Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜKLERİMİZ VE UZMANLAŞMIŞ KADRO

GÜMRÜKLERİMİZ VE UZMANLAŞMIŞ KADRO

GÜMRÜKLERİMİZ VE UZMANLAŞMIŞ KADRO20.07.2010

Daima bu sütunlara, gümrüklerimizle ilgili, her manada, her oluşumda, iyi ve kötü yanları için yazılar yazıp, tavsiye ve önerilerde bulunuruz.

Diğer kuruluşlardaki, yanlış uygulama ve tatbikatlardan meydana gelen sorunlar üzerinde hiç bir yorum getirmemişiz. Çünkü konumuz ve uğraşımız dışındadır, bu kurumlar.

Mesleğimiz gümrükçülük, uluslararası, ekonomik ve ticari uğraşta, kilit rolü oynayan bir konumdadır. Gümrük uğraşı çok değişik normlar üzerinde, işler ve yapılır. Bir yanlışta, cezai müeyyidesi ağır olan bir meslek dalıdır bu kuruluş. Tabii ki gümrükler, kuruluş, gününden, günümüze, büyük istihareler geçirmiş büyük değişimlerle, bugünkü konumuna gelmiştir.
Gümrüklerimiz için yenilikler, çağa uyum sağlamak, kafimidir, yeterlimidir, denilirse, hayır demek zorunluluğundayım.
Tabii ki, eski günlere uzandığımızda, karakalemle, milyonların hesaplandığı devirleri hatırlarsak günümüze bakıp şükür etmeliyiz.
Yine buna rağmen, gümrüklerimizin, en büyük eksiği uzman kadrolarının yeterli olmadığı,
konusundaki gerçeklerdir.
Çünkü, dünyada gelişmiş ülkeler olsun, gelişmemiş ülkeler olsun, çok büyük reformlar yaparak, uzman kadrolarını gümrükçülük okulları açarak takviye etmişlerdir.
Örneklersek:
Amerika'da Gümrük Akademisi var. Akademiye lise tahsilinden sonra iki yıl kolej tahsili yapanlar alınmakta. Fransa'da hem gümrük hem gümrük muhafaza okulu var. İspanya'da gümrük yüksek okuluna hukuk ve iktisat fakültesi mezunları sınavla alınmaktadır. İsviçre, Hindistan ve Pakistan'da gümrük kolejleri bulunmaktadır. Bu ülkelerde ayrıca hizmet içi çeşitli kurslar açılmaktadır. Değerli dostum duayen konumundaki, emekli gümrük Baş Müfettişi 'Dr. Turhan Atan', 1984 senesinde, Maliye Dergisi'ne bu hususlara açıklık getirmesi bakımından, düştüğü notlar çok önemlidir. O günden bu güne kökle değişimler olmasına rağmen, uzmanlık, konusunda istenilen, rantabl bir seviye yakalanamamıştır. Gümrük Baş Müfettişi, zamanın Müsteşarı Sayın Tuğrul Atatüre, uzman kadrolar yetiştiren, seminerler düzenlemiş. Yabancı dil bilen, birçok üniversiteli genci, gümrüklere kazandırmıştı. Gümrüklerimiz, bu kadronun, uzmanlık kazanmış, kişilerini bir bir ücret konusuyla ilgili, özel sektöre kaçırmıştır. Tabii ki bu kadrolar, gümrüklerimiz için büyük önem taşıyordu. Ne yazık ki gümrüklerimiz bu kadroları bünyesinde tutup barındıramamıştır. Bu konuda. Sayın Atan gümrüğün önemi konusundaki vazgeçilemezliğini de şu cümlelerle, şöyle özetler:
"Gümrük İşbirliği Konseyi'nin resmi yayınlarında yer alan şu cümleler çok önemlidir."
"Gümrükler bir ülkenin ekonomik yapısının temel taşlarını teşkil ederler. Bir ülke gümrüklerine sahip değilse, yada gümrüklerine sahip olmak için, yeterli uzman elemanları yoksa o ülkenin ekonomisinin sağlıklı olması beklenmemelidir."
Bu kadar veciz ve tutarlı, gerçek tespiti, gümrükler için yapan gündeme taşıyan, Dr. Sayın Turhan Atan'a teşekkürlerimizi sunarız.

Gümrük'lerin vazgeçilmediği hakikaten bir ülkenin varolma ilkesiyle yakından ilgilidir.
Tüm bu tespitlerin ışığında, gümrüklerimize gereken ilgiyi en üst düzeyde göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu günkü, üst düzey yapımız, bunu layıkıyla başaracağına yürekten inanıyorum.
Kaynak: Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr