Karayolu

2010 YILINA AİT ÇOK GİRİŞLİ ALMANYA, FRANSA VE PORTEKİZ GEÇİŞ BELGELERİ2010 YILINA AİT ÇOK GİRİŞLİ ALMANYA, FRANSA VE PORTEKİZ GEÇİŞ BELGELERİ08.06.2010

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 17 nci maddesinin B/3 ncü fıkrasına uygun olarak; süresinde teslim alınmayan 2010 yılı Almanya, Fransa ve Portekiz’e ait çok girişli geçiş belgeleri, yeniden uluslararası taşıma yapan firmalara tahsis edilmiştir.

Adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların söz konusu belgeleri, 01.07.2010 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ait ilgili dağıtım bürolarından teslim almamaları halinde, belge hakları kaybolmuş sayılacaktır.


 

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72