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

TRANSİT TİCARET VE İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI16.08.2010

İhracatta götürü gider uygulaması konusu halihazırda ihtilaflı bir vergi uygulaması olmaya devam etmektedir. Yurtdışında fiilen harcama yapılan tutarın mı binde 5'i yoksa fiili harcama yapılmasına gerek olmaksızın ihracat hasılatının binde 5'i üzerinden mi bu haktan yararlanılacağı konusunda Maliye Bakanlığı ile Vergi Yargısı arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır.

Maliye bakanlığı vermiş olduğu Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-323-11841 ve 07/11/2205 tarih ve 1512 sayılı özelgesinde fiili olarak harcama yapılmadan bu hakkın kullanılamayacağını savunurken Danıştay 4. Dairesi 2007/2541 Esas No. 2008/1772 Karar No ile verdiği kararda ihracat hasılatının gerçekleşmiş olması halinde 194 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile bu hakkın sınırlandırılamayacağını ve fiili harcama gerekmediği konusunda karar vermiştir.

Aynı şekilde transit ticaretin bir ihracat olup olmadığı konusu tereddütlere sebep olmaktadır. Transit ticaret, 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı 2006/06 ihracat tebliği ve yine 12/07/2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ' İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelikte' tanımlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde transit ticarette mallar gümrük hattından girip millileştirilmediğinden ithalat ve ihracat rejimine ilişkin hükümlerde göre vergi, resim, harç ve fon tahsil edilemez.

Yine Maliye Bakanlığı vermiş olduğu Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-40/1-12203 sayılı Özelgesi'nde transit ticaret faaliyetinden elde edilen gelirin ' ihracat ' sayılıp sayılmayacağı hususunu açıklamıştır.

Buna göre; her türlü ihracat ve yurt dışı taşımacılıktan sağlanan döviz cinsi hasılat, KKTC'ye TL dahil ihracat, serbest ihracat, konsinye ihracat, kredili ihracat, müşterek hesap ve prefinansman yoluyla ihracat, serbest bölge ve kıyı ticareti yoluyla yapılan ihracattan hasılat, yurtdışında ortak olunan firmalara ayni sermaye gönderilmesi ihracat hasılatı sayılmıştır.

Bunun yanında gümrük hattı dışındaki mağaza ve işletmelere mal teslimi, yabancı gemi, uçak ve araçlara akaryakıt, su ve kumanya gibi sair malzeme, Türkiye'deki konsolosluklara, diplomatik temsilciliklere, uluslar arası kuruluşlara ve askeri tesislere, Türkiye'de ikamet etmeyenlere yurt içinde mal teslimleri, uluslar arası ihale çıkarılan projelere ilişkin olarak Türkiye'de yapılan mal teslimleri ile transit ticaretten sağlanan hasılat götürü gider indirimi kaydedilmesinde ihracat hasılatı olarak kabul edilmemektedir.

Yukarıdaki paragrafta ihracat sayılmayan faaliyetler arasında '.. transit ticaretten sağlanan hasılat' sayımlı olup, götürü gider uygulamasında ihracat hasılatı olarak dikkate alınmayacağı açıkça belirlenmiştir.

Sonuç olarak transit ticaret faaliyetlerinden elde edilen hasılata binde 5 götürü gider indirimi yapılamaz.

Kaynak: Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr