Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ISPC CODE EĞİTİM SEMİNERLERİNİN İKİNCİSİ MERSİNDE İCRA EDİLDİ

ISPC CODE EĞİTİM SEMİNERLERİNİN İKİNCİSİ MERSİNDE İCRA EDİLDİ

ISPC CODE EĞİTİM SEMİNERLERİNİN İKİNCİSİ MERSİNDE İCRA EDİLDİ14.07.2010

Ülkemizde Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) uygulamalarının daha verimli hale getirilmesine yönelik olarak, Denizcilik Müsteşarlığı sahil teşkilatının uygulamalardaki etkinliğinin arttırılması düşüncesi kapsamında sahil teşkilatımızda görev yapan uzman personelin bu konudaki eğitim alt yapısının (beşeri altyapının) güçlendirilmesi ve yaklaşan yoğun periyodik denetim sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen, Müsteşarlığımız 2010 yılı hizmet içi eğitim programları kapsamında, 24 saatlik “Modül-A: Liman Tesisi Güvenliğine Yönelik Uzman Denetçi Eğitim Semineri” ve 18 saatlik “Modül-B: Liman Tesislerine Yönelik ISPS Kod Eğitim Semineri” olmak üzere iki ayrı eğitim semineri programı hazırlanmıştır. 
 
Bu bağlamda, ilk olarak 07-10 Haziran 2010 tarihlerinde Samsun Bölge Müdürlüğümüzde yapılan söz konusu eğitim seminerlerinin ikincisi ise 21-24 Haziran 2010 tarihlerinde Mersin Bölge Müdürlüğümüz personelinin yoğun katılımıyla gerçekleşmiştir.
 
Mersin Bölge Müdürlüğümüzde düzenlenen söz konusu eğitim seminerine katılan birçoğu liman başkanı ve teknik uzman olmak üzere 27 personelimize “Modül-A: Liman Tesisi Güvenliğine Yönelik Uzman Denetçi Eğitim Semineri Katılım Belgesi”, 26 personelimize ise “Modül-B: Liman Tesislerine Yönelik ISPS Kod Eğitim Semineri Katılım Belgesi” verilmiştir.
 
Böylece; Haziran ayı programı kapsamında, toplamda 57 personelimiz “Liman Tesisi Güvenliğine Yönelik Uzman Denetçi Eğitim Semineri Katılım Belgesi”ne, 44 personelimiz ise “Liman Tesislerine Yönelik ISPS Kod Eğitim Semineri Katılım Belgesi”ne sahip olmuştur.
 
Bu arada, söz konusu eğitim seminerinde; Denizcilik Müsteşarlığı’nın yanısıra, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı’ndan ilgili uzmanlar da kendi alanlarıyla ilgili sunumlar yaparak katkıda bulunmuşlardır. Bahse konu eğitim semineri programı kapsamında bir de liman ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve pratik uygulama yapılmıştır.
 
Liman tesislerine yönelik ISPS Kod uygulamaları ile ilgili müteakip eğitim seminerlerine Eylül ayı içerisinde diğer bölge müdürlüklerimizi kapsayacak şekilde devam edilecektir.  

Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı