Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GENELGE 2010-33(İHRAKİYE TESLİMİ)

GENELGE 2010-33(İHRAKİYE TESLİMİ)

GENELGE 2010-33(İHRAKİYE TESLİMİ)14.07.2010

___________________________________
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: hracat Dairesi
Tel: (0312) 3068298 Faks: (0312) 3068965-95
Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr
T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.02 13/07/2010
Konu : İhrakiye teslimi.
GENELGE
( 2010/33)
Müstesarlıgımıza intikal eden basvurulardan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176 ncı maddesi ile Gümrük Yönetmeligi'nin 476-482 nci maddeleri çerçevesinde yabancı bayraklı deniz tasıtları ile yabancı limanlara sefer yapacak Türk bayraklı deniz tasıtlarına yapılan ihrakiye teslimleri ile ilgili olarak asagıda belirtilen hususlarda uygulama birligi olmadıgı tespit edilmistir. Bu itibarla,

1- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinin bir parçası olan kara sularından transit geçis yapan, beklenmeyen haller veya mücbir sebeple veyahut ulusal ve/veya uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde Türk limanlarına giris yapmadan, denizcilik mevzuatı kapsamında belirlenmis limanların demir yerlerine demirleyen yabancı bayraklı gemiler ile dıs seferde bulunan Türk bayraklı gemilere, Gümrük Yönetmeligi'nin 478 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aranan belgelerin ibrazı ve muhtemel suistimallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla yeterli teknik özellikleri tasıyan barçlarla refakatli olarak ihrakiye teslimine izin verilmesi,

2- Türk limanlarına giris yaptıgı halde büyük tonajlı olması gibi makul nedenlerle iskeleye
yanasamayan ve bu nedenle kara tankerleri kullanılarak ihrakiye ikmali yapılamayan gemilere de Gümrük Yönetmeligi'nin 478 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aranan belgelerin yanısıra sorgu kagıdı ibrazı ve muhtemel suistimallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla yeterli teknik özellikleri tasıyan barçlarla refakatli ihrakiye teslimine izin verilmesi,

3- kinci iskele yoluyla yapılacak ihrakiye teslimi ile ilgili islemlerin, geminin bulundugu
liman/iskele hangi gümrük müdürlügünün denetiminde ise o gümrük müdürlügünce; aynı
liman/iskelede birden fazla gümrük müdürlügü faaliyet gösteriyorsa, ilgili basmüdürlükçe
belirlenecek gümrük müdürlügünce yapılması,
uygun bulunmustur.

Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatına.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr