Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ADR KONUSUNDA KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARININ BELİRLENMESİ

ADR KONUSUNDA KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARININ BELİRLENMESİ

ADR KONUSUNDA KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARININ BELİRLENMESİ08.07.2010

Bilindiği üzere, Türkiye 22/03/2010 tarihi itibariyle “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslar arası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması”na (ADR) taraf ülke olmuştur. “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” 31/03/2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu yönetmelik 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna ilişkin olarak “Kurum ve Kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi” amacıyla 6 Temmuz Salı günü Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nde bir toplantı düzenlenmiştir.

Konu ile ilgili tüm paydaşların davet edildiği toplantıya UTİKAD’ı temsilen Begüm Ay katılmıştır.

2007 yılında başlayan çalışmalar sırasında yapılan bir anket çalışmasından yola çıkarak ilk yapılması gerekenin sorumluluk alanlarının belirlenmesi gerekliliği görülmüş olup, sorumlu kurum Ulaştırma Bakanlığı olarak belirlenmiştir.
Ancak Ulaştırma Bakanlığı, yetkin personel eksikliğinden ötürü yasal altyapının el verdiği ölçüde yetki devri yapmak istemekle beraber, Bakanlığın sadece “Denetim” kısmında yer alması gerekliliğini öngörmektedir.

Araç Tip Onayları (tankerler hariç) ile ilgili olarak TSE ile bir protokol çalışması başlatıldığını belirten Bakanlık, yasal alt yapı gereği bu konudaki yetki devrinin yapılabileceği en uygun kurumun TSE olduğunu söyledi.
TSE’nin bu konuda yetki almasına tedirginlikle yaklaşan sektör temsilcilerine karşı TSE; Uzun zamandır çalıştıklarını, yatırım yapmayı planladıklarını, yetkin personel yetiştirmeye başladıklarını ve konu gereği üniversitelerle, meslek odaları ile birlikte çalıştıklarını, Otomotiv Grup Başkanlığı ve Tip Onay Müdürlüğünü kurarak, arsa tahsisi yaptıklarını belirtti. Ticari kaygıyla değil, kaliteyi artırma amaçlı olarak kurulduklarını söyleyen TSE yetkilisi, “verilecek olan hizmet tüm Dünya’da kabul edilir seviye olmalı, bunu biliyor ve bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkilisi, ADR kitabının doğru ve anlaşılır bir şekilde tercüme edilmesinin önemi üzerinde durdu.
Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilisi ise, güvenlik danışmanları konusunun çok hassas olduğu belirtilerek, her taşımada onay gerekliliğinden bahsediliyor diyerek, bunun nasıl olacağını sorguladı.
Toplantıda UTİKAD adına söz alan Begüm Ay; “ Tehlikeli maddelerin bazı gümrüklerde kabul dahi edilmediğini, kabul edilen gümrüklerde ise maddelerin tehlike sınıflarına bakılmaksızın birbirleriyle ve diğer yüklerle aynı alanda tutulduğunu belirterek, bu konunun tehlikesine dikkat çekerek, konu hakkında bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Bir diğer görüş olarak da; her taşımada kullanılacak araçlar için oluşturulacak olan onay mekanizmasının çalışmasının çok zor olduğunu söyleyen Begüm Ay, konu içeriği ile ilgili tekrar bir değerlendirme yapılması gerekliliğini vurguladı.
Toplantıda görüşülen konular Ulaştırma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek, bir çalışma grubu oluşturulmasına veya ilgili mercilerden konu hakkında yazılı görüşler alınmasına karar verilecektir. Bundan sonraki çalışma yöntemi alınacak bu karar neticesinde belirlenecektir.
UTİKAD
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr