Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ULUSLARARASI TEHLİKELİ YÜKLER KODU (IMDG CODE) EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERİ 35 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİSİNİN KATILIMI İLE DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KOORDİNASYONUNDA İSTANBULDA GERÇEKLEŞTİ

ULUSLARARASI TEHLİKELİ YÜKLER KODU (IMDG CODE) EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERİ 35 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİSİNİN KATILIMI İLE DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KOORDİNASYONUNDA İSTANBULDA GERÇEKLEŞTİ

ULUSLARARASI TEHLİKELİ YÜKLER KODU (IMDG CODE) EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERİ 35 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİSİNİN KATILIMI İLE DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KOORDİNASYONUNDA İSTANBULDA GERÇEKLEŞTİ22.06.2010

Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG Kod) Eğiticilerin Eğitimi Semineri 35 kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımı ile Denizcilik Müsteşarlığı koordinasyonunda İstanbul’da gerçekleşti.

Eğitime eğitmen olarak, IMO’nun uzman olarak Müsteşarlığımıza tavsiye ettiği Sn. Peter Anderson ve Sn. Rob van UFFELEN katılmaktadır. Eğitim, 14 Haziran 2010 Pazartesi günü başlamış olup 18 Haziran 2010 Cuma günü sona erdi.

Tehlikeli yüklerin denizyolu ile taşınmasında insanların ve gemilerin ve mallara zarar verilmeden yapılması için mümkün olan tedbirlerin alınması ile mümkündür. Bu amaçla, uluslar arası denizcilik kuruluşları ve diğer ilgili mevzuat hazırlayan kuruluşlar 1960 tarihli SOLAS’a Bölüm 7 olarak Tehlikeli Yüklerin Taşınmasıyla ilgili bir bölüm eklenmiş ve 1961 tarihinde başlanan IMDG Kod çalışmaları 1965 yılında IMO’nun 4’üncü genel kurulunda kabul edilinceye kadar bu hükümler sürekli olarak geliştirildi. Bu değişiklikler endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde şeklen ve içerek olarak yapıldı. Düzeltmeler, MSC’de kabul edilen temel prensipleri etki etmemekle birlikte, uygun bir süre zarfında IMO’nun taşımacılıkta gelişmelere ayak uydurmasını sağlamaktadır.
IMDG Kod; IMO tarafından 2004 yılında bazı bölümleri hariç yürürlüğe konulmuştur. Kod, 2 yılda bir güncellenerek ve tavsiye olan bölümleri zorunlu hale getirilerek uygulanmaya devam etmektedir. Kodun amacı; tehlikeli yük taşıyan gemiler ile bu tür maddeleri elleçleyen kıyı tesislerinden yüklerin tüketim yerlerine güvenli, hasarsız ve en kısa sürede ulaşımını sağlayacak altyapıya sahip olmalarını ve denizde ve kıyı tesislerinde can, mal emniyeti ile seyir ve çevre güvenliği sağlamaktır. Kod kapsamında, deniz yolu ile paketli tehlikeli maddelerin ambalajlanması ve paketlenmesi, markalanması, taşınması, gemilere yüklenmesi, gemilerden boşaltılması ve tehlikeli madde kapsamındaki yüklerin liman bölgelerinde ve lojistik merkezlerde elleçlenmesi ve depolanması ve bu maddelerden dolayı maruz kalınan tehlikeli durumlara karşı alınacak önlemler ve ilk yardım prosedürleri belirlenmiştir.
Ülkemizde, 2002 yılında konteyner elleçlemesi 1.953.214 TEU iken bu sayı 2008 yılında 5.074.394 TEU’ya ulaşmıştır. Son 6 yıl içerisinde yaklaşık % 250’lik bir artış gerçekleşmiş olup, 2009 yılında küresel krizden dolayı rakam 4.404.442 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu istatistiki veriden, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de konteyner taşımacılığının diğer taşıma tiplerine göre ağırlık kazandığı görülmektedir. Ayrıca, dünyada yük taşıma birimi (CTU) olarak konteynerlerin gelecekte en güçlü taşıma birimi olacağı öngörülmektedir.

Paketlenmiş olarak taşınan yüklerin en az %10-15 i IMO’nun tanımlaması dahilinde tehlikeli yük sınıfına girmektedir. Bu eğitim seminerinin amacı; IMDG Kod Bölüm 1.3’te bulunan ve 1 Ocak 2010 tarihi itibarı ile zorunlu hale getirilen eğitim maddesini ülkemizde uygulamaya koymadan önce eğiticilerin eğitimi semineri düzenlemektir. Bu eğitimin akabinde, bu konu ile ilgili olarak bir eğitim mevzuatı yayımlanacak ve bu eğitimin esas ve usulleri belirlenecektir.

Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı.
 
  

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr