Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / BAKAN YILDIRIMIN NOT ALDIĞI ÖĞRENCİ SUNUMU

BAKAN YILDIRIMIN NOT ALDIĞI ÖĞRENCİ SUNUMU

BAKAN YILDIRIMIN NOT ALDIĞI ÖĞRENCİ SUNUMU12.05.2010

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Dumlupınar Üniversitesi Lojistik Kulübü Bşk. Yrd. İsmail Şahin’in Lojistik Öğrencileri Zirvesi’ndeki lojistik eğitiminin sorunlarını kapsayan sunumundan notlar aldı 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, KUGM Nesip Kemaloğlu, 5 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilen UND Öğrenci Çalışma Grubu’nun organize ettiği lojistik insnan kaynağı zirvesinde katıldılar.
Bakan Yıldırım, Dumlupınar Üniversitesi Lojistik Kulübü Bşk. Yrd. İsmail Şahin’in Lojistik Zirvesi’ndeki lojistik eğitiminin sorunlarını kapsayan sunumundan notlar aldı.
Dumlupınar Üniversitesi Lojistik Kulübü Bşk. Yrd. İsmail Şahin’in “Ulaştırma ve Lojistik
 
Eğitim-Öğretimi ve İstihdam Sorunu” başlıklı sunumu:
Türkiye’de 11 lisans programı 35 ön lisans  programı olmak üzere toplamda 46 üniversitede lojistik eğitimi verilmektedir.
Lisans programları
Lisans programlarında verilen ders sayısı toplamda 337, seçmeli dersler olmaksızın verilen ders sayısı ise 229
Ön lisans
35 Ön Lisans Üniversitesinden ulaşabildiğimiz 27 üniversitenin toplamda 211 farklı dersi bulunmaktadır.
Seçmeli dersler dışında ise 201 farklı ders bulunmaktadır.
Ortak sorunlar
Ortak bir ders planı olmamasının yarattığı problemler

Ders Kombinasyonları

 
Arel Üniversitesi’nde “Gümrük Mevzuatı” ve “Serbest Bölgeler” olarak 2 ayrı ders var iken, Gaziantep Üniversitesi’nde “Gümrük ve Serbest Bölge Mevzuatı” olarak tek ders mevcut
Bizce Müfredatta Olması Gereken Dersler
Denizyolu Taşımacılığı ve Liman Yönetimi 1
Hava Kargo Taşımacılığı 2
Karayolu Taşımacılığı ve Filo Yönetimi 1
Karayolu Taşımacılığında
Uluslararası Sözleşmeler 1
Risk ve Sigorta İşlemleri 2
Serbest Bölgeler ve Liman İşletmeciliği 1
Stratejik Lojistik Yönetimi 3
Taşıma Sistemleri ve Taşıma Modaları 1
Taşımacılık Hukuku 4
Tehlikeli Madde Taşımacılığı 4
 
Bizce müfredatta olmaması/sınırlı olması gereken dersler
Beden Eğitimi 7
Güzel Sanatlar 6
İletişim ve Öğrenme Becerileri 1
Sanat Tarihi 2
Uygarlık Tarihi 1
Endüstriyel Psikoloji ve Sosyoloji 1
Türk Devrim Tarihi 1
Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik 2
 
Seçmeli ders sıkıntısı
Özellikle Devlet Üniversitelerinde büyük sıkıntı olan seçmeli (zorunlu!) derslerin seçimi öğrencilere bırakılmalı.
Yani, gerçekten öğrenciler derslerini kendileri seçmeli

Sıkıntıların en büyüklerinden biri; Akademisyen

 
Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan lojistik sektörü ve buna bağlı Lojistik eğitimi akademisyen sıkıntısı içinde ve derslere girebilecek tüm hocalarımız “devşirme”.
Üniversitelerimizdeki plansızca açılan bölümler yüzünden eğitim verim ve kalitesi düşmekte. Bu verimsizlik özellikle bölümümüzde en yüksek düzeye ulaşmış durumda.
Bunun doğal sonuçlarından biri olarak eğitim ne kadar verimli? Bazı üniversitelerde akademisyen sıkıntısından dolayı fizik, kimya gibi dersler verilmekte ve seçmeli dersler zorunlu dersler haline gelmektedir.
Bununla ilgili yaptığımız anket çalışmasında öğrenci arkadaşlarımızın %39,4’ü eğitimin yeterli ölçüde verimli olmadığını, akademisyenlerin verimliliği konusunda ise %30,3’ü yetersiz olduğunu düşünüyor.
Kaynak yetersizliği
Bölümle ilgili ana derslerdeki eğitimlerde bazı hocalarımızın sunumları kaynak yetersizliğinden dolayı önümüze ders notu olarak koyulmakta. Bu durum da, eğitimi verimsizleştiren ana unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öğretim gören arkadaşlarımızdan %66,7‘si de bizimle aynı fikirde.
Uzmanlaşma
Lojistik eğitimi alan bizlerin mezun olduktan sonra çalışacağımız alanlarda yeterliliğe sahip olmalarını sağlayacak derslerin ders planında yer almaması.
ÖNLİSANS LİSANS
Hava Kargo Taşımacılığı 2 Denizcilik Lojistiği 2
Denizyolu Taşımacılığı ve Liman Yönetimi 1 Havacılık Lojistiği 2
Karayolu Taşımacılığı ve Filo Yönetimi 1 Karayolu Taşımacılığı Mevzuatı ve Operasyonları 1
Kombine Taşımacılık 2 Kombine Taşımacılık 2
Demiryolu Taşımacılığı 0 Raylı Sistemler ve Demiryolu Taşımacılığı 1
 
Yabancı dil sorunu
Sektörde kullanılan terimlerin çoğunluğu yabancı dilde olduğu için ve biz bu terimlerin ait olduğu dillerde eğitim görmediğimiz için sorun yaşıyoruz.
Dış ticaret ve uluslararası taşıma söz konusu olduğu için yabancı dil eksikliği problem olmakta.
Günümüz koşullarında tek dilin yeterli olmaması sebebiyle ikinci yabancı dil ihtiyacı yoğun olarak hissedilmekte.
 
II. Yabancı Dil 4
Ticari Dil(İngilizce,Almanca,Rusça,Arapça) 1
Temel Rusça/Almanca/Çince 1
 
Lisans tamamlama zorluğu
Ön lisans öğrencilerinin alan kayması yaşanmadan lisans tamamlamaları maalesef imkansız görünmekte. Alanımızla ilgili tek lisans veren devlet üniversitesi İ.Ü ULYO’dur. Bu durum lisans düşüncesini engellemektedir, ayrıca diğer ön lisans programlarının da(bankacılık, tarım işletmeciliği, otel yöneticiliği, muhasebe vb.) bu bölüme geçiş hakkı olması da lisans isteğini zora sokmaktadır. Bu zorluk arkadaşlarımızı alan dışında lisans tamamlamak zorunda bırakmaktadır.
Toplamda 60 farklı programdan Lojistik Bölümüne lisans tamamlama hakkı tanınmış durumda.
Neden lojistik eğitimi bu kadar önemli?
Çünkü bir ülke ekonomisinin gelişmesinin önemli kollarından biri Dış Ticarettir, ticarette lojistiğin önemi aşikardır…
Lojistiğin öneminin kavranması ve geliştirilmesi ekonomik ve sosyal açıdan gerekliliktir bunun yolu lojistik eğitiminden geçer…

Bizce çözümler

 
Ders planı
 
Ders planında mutlak suretle asgari temel oluşturulmalı. Ön lisans eğitimi veren tüm okullarda uygulanan ders planı mümkün olduğu kadar uyumlu hale getirilmelidir…
Programlar şişirilmemeli ve eğitim alınan alana uygun hale getirilmelidir.

Akademisyen eksikliği

 
Lisans eğitimi gören, görmüş arkadaşlarımız bir an önce akademik kariyer çalışmalarına başlamalıdır. Devşirme akademisyenlerin, “oku, geç” mantığının önüne ancak böyle geçilebilir. Bu konuda bizlere, lisans öğrencilerine önemli iş düşmektedir…
Aynı zamanda ön lisans öğrencilerinin de lisans tamamlamaları kolaylaştırılırsa bu eksikliğin giderilmesine önemli katkı sağlayacaktır…
Kaynak ve yayın eksikliği
Lisans öğrencilerinin akademik yayın çalışmalarına başlamaları da kaynak eksikliğini önemli ölçüde giderecek bir hamledir, ki bu konuda iş biraz da lisans mezunlarına da düşmektedir…
Uzmanlaşma
Öncelikli olarak programların ilk senesinde genel dersler verilmeli, daha sonraki dönemlerde ise öğrenci istediği alanda uzmanlaşacağı dersleri alabilmelidir…(mod dersleri)
Madem ki, lojistiğin farklı modları var, o halde ilk yıl genel lojistik dersleri görüldükten sonra uzmanlaşma alanı belirlenerek geriye kalan sürede o yöne eğilinmeli.
Uygulama sahası
Uygulama sahası olmadan açılan okullardaki öğrenciler kısa staj dönemleriyle sektöre hazır hale gelmeye çalışmakta (nasıl olacaksa!!! )…
Bunun yerine bölüm açılırken gerekli yapılabilirlik verileri dikkate alınarak, bunlar ışığında bölümler açılması, lojistik eğitim-öğretiminin verimini artıracaktır.
Ayrıca bu kadar fazla Lojistik bölüm açılmasının önüne geçilmeli,açılan bölümlerin birleştirilmesi de faydalı olabilir… (Kütahya’nın iki ilçesinde ve Isparta’da aynı bölümün olması)
Doçentlik programları
Ön lisans öğrencilerine lisans hakkı verilmeli, bu bir gerçek, ama akademik kariyere teşvik edebilmek için lisans mezunlarına da yüksek lisans ve doçentlik programları açılmalı, yaygınlaştırılmalıdır…

Bölüm başkanları

 
Bizim gördüğümüz sıkıntıları akademisyenlerimiz de mutlaka görüyorlardır ve bunları birbirleriyle tartışmalı, konuşmalı iyisini bulup uygulamaya koymak için gerekli girişimleri yapmalıdırlar…
Bu önemli görev de, bizce YÖK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’na düşmektedir…
Resmi eğitim dışı sertifikalar
Ülkemizde çok yüksek fiyatlarla verilen eğitim ve sertifikalar mezunlarımızı zor durumda bırakmakta, biz öğrencileri düşündürmektedir.
Bu eğitimler aynı zamanda haksız rekabete yol açmaktadır. Aynı eğitimi almış insanların okulda öğrenmeleri, uzmanlık sağlamaları, donanımlı olmaları gereken konuların para karşılığı sertifikayla kanıtlanması da üzücüdür…
Öğrenci müşteri değildir!!!
Anket Çalışmamız
Lojistik bölümünü nasıl seçtiniz?
 
%9 Ailemin Önerisiyle
%36,5 RehberlikDanışmanımÖnerisiyle
%51,5 Bireysel İlgim Sayesinde 
Sizce ülkemizde lojistik eğitimi sektörün ihtiyaç duyduğu çalışan sayısını karşılayacak kadar yaygın mı?
 
%30,3 Evet %69,7 Hayır  
Sizce lojistik firmaları "lojistik eğitimli mezunlar"ın farkında mı?
 
%27,2 Evet %72,8 Hayır  
Sektördeki gelişmelerden haberdar mısınız?
 
%75,7 Evet %24,3 Hayır  
Sektörü nereden takip ediyorsunuz?
 
%12,1 Dergi, Gazete %21,2 Okul Kulüpleri %27,4 Dergi, Gazete, Okul Kulüpleri %39,3 Bireysel
Verilen eğitim sizce ne kadar verimli? 
 
%12,1 Gerektiği Kadar %48,6 Orta Düzeyde %39,3 Yeterli Değil 
Akademisyenlerinizin ne derece verimli olduğunu düşünüyorsunuz?
 
%27,2 Gerektiği Kadar %42,5 Orta Düzeyde %30,3 Yeterli Değil 
Lojistik eğitimi ile ilgili yazılı kaynak bulmakta zorlanıyor musunuz?
 
%66,6 Evet %33,4 Hayır  
Lojistik eğitimi ile ilgili görsel kaynak bulmakta zorlanıyor musunuz?
 
%60,6 Evet %39,4 Hayır  
Dersler dışında düzenlenen etkinlikleri, seminerleri, panelleri vb. sektörel eğitime ne kadar faydalı görüyorsunuz?
 
%30,4 Çok Faydalı %60,6 Faydalı %6 Bir Artısı Yok 
Mezun olduktan sonra iş bulamama endişeniz var mı?
 
%75,7 Var %24,3 Yok 
Okulunuzun önerdiği yazılı/görsel kaynaklar sizce yeterli mi?
 
%9 Yeterli %91 Yetersiz 
Sektördeki firmaları ekonomik gelişimini takip ediyor musunuz? 
 
%57,5 Evet %42,5 Hayır 
Okulunuz tarafından düzenlenen proje,etkinlik ve yarışmalara ilginiz ne düzeyde?
 
%84,9 İlgiliyim %15,1 İlgilenmiyorum 
Diğer okullar, dernekler, odalar vb. tarafından düzenlenen proje, etkinlik ve yarışmalara ilginiz ne düzeyde?
 
%72,8 İlgiliyim %27,2 İlgilenmiyorum 
          
 
Sonuç
Eksiklikler ortada… Çözüm geliştirmek ellerimizde…
Kaynak: LH
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr