Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GENELGE 2010 - 32 (BAZI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK)

GENELGE 2010 - 32 (BAZI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK)

GENELGE 2010 - 32 (BAZI GENELGELERDE DEĞİŞİKLİK)13.07.2010

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01 12.07.2010
Konu :
GENELGE
( 2010/32)
Yapılan degerlendirme neticesinde bazı Genelgelerde degisiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmustur.
Bu çerçevede;
1- İhracatta laboratuvar tahlili aranılmaması ile ilgili 28.01.2003 tarihli, 2003-2 sayılı Genelgenin son paragrafı asagıdaki sekilde degistirilmistir:

" Bu çerçevede, Gümrük Kanunu’nun 150/4 üncü maddesinin; gerektiginde ihraç esyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelligine göre ihracatın daha kolay yapılmasını saglayacak usul ve esasları belirleme konusunda Müstesarlıgımıza verdigi yetki dogrultusunda, ülkemiz ekonomisi açısından ihracatın tasıdıgı önem dikkate alınarak, kuvvetli süphe veya ihbar halleri saklı kalmak kosuluyla, ihraç esyasını kimyevi tahlile göndermeden islem yapılması, ihraç esyasının tahlile tabi tutulması halinde ise gerekli numune alındıktan sonra analiz sonucu beklenmeden sistemde bloke konulmak suretiyle esyanın ihracına izin verilmesi uygun bulunmustur."

2- 04.04.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 5 nci maddesinin birinci fıkrası asagıdaki
sekilde degistirilmistir:

"5. İç gümrükte islem gören ihracat beyannamesinin;
a ) Kıymet arastırmasına gidilmis olması,
b) Faks fatura kullanılmıs olması,
Nedenleriyle blokesinin kaldırılmadıgı ve beyannamenin kapatılmadıgı hallerde 3 no’lu nüsha ihracatçıya teslim edilmeyecektir."

3- 01.06.2007 tarihli ve 2007/23 sayılı Genelgenin 7 nci maddesi asagıdaki sekilde degistirilmistir:
"7. Bu Genelge kapsamında teslim edilen esyaya iliskin tamamlayıcı beyan, en geç teslimin
yapıldıgı ayı takip eden ayın ilk 7 (yedi) is günü içinde asagıda belirtilen sekilde yapılacaktır."
Genelgede atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 136 ve 137 nci maddeleri, 140 ve 141 olarak degistirilmistir.

4- 10.09.2007 tarihli, 2007/26 sayılı Genelgede atıfta bulunulan hracat: 2006/5 sayılı Teblig,

İhracat: 2008/12 sayılı Teblig olarak degistirilmistir.
5- 05.05.2009 tarihli, 2009/21 sayılı Genelge’nin ikinci paragrafının ilk cümlesinde geçen “…
15.08.2001 tarih ve 9181 sayılı yazıda; …” ifadesi, “15.08.2001/9181 ve 05.11.2002/17322
tarihli/sayılı yazılarda;…” olarak; üçüncü paragrafının 1 inci maddesinde geçen “…halı, kilim ve bakır esya ihracatında, …” ifadesi, “… halı, kilim, bakır, gümüs ve altın esya ihracatında, …” olarak; son paragrafında geçen “… Bakanlıkları Makamının 03.08.2001 tarih ve 4171 sayılı Oluru …” ifadesi, “...Bakanlıkları Makamının 03.08.2001/4171 ve 30.10.2002/17096 tarihli/sayılı Olurları …” olarak degistirilmistir.

6- 01.02.2010 tarihli, 2010/5 sayılı Genelgenin 6, 11 ve 12 nci maddeleri asagıdaki sekilde
degistirilmistir:
"6- 04.05.2009 tarihli, 2009/18 sayılı Genelgede yer alan "31 Mayıs 2002 tarih ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nin 20 Nolu Eki'nde yer alan" ifadesi "07 Ekim 2009 tarih ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nin 14 Nolu Eki'nde yer alan" olarak degistirilmistir. "
"11- Dıs sefer ya da dıs seferin devamı sayılacak haller ile ilgili 06.05.2009 tarihli, 2009/46 sayılı Genelgede atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 600/2 nci maddesi 476/2 ve 607/2 nci maddesi 482/2 olarak degistirilmistir."
"12- 06.05.2009 tarihli, 2009/47 sayılı Genelgede atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 601 nci maddesi 477, 602 nci maddesi 478 ve 73 nolu ek 75 nolu ek olarak degistirilmistir."
7- 05.02.2000 tarihli, 2000/2 sayılı, 05.10.2000 tarihli, 2000/53 sayılı, 16.11.2001 tarihli, 2001/42 sayılı, 30.11.2002 tarihli, 2002/35 sayılı ve 04.05.2009 tarihli, 2009/26 sayılı
 
Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr