Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / İSKENDERUN LİMANININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

İSKENDERUN LİMANININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

İSKENDERUN LİMANININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ14.07.2010

Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki en Doğu noktasında bulunan İskenderun Limanı da sonunda 2. defa olarak özelleştirme kapsamına alındı. 17 Mayıs’ta ihaleye açılan proje, 4 Ağustos’a kadar olan 2.5 aylık süre içinde hazırlanacak, teklif haline getirilecek. 36 Yıllık bir süre için özelleştirilecek, sonra eski sahibine devir edilecek olan limanın kimin tarafından işletileceği önemli bir konudur.

Suriye, Irak, İran gibi Güneydoğu komşularımızla ticari ilişkilerimizin artması, GAP projesinin teşvik edilmesi, demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, Mersin Lojistik Köy ( merkez)  projesinin Sanayi Bakanlığı tarafından beklemeye alınması, İskenderun Lojistik Merkezi projesinin henüz ortaya çıkmamış olması, Mersin limanının kısa zaman içinde yeterli doluluğa ulaşması, Mersin’de mendirek dışına yeni bir konteynır limanı inşa edilmesi düşünceleri bir araya gelince, ortaya çıkan karmaşanın çözümü, İskenderun limanı olarak görünmekte.

İskenderun limanı kritik limanlarımızdan biridir. Mersin limanının özelleştirilmesinin ardından İskenderun limanı da özelleştirilme sürecine girmiş, 09.09.2005 tarihinde ilk ihalesi yapılmış ancak 06.02.2007 tarihinde ihaleye en yüksek teklif veren, Mersin Limanında da faaliyet gösteren PSA – Akfen’in yaklaşık 80 Milyon Dolarlık teklifi, Danıştay’ın ihaleyi iptal etmesi nedeniyle geçersiz kalmıştır.

Şimdi Liman özelleştirmesi ile ilgili sorunların çözüldüğü (veya yeni baştan başlayacağı) görülmektedir. Bir yandan doğu Akdeniz bölgesinde haksız rekabetin önlenmesi, serbest pazar rekabetinin sağlanması düşüncesi, İskenderun limanının işletmesinin PSA – Akfen grubuna verilmemesini ön görmekte. Diğer yandan ihaleye katılacak olan kuruluşların Mersin limanına iş potansiyeli yaratan konteynır taşıması yapan veya yaptıran gruplar olmaması gerekliliği de ayrı bir kritik nokta. Bir diğer kritik nokta da İskenderun limanında alt yapı ve tesis olarak yapılması gerekenler oldukça fazla. Bu nedenle konsorsiyumlara inşaat şirketlerinin de dahil olması zorunlu görülmekte. Mersin limanı çalışan bir liman olması nedeniyle devir fiyatı yüksek, ancak yatırımı daha düşük ve uzun sürece yayılabilen bir projeydi. İskenderun limanı ise devir fiyatı mutlaka Mersin limanının altında kalacak ( Elbette ilk teklifler gibi 80 Milyon dolar hiç değil) ve yatırım için gereken fon daha yüksek ve acil olacaktır. Bu nedenle projede liman yatırımlarında tecrübeli yabancı bir yatırımcı da bulunmak durumunda. Yerli ortak da söz konusu olacaktır. Sektörde tecrübesi olan, başka bir bölgede liman işleten bir işletmeci ortak teklifin değerini arttıracaktır.

İskenderun limanının yeni işletmecisi Mersin gibi hazır bir iş potansiyeli ile işe başlayamayacaktır. Bölgede bulunan özel limanlar bölge ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır. İskenderun limanının özelliği demiryolu bağlantısıdır. Bu nedenle limanı devir alacak olan grubun öncelikle demir yolu alt yapısının işler hale gelmesinde, komşu ülkelerle demiryolu taşımacılığının düzene sokulmasında, intermodal terminal oluşturulmasında, Samsun demiryolu hattının geliştirilmesinde gayret göstermesi gerekmektedir.

Konu özeldir, derindir, askeri yönden stratejiktir, uzun vadelidir, ülke ekonomisi açısından önemlidir, bölgedeki dengeler açısından hassastır. Yazacak, söyleyecek çok şey vardır. Yakından takip edilmesi gerekmektedir. Hepimiz için.
Kaynak: Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr