Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / SULARI TERSİNE AKITANLAR

SULARI TERSİNE AKITANLAR

SULARI TERSİNE AKITANLAR16.06.2010

Bildiğiniz gibi Lojistik sektörünün önündeki en büyük dar boğazlar, alt yapı yetersizliği ile birlikte mevzuattan kaynaklanan gümrük sorunlarıdır.

Ülkemizin Kuzey-Güney, Doğu-Batı eksenindeki yerinin Lojistik bir üs için en ideal konumda olmasına rağmen, yukarıda belirttiğimiz gibi alt yapının bir türlü oluşturulamamasının yanı sıra, mevzuat ile ilgili sıkıntılar da işimizi oldukça zorlaştırırken  hizmet akışını önemli ölçüde kitlemektedir.
Türkiye’de sanayi kuruluşlarının büyük bir bölümünün konuşlandığı Marmara Bölgesinde, lojistik aktivite ile ihracat, ithalat ve transit işlemlerinin en yoğun olduğu İstanbul’un her iki yakasında bugüne kadar konuşlandırılmış bir Lojistik Merkez görmemiz de mümkün olamadı.
Ülkemizde lojistik sektörünün yapılanmasına baktığımızda, birçok kuruluşun dünya şirketleri ile aynı düzeye geldiğini söylemek mümkün iken, yetersiz altyapı ve yıllardır boğuşulan mevzuat ile sektörün daha ileri gitmesi, çıtayı yükseltmesi ne yazık ki mümkün değil dersek… herhalde abartmamış oluruz.

Yeni Gümrük Kanunu ile Avrupa Topluluğu Gümrük Kodu’nda yapılan değişikliklere uyum sağlanması, Gümrük İdaresi’nin muhataplarının işlemlerinin kolaylaştırılması, hızlandırılması, maliyetlerin düşürülmesi, ekonominin rekabet gücünün artırılması, uygulama problemlerinin düzeltilmesinin hedeflendiği sanılırken… yeni Gümrük  Yönetmeliğinin uygulamaya konulmasıyla birlikte, hedeflerin nasıl da şaştığını bir türlü anlayamadık.   
Entegre lojistik hizmeti sağlayan sektörün, gümrük uygulamaları tam basitleştiriliyor derken… daha da zorlaştırıldığını görmeleri ile Türkiye’de suları tersine akıtanların var olduğunu düşünmemek de elde değil.
Ne yapmamız gerekiyor ki bu darboğazları aşalım ve düzlüğe çıkalım diye düşünürken…
Yönetim Kurulu Başkanımız Kosta SANDALCI hafta içersinde Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile görüşme fırsatı buldu ve sıkıntıları tek, tek kendisine anlatarak yardımcı olmasını istedi.


Sıkıntılar ve dar boğazlar Sayın Bakanın talimatları doğrultusunda 14 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da Dış Ticaret Müsteşarlığında yapılan acil toplantıda ele alındı. Söz konusu toplantıya iştirak eden TOBB, UTİKAD, UND, RODER, KUGM ve GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI yetkililerince gerek ihraç ürünlerimiz, gerekse transit ticarete konu ürünler ile yurtiçi ihtiyaçlar ve dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ürünler itibariyle gümrük işlemleri ve lojistik konusunda yeni bir yaklaşım geliştirilmesi gereği üzerinde durulurken, karşılaşılan sıkıntıların aşılması için hızlı hareket edilmesine ihtiyaç duyulmasının yanı sıra, konunun çözümü için siyasi kararlılık gerektiği vurgulanırken, ayrıca “Antrepolara Geçici Depolanan Eşya Statüsünde Eşya Alımının Sonlandırılmasına İlişkin Genelge” ve Gümrük Yönetmeliğinin 83/4 maddesinde yapılan değişiklik sonucunda ortaya çıkan bazı sıkıntılarda dile getirilmiştir.

Türkiye’de suları tersine akıtanlar var olduğu sürece, dünya’ya ayak uydurmanız imkansızdır. Önemli olan suları doğru akıtabilmeyi sağlamaktır.

Umudumuz şimdi Sayın Bakan Zafer ÇAĞLAYAN’da.

Müjdat MANDAL

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr