Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GENELGE 2010/26 - GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENELGE 2010/26 - GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENELGE 2010/26 - GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ08.07.2010

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00. 161.02.03.02 28/06/2010
Konu : GümrükMüsavirleri Asgari Ücret Tarifesi .
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için:Müsavirler Dairesi
Tel: (0312) 3068424-8466 Faks: (0312) 3068965-95 Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr


GENELGE
( 2010/ 26 )
İLGİ:
a) 22/01/2010 tarihli, 2010/4 sayılı Genelge.
b) 26.02.2010 tarihli ve 2010/8 sayılı Genelge.
5911 sayılı Kanunla degisik 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ıncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca 2010 yılı için öngörülen;

1) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesinin ithalat hizmet konuları TH-14 nolu kısmına; Gümrük tarife cetvelinin 72 nci faslında yer alan demir ve çelik ürünleri ithalatının eklenmesinin,

2) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esaslarına; "14) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesinin TH-10'da yeralan; boru hatları veya elektrik
telleri ile tasınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akıs halinde olan esyanın ithalatı
islemlerinde Uygulama Esasları'nın 4 üncü maddesinde ki CIF kıymete göre kademeli
ücretlendirme uygulanmaz."

''15) Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesinin Danısmanlık Ücretleri hizmet konuları
kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirleri için de geçerlidir'' maddelerinin eklenmesi Müstesarlık Makamının 22/06/2010 tarihli, 2010/49 sayılı Onayı ile uygun bulunmustur.

Ayrıca, Uygulama Esaslarının 4 üncü maddesinde yer alan CIF kıymet esasına göre gümrük müsavirligi hizmet ücretinin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında gözönüne alınan CIF kıymet dikkate alınacaktır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr