Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİMLİ ORANDAN YARARLANMA KOŞULLARI

KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİMLİ ORANDAN YARARLANMA KOŞULLARI

KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİMLİ ORANDAN YARARLANMA KOŞULLARI30.06.2010

Kurumlar Vergisi Yasası’nın 32/A maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından ‘Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden Kurumlar Vergisi’ne tabi tutulacak.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 2009 gün ve 2009/15199 sayılı ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 10’uncu maddesi uyarınca teşvik belgesi kapsamında 31 Aralık 2010 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde aşağıda belirtilen indirim oranlarında Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi’nde indirim yapılacak ve yine aşağıdaki tabloda öngörülen yatırıma katkı payları hesaplanacak.
Tabloda yer alan ‘Yatırıma Katkı Tutarı’; indirimli Kurumlar Vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise ‘Yatırıma Katkı Oranı’nı ifade etmektedir.
Örneğin 3’üncü bölgede yatırım yapan bir kurumun ‘Bölgesel Uygulama’ tablosuna göre ‘Yatırıma Katkı Oranı’ yüzde 40 olup, bu bölgede Kurumlar Vergisi indirim oranı yüzde 80 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla üçüncü bölgede 500 bin liralık yatırım yapan bir Anonim Şirket için yatırıma katkı payı (500.000X0.40=) 200.000 TL olarak hesaplanacak; yine bu bölgede vergide indirim oranı yüzde 80 olduğu için Kurumlar Vergisi (0.20–0.20X0.80=) 0.04 (yüzde 4) olarak uygulanacak.
Dolayısıyla söz konusu kurum ilk kazanç yılında kazancını yüzde 20 Kurumlar Vergisi’ne tabi tutmayacak, buna karşılık yukarıda yer alan tablo gereğince yüzde 4 oranında Kurumlar Vergisi’ne tabi tutacak.
Örneğin söz konusu kurum ileriki yıllarda yatırımını tamamlayıp, kazanç elde ettiği takdirde kazancını yüzde 4 oranında vergiye tabi tutmak suretiyle yüz birim kazançta Kurumlar Vergisi’ni 16 birim az ödeyecek. Örneğimizde düşük oranlı vergi uygulaması üçüncü bölgede 500 bin TL yatırım yapan kuruluş için toplam 200 bin TL olacak. Çünkü indirimli oranlı Kurumlar Vergisi uygulaması kurumların yatırıma katkı payı ile sınırlı tutulmuştur.
Bir başka açıdan; konuya ilişkin olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara yönelik olarak yayımlanan ‘Yatırımların Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Yönelik 2009/1 sayılı Tebliğ’ hükümlerine göre;
* İndirimli vergi uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanacak ve indirilen Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edecek.
* Arazi-arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar yatırıma katkı tutarının tespitinde dikkate alınmayacak ve bu harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlandırılmayacak.
* Söz konusu uygulama finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları ile Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Yasa, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Yasa kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için geçerli değil.
* İndirimli oranlar stopaj (tevkifat) yoluyla alınan vergiler için uygulanmayacak.
* İndirimli Kurumlar Vergisi oranı ‘Teşvik Belgeli’ yatırımlar için geçerli olup, bu bağlamda söz konusu uygulamadan 31 Aralık 2010 tarihine kadar yatırıma başlayanlar yararlanabilecek.
Yatırıma başlama ise Teşvik Belgesi’nde öngörülen yatırım için Hazine Müsteşarlığı’na veya Sanayi Odası’na başvuru tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Kaynak: İTO
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr