Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GENELGE (2010/38)-GÜMRÜK KANUNU 242 NCİ MADDE

GENELGE (2010/38)-GÜMRÜK KANUNU 242 NCİ MADDE

GENELGE (2010/38)-GÜMRÜK KANUNU 242 NCİ MADDE03.08.2010

Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Kıymet Dairesi
Tel: (0312) 3068926 Faks: (0312) 3068965-95
Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.99.V13
Konu :Gümrük Kanunu 242 nci madde.
26/07/2010
GENELGE
(2010/38)

Bilindigi üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile degistirilen 242 nci
maddesinin 1 inci fıkrasında
"1. Yükümlüler kendilerine teblig edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karsı
teblig tarihinden itibaren onbes gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama
verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.
2. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara baglanarak ilgili kisiye teblig edilir.
3. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlıs makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmıs sayılır ve idarece yetkili makama ulastırılır.

4. İtirazın reddi kararlarına karsı islemin yapıldıgı yerdeki idari yargımercilerine basvurulabilir."

hükmü yer almaktadır. Bu maddede yer alan "gümrük vergileri" ifadesi 5911 sayılı Kanun ile
degistirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tanımların yapıldıgı 3 üncü maddesinde, "...8. a) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca esyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;

9. “İthalat vergileri” deyimi,

a) Esyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diger es etkili vergiler ve mali yükleri,
b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diger mali yükleri;
10. “İhracat vergileri” deyimi,

a) Esyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diger es etkili vergiler ve mali yükleri,
b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve digermali yükleri;
......."ifade eder seklinde tanımlanmaktadır.

Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Kıymet Dairesi
Tel: (0312) 3068926 Faks: (0312) 3068965-95
Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr
Bu tanımlardan da anlasılacagı üzere gümrük vergisi deyiminin içerisine, yapılan kanun degisikligi ile "mali yükler " ifadesi de eklenmis oldugundan, özel karar ve kanunlarında gümrük vergisine atıf yapılmayan, takip ve tahsili 6183 sayılı AATUHK' a göre yapılır ifadesi bulunan ek mali yükümlülüklere ve cezalarına karsı da Gümrük Kanunu'nun 242. maddesine göre idari itiraz müessesesi yolu kullanılacaktır.

Bilgi ve geregini rica ederim.
Halit HANOGLU
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr