Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / İTHALATTA HAKSIZ REKABETE ÖNLEM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETE ÖNLEM

İTHALATTA HAKSIZ REKABETE ÖNLEM06.08.2010

DTM'nin ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin iki tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yerli üreticilerin başvurusu üzerine, Çin menşeli ''adi metallerden içi doldurulmuş teller'' ve ''adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller'' ithalatı için damping soruşturması açılırken, halen ton başına 1500 dolar dampinge karşı vergi uygulanan Çin menşeli patinaj zinciri için de nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (DTM) ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2 tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yerli üretici Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. firması, Çin menşeli ''adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)'' ve ''adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş tellerin (alevle lehim veya kaynak yapmak için)'' Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla, bu ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep etti.

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçi firmanın yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu, adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller için hesaplanan damping marjının, şikayete konu ürün için önemli oranda olduğu belirlendi.

Çin menşeli şikayet konusu ürün ithalatının ürünün toplam ithalatı içerisindeki payının 2007-2009 dönemi arasında arttığı, yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarının, Çin menşeli ithalat ile önemli ölçüde kırıldığı, yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarının da önemli ölçüde baskı altında tutulduğu tespit edildi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikayete konu dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının stok miktarı, karlılık ve yatırımların geri dönüşü gibi ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşılarak, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca, Çin menşeli söz konusu madde için damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma, DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Mevzuat uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilecek.

DTM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan diğer tebliğine göre, yerli üretici Atlı Zincir, İğne ve Makine Sanayi A.Ş, Çin menşeli ''patinaj zincirleri'' için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde ''damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği'' iddiasıyla nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulundu.

Gümrük tarife istatistik pozisyonu ''7315.20.00.00.00'' olan patinaj zincirinin Çin menşeli olanları için daha önce açılan soruşturma kapsamında, 2005 yılından itibaren ton başına 1500 dolar dampinge karşı önlem uygulanıyordu. DTM, Resmi Gazete'nin 11 Aralık 2009 tarihli sayısında yayımlanan tebliğ ile söz konusu maddenin yerli üreticilerinin, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceklerini ilan etmişti.

Bu çerçevede gerçekleştirilen başvurunun incelenmesi neticesinde, Çin menşeli patinaj zincirlerine uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi.

DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek soruşturma tamamlanana kadar, mevcut önlem uygulanmaya devam edecek.

Tebliğlere göre, her iki soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecek. Soru formlarının, soruşturma açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 37 gün içinde tamamlanması gerekiyor.

Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları vb. ilgili taraflar da görüşlerini 37 gün içinde yazılı olarak İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirebilecek.

Kaynak: Zaman
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr