Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GENELGE 2010/KUGM-12/DENETİM(AĞIRLIK VE BOYUT KONTROLLERİ)

GENELGE 2010/KUGM-12/DENETİM(AĞIRLIK VE BOYUT KONTROLLERİ)

GENELGE 2010/KUGM-12/DENETİM(AĞIRLIK VE BOYUT KONTROLLERİ)23.07.2010

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9526                                23/07/2010
KONU: Ağırlık ve Boyut Kontrolleri


GENELGE
(2010/KUGM-12 /DENETİM)


Bilindiği üzere, 13/07/2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6001 No’lu Kanunun 36 ncı maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesi değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik çerçevesinde Bakanlığımızca yayımlanması gereken “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller, Ağırlık ve Boyut Kontrolü Usul ve Esasları İle Tartı Toleransları Hakkında Yönetmelik” hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar;

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı ve/veya azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yükleme yapan “kamyonet” cinsi taşıtlar için 13.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere; sadece 65 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan idari para cezasının uygulanması,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 inci maddesi ile 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 35 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

 


                                                                                                                 Binali YILDIRIM
                       Bakan
    

 


DAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)
İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı)
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

KUGM

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr