Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMÜLASYON MODELİ KİTABI

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMÜLASYON MODELİ KİTABI

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMÜLASYON MODELİ KİTABI14.07.2010

DEÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Soner Esmer’in Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı kapsamında Prof. Dr. Okan Tuna danışmanlığında hazırladığı doktora tezinden oluşan “Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli” başlıklı kitabı Dokuz Eylül Yayınları’nca yayınlandı.

Kitap üç bölümden oluşuyor
Kitapta, “Dünya ticari taşımalarının yüksek oranda denizyoluyla gerçekleşmesi sonucunda limanların küresel tedarik zincirinin en önemli ulaştırma altyapısı haline geldiğine değinilmekte, limanlardaki sıkışıklıktan dolayı yükün beklemesinin tüm ticari süreci etkilediği vurgulanmaktadır” deniliyor. Performans ölçümünün öneminin ortaya çıktığının ifade edildiği kitapta, her işletmede olduğu gibi limanlarda da performansın ölçülmesi ve sistem işleyişine yönelik iyileştirmelerin yapılmasının bir zorunluluk haline geldiğine değiniliyor.

Kitabın ilk bölümünde işletme lojistiği kapsamında limanların konumu ayrıntılı olarak alınıyor, işletme lojistiği ve işletme lojistiği içinde limanların önemine değiniliyor. İkinci bölümde, liman simülasyonu hakkında 1980-2009 yılları arasında yayınlanan literatür inceleniyor ve liman simülasyonu hakkındaki mevcut literatürün değerlendirilmesi yapılıyor. Son bölümde ise, araştırma kapsamına değinilmiş ve araştırmanın problemi tanımlanarak araştırmanın amacı, araştırmanın süreçleri açıklanıyor.

Limanlar ayrıntılarıyla ele alınıyor
Konu hakkında bir açıklamada bulunan DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Güldem Cerit; “Kitapta küresel tedarik zinciri ve lojistiğin en önemli ulaştırma altyapısı olan limanların ayrıntılarıyla ele alındığını” belirterek, kitabın, “Lojistik, deniz ulaştırması, konteyner terminal işletmeciliği ve simülasyon ile optimizasyon konularına ilgi duyan tüm kesimlerin yararlanabileceği bir kaynak eser” olduğunu vurguladı.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr