Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / PROJE LOJİSTİĞİ PAZARI YILDA %10 BÜYÜYOR

PROJE LOJİSTİĞİ PAZARI YILDA %10 BÜYÜYOR

PROJE LOJİSTİĞİ PAZARI YILDA %10 BÜYÜYOR18.05.2010

Kıta Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener, Türkiye’de 78 bin Mw’lık yatırım planlandığını, bunun 50 bin adetlik taşıma anlamına geleceğini, low-bad türü araçlara talebin artacağını, zaten proje lojistiği pazarının yıllık yüzde 10 büyüdüğünü ve büyümesini sürdüreceğini söyledi

Sektörel Fuarcılık tarafından bu yıl 16. düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ve Fuarı’nda enerji lojistiği konusu da irdelendi. Enerji lojistiği konferansında sırasıyla İTÜ Enerji Enstitüsü’nden Prof. Dr. A. Beril Tuğrul, Ulustrans Logistics Gnel Müdürü Olgun Hacıalioğlu, Kıta Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener ve Hareket Proje’den Engin Kuzucu birer sunum yaptılar.

Konferansta Kıta Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tuna’nın birlikte hazırladıkları “Enerji sektöründe proje lojistiği uygulamaları: Türkiye için bir vaka çalışması”nı Eldener sundu.

Eldener ve Tuna sunumlarında, öncelikle Türkiye lojistik hizmetler pazar büyüklüğüne, daha sonra da sırasıyla enerji sektöründe proje lojistiği uygulamalarına, enerji lojistiğinde önemli değişkenlere ve enerji lojistiği vaka çalışmasına yer verdiler.

“Proje lojistiği pazar büyüme hızı yıllık yüzde 10’u buluyor”

Eldener ve Tuna’ya göre, Türkiye lojistik hizmetler pazar büyüklüğü 59 milyar doları, hizmet sağlayıcıların pazar büyüklüğü, 2008 değer ve verilerine göre 22 milyar doları, Türkiye’de proje lojistiği pazar büyüme hızı ise yıllık yüzde 10’u buluyor. 

İTÜ Enerji Enstitüsü’nden Prof. Dr. A. Beril Tuğrul, sunumunda, özellikle Kafkaslar’daki petrol, doğalgaz ve kömür bazlı fosil enerji kaynaklarının daha çok deniz taşımacılığını, dolayısıyla Türkiye limanlarını ve güzergah olarak da Karadeniz –Ege- Akdeniz’i uzun yıllar daha hareketli kılacağını dile getirdi.

Prof. Tuğrul, Türkiye’nin 2015 yılına kadar 78 bin Mw’lık yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı planladığını da belirtince, Kıta Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener, bu durumda proje taşımacılığının büyümeye devam edeceğine, şu anki verilere göre büyüme oranının yüzde 10 olduğuna dikkat çekti.

“Özellikle low bad türü taşıma araçlarına talep artacak”

Eldener, Türkiye’de yaklaşık 5 yıl içerisinde 78 bin Mw’lık yenilenebilir enerji yatırımının taşımacılık sektöründe yaklaşık 50 bin adetlik taşımaya denk gelebileceğini, özellikle low bad türü taşıma araç yatırımının artacağını öne sürdü.

Proje lojistiği Türk lojistik firmalarının proje lojistiğine yoğun ilgisi olduğuna da işaret eden Eldener, proje taşımacılığının ülkeye döviz getiren bir hizmet dalı olup, iyi ve başarılı örneklerin incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Eldener, Türkiye’de proje taşımacılığını yakın zamana kadar ağırlıklı olarak yurtdışı menşeli lojistik servis sunucularının yerine getirdiğini, yerli know-how’un henüz oluşmaya başladığını, dolayısıyla bu alanda uzmanlaşmış personele çok ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
________________________________________

Proje taşımacılığı nedir?

Uluslararası lojistik kapsamında gabari dışı kabul edilen ağır ve hacimli yükler ile tesislerin (enerji santralleri, yatırım malzemeleri, komple tesis taşımaları… vb) taşınması proje lojistiği olarak değerlendiriliyor.

Proje lojistiği, lojistik yönetimi kapsamındaki tüm faaliyetleri kullanıyor.

Enerji sektöründe proje lojistiği uygulamaları

Enerji sektöründe, doğalgaz, hidroelektrik, termik ve yenilenebilir enerji santralleri taşımaları yapılıyor.  Santralin yapımı bittikten sonra da yedek parça v.b. gibi standart malzemelerin taşımaları da bu süreç içinde değerlendiriliyor.

Enerji sektörü deniz, kara, nehir, hava ve demiryolu dahil tüm taşıma modlarının kullanıldığı bir sektördür.

Enerji lojistiğinde önemli değişkenler
En uygun taşıma modunun belirlenmesi
Doğru ekipmanın kullanılması
Taşıma zamanının kısaltılması
Hasarsız taşımanın sağlanması
________________________________________

SUNUM
Kıta Lojistik’e ait bir
enerji lojistiği vaka çalışması

Amaç ve Kapsam: Türkiye’de faaliyet gösteren Kıta Lojistik’in enerji sektörü kapsamında yapmış olduğu bir proje lojistiği faaliyetinin ana süreçlerini ortaya koyuyor.
Kıta Lojistik Proje Departmanı: Ağırlıklı enerji sektörüne yapılan yatırımlar için taşıma çözümleri üreten Kıta Lojistik son 4-5 yılda her yıl 500-800 MW gücünde enerji yatırımı taşımaları yapıyor.  Yük miktarı olarak yıllık 150,000 ile 400,000 m3 malzemeye denk geliyor. 

Ürün: 4 adet LM6000 gaz türbin seti
Malzeme miktarı: 1.750 metreküp x 4 set, toplam yaklaşık 7,000 cbm 
Ağır ve gabari dışı parçalar: Jeneratör (82 ton), türbin kasası ve türbin
Güzergah: Budapeşte – Antalya
Proje süreci
Gaz türbinlerinin yüklemeye hazır ediliş sürecinin takibi,
Ön taşıma sürecinin gerçekleştirilmesi,
Nehir taşımacılığı sürecinin gerçekleştirilmesi,
Deniz taşımacılığı sürecinin gerçekleştirilmesi,
Varış limanında tahliye ve son taşıma süreci,
Malzemelerin teslimi süreci,
Tüm süreçlerde ilgililerin düzenli bilgilendirilmesi
Sonuç
Bu çalışmada, Kıta Lojistik tarafından Türkiye’de yerleşik bir enerji firması için yapılan kapıdan kapıya bir proje lojistiği çalışmasının ana aşamaları ortaya kondu.
Ortaya konulan vakadan da anlaşılacağı gibi, proje lojistiği önemli bir süreç yönetimini gerektiriyor. Bu anlamda sürecin zorluğu ortaya çıkıyor.
Ancak, Türkiye için önemli bir döviz kazandırıcı özelliği olan proje lojistiğinin bu işi yapacak işletmeler tarafından iyi anlaşılabilmesi için başarı öykülerinin ortaya çıkarılması gerekliliği bulunuyor.
Bu çalışma da, bu çerçevede bir ilk olarak değerlendirilmeli.

Kaynak: LH
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr