Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / EKONOMİK BÜYÜMENİN BERABERİNDEKİ BELİRSİZLİK TAŞIMACILIK PAZARLARINDAKİ RİSKLERİ ARTIRIYOR

EKONOMİK BÜYÜMENİN BERABERİNDEKİ BELİRSİZLİK TAŞIMACILIK PAZARLARINDAKİ RİSKLERİ ARTIRIYOR

EKONOMİK BÜYÜMENİN BERABERİNDEKİ BELİRSİZLİK TAŞIMACILIK PAZARLARINDAKİ RİSKLERİ ARTIRIYOR01.06.2010

Uluslararası taşımacılık pazarında talepte ki hızlı artış dünya ticareti üzerinde olumlu gelişmelere işarettir. Ancak ekonomik belirsizlik sektördeki beklentileri gölgelemektedir.

CEVA’nın son çeyrekteki hava kargo hacimlerinde % 45’lik bir yükselme gözlemledi ve birçok lojistik firması da benzer rakamlara ulaştı. Ancak, Güney Avrupa’da ortaya çıkan belirgin bir borç krizin nitelendirdiği bir ekonomik iklimde bu büyüme gerçek gibi düşünülemez.

OECD’den verilen altı aylık rapora göre; Batı’daki ekonomik büyümede toparlanmanın oldukça belirgin olduğu ve tahminlere göre OECD’nin oluşturduğu gelişmiş ülkelerde 2010’da büyümenin % 2.7 olacağı tahmin edilmektedir. Büyümenin ABD’de % 3.2 Japonya’da % 3 olması beklenirken, daha önce daha hızlı büyüme beklentisi olan Euro bölgesinde büyümenin şu anda yapılan tahmine göre sadece % 1.2 olacağı öngörülmektedir.
Çin ve Güney Doğu Asya’nın birçok yerindeki ekonomik büyüme dünya ticaretini olumlu yönde etkilemeye devam ediyorsa da, OECD buna ihtiyatla yaklaşmaktadır. Örgütün baş ekonomisti Pier Carlo Padoan, “ büyüyen Pazar ekonomilerindeki aşırı ısınma ciddi risk de taşımaktadır. Çin ve Hindistan dahil bazı OECD dışı ülkelerinde sıkı para politikası gerektirebilecek patlama-çöküş senaryoları gözden uzak tutulmamalıdır şeklinde bir önermede bulunurken, bu belirgin bir şekilde daha düşük büyüme oranlarına yol açacaktır” dedi.
Büyümenin karşısındaki diğer bir tehdit ise, hem gelişmiş ülkelerde hem de dünya genelinde olmak üzere, borç stoklarının artması sonucu devletlerin mali durumlarının istikrarsızlaşmasıdır. Bunu takiben devlet harcamalarındaki kısıntılar birçok ekonomide tüketici talebini baskı altına almakta, hatta dahası herhangi bir  “egemen müflis devlet”in bankacılık sistemine büsbütün darbe indirmektedir. Bu, diğer yandan yatırımları da baskı altına alacaktır. Bir egemen devletin borç krizine sürüklenmesinin küresel ticaret üzerindeki etkisi çok ciddi olacaktır.
Bu çapta bir ekonomik belirsizlik, birçok lojistik firmasını zor duruma sokmaktadır.
Yükselen ekonomik büyüme seviyeleri hava ve deniz taşımacılığı pazarlarında yeni kapasitelerin yaratılmasını çekici kılabilir. Bu nedenle, büyümenin ve pazar payının ıskalanması söz konu olabilir. Ancak yılın sonuna doğru taşımacılık pazarında olası bir sert düşüş, hatta daralama, bu kapasiteleri şu anda devreye sokan deniz taşıma veya hava kargo operatörünün finansmanı üzerinde önemli etki bırakabilecektir. Pazarın durumuna ilişkin bu belirsizliklerin, hem forwarderlar hem de hizmetlerini hatta tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmayı planlayan müşteriler üzerinde etkileri olacaktır.
Önümüzdeki 12 ay boyunca lojistik pazarının dinamiğinin bu denli belirsiz olması, taşımacılık ve lojistik firmalarının, ihtiyatlı ile agresif yaklaşımlar arasında  çok farklı büyüme stratejilerini benimsemeleri beklenmelidir.Küresel finansal sisteminde  bu denli çok “bilinmeyen bilinmeyenin” yer alması, gelecek 12 aya ilişkin beklentileri de o denli bulanık hale getirmektedir.

Kaynak: TI