Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Karayolu / KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARININ TÜRKİYEYE GİRİŞLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARININ TÜRKİYEYE GİRİŞLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARININ TÜRKİYEYE GİRİŞLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?22.06.2010

Bir çoğumuzun yurt dışında çalışan akrabaları bulunmaktadır. Bu akrabalarımızın ve ticari amaç ile Türkiye ye araç getirmeleri ve araçla giriş yapmaları durumunda gümrüklerde dikkat edilecek hususlar Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış broşürlerde belirtilmektedir.

Gümrük işlemleri ile ilgili karşılaşabileceğiniz bir çok durumu www.gumruk.gov.tr web sitesi üzerinden erişebileceğiz açıklamalar ile sizleri bilgilendirebilmektedir.
Araçların Türkiye'ye girişinde dikkat edilecek önemli noktaları www.gumruk.gov.tr adresinden edindiğim bilgiler ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilenler ile aşağıda özetleyerek sunmaktayım.
Turistik kolaylıklardan istifade ederek getirilecek kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına Gümrük müdürlüklerinde uygulanacak işlemlere ilişkin 23.01.2010 tarihli, 27471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri Nolu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması gerekenler hususlar aşağıda sunulmaktadır.

Türkiye giriş yapacak araçların mülkiyet belgesi ve Türkiye'de geçerli sigorta poliçesinin ilgili Gümrük Müdürlüğü'ne ibrazı gereklidir.
 
Mülkiyet belgesi olmayan aracın Türkiye'ye girişine izin verilmemektedir.

Mülkiyet belgesi giriş yapan kişiden farklı bir kişi veya kurum adına düzenlenmiş olması durumunda, aracın Türkiye'ye giriş yapabilmesi için kullanan ve giriş yapacak kişi adına geçerli bir vekâletnamenin ilgili Gümrük Müdürlüğü'ne ibraz edilmesi gereklidir.

Aracın mülkiyet belgesinde yazan kişi den farklı bir kişinin Türkiye'ye giriş yapması durumunda

1) Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletname,

2) Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,

3) Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

4) Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

5) Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler,

Gümrük Müdürlüğü'ne giriş anında ibraz e3dilmesi ile belgelerin ilgili Gümrük Müdürlüğü'nce incelenmesi ile kabul edilerek taşıtın girişine izin verilebilmektedir. Belgelerde her hangi bir şüpheli durum tespiti durumunda ilgili gümrük müdürlüğü belgelerin Türkçe Tercümelerini isteyerek işlemlerin tamamlanmasını sağlayabilecektir.

Kiralanarak Türkiye'ye kullanan kişi ile giriş yapacak araçlara kalış süresi belirtilen süreler dikkate alınarak azami kira sözleşmesinin süre bitimine kadar izin verilebilmektedir.
Kişisel kullanımlara ait kara taşıtlarının Türkiye'de bir yıllık süre (12 ay) içinde azami 180 gün kalış süresi verilebilir.

Yurt dışında Emekli olup Türkiye'ye giriş yapan T.C. vatandaşlarının araçlarının kalış sürelerinin 1 yıl olarak belirlenebilmesi için ilgili ülke Sosyal Güvenlik Kurumunun verdiği emeklilik belgesinin Türkçe Tercümesi, Elçilik-Konsolosluk veya Noterlikçe onaylı bir suretinin  giriş anında gümrük müdürlüğüne sunulması gereklidir.

Süresi dolan aracın yurt dışına çıkartılması zorunlu bir durumdur.

Yurt dışına araç ile çıkışını gerçekleştiren kişilerin, çıkış tarihinden itibaren 6 aylık süre geçmedikçe yukarıda belirtilen şekilde araçların getirilmesine ve kalış süresi verilmesine izin verilmez.

Kişilere verilmiş sürenin dolmasından önce yurt dışına çıkış gerçekleştirilmesi durumunda, yurt dışında 6 ay ikametlerini gerçekleştirmeden Türkiye ye giriş yapmaları durumunda önceden verilen süreden kalan bakiye süre için araç getirmelerine izin verilir.
Araç sahibi, aracını getiren kişinin araçsız olarak Türkiye dışına çıkması söz konusu olması durumunda aracı her hangi bir gümrük idaresinin denetimine bırakarak Türkiye dışına çıkış yapabilmekte dönüşte ilgili gümrük müdürlüğünden aracını teslim alarak aracını kullanabilecektir.

Aracın Türkiye'ye getiriliş amacı dışında kullanılması

Aracın Türkiye de bir başkasına kiralanması

Aracın bir başkasına ödünç verilmesi

Aracın Türkiye'de kalış süresi bitiminde yurt dışına çıkartılmaması, kişinin yurt dışına çıkması durumunda aracın bir gümrük idaresine teslim edilmemesi,

Aracın bir şahsa devir edilmesi,

Aracın bir şahsa satılması,

Aracın kalış süresinde hak sahibi dışında kişilerce kullanılması

Aracın girişinde araç üzerinde bulunan ve tespit edilmiş kayıtlı parçaların izinsiz olarak değiştirilmesi

Durumlarında 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde ceza uygulanır.
 
Kaynak:  Dünya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr