Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / IMDG KOD EGİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERİ

IMDG KOD EGİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERİ

IMDG KOD EGİTİCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERİ12.05.2010

1 - Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesinin (MSC) 7-16 Mayıs 2008 tarihinde Londra’da yapılan 84’üncü toplantısında IMDG Kod için 34-08 sayılı Değişiklik kabul edilmiştir. Bu Değişiklik, IMDG Kod’da bulunan bazı hükümlerin uygulanmasını 01.01.2010 tarihi itibarı ile zorunlu kılmıştır.  Zorunlu kılınan en önemli hususlardan biri de; IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli maddeleri elleçleyen kıyı tesisi personeli ile bu yüklerin ulaştırma zincirinde görev alan ilgili diğer kurum/kuruluşların personeli başta olmak üzere kıyı personeli için IMDG Kod Bölüm 1.3’de bulunan eğitim şartı zorunluluğudur. Ülkemizde de bu zorunluluk mevcuttur.
2 – IMDG’de zorunlu hale getirilen eğitim hükmünün ülkemizde uygulanması amacı ile Denizcilik Müsteşarlığı, gerekli sayıda eğiticinin eğitimi sağlamak ve bilahare seminerler düzenlenerek diğer ilgili personelin eğitimlerinin yapılması stratejisini belirlemiş olup, talep halinde bu tür seminerler düzenlenmesine karar vermiştir.  Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) Müsteşarlığımıza muhatap 1 Mart 2010 tarih ve 227 sayılı talep yazısına istinaden bu kapsamdaki İlk eğitim seminerinin TÜRKLİM organizasyonunda gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.
3 - Eğitimi alması gerekenler, IMDG Kod Bölüm 1.3.1.2’de verildiği gibidir. Kıyı personeli olarak adlandırılan bu kişiler, yaptıkları işe göre aşağıdaki gibi tanımlanmışlardır.
1. Tehlikeli yükleri sınıflandıran ve uygun taşıma isimlerinin belirlenmesinde görev alanlar,
2. Tehlikeli yükleri paketleyenler,
3. Tehlikeli yükleri etiketleyen ve işaretleyenler,
4. Tehlikeli yükleri konteyner ve benzeri taşıma ünitelerine yükleyen boşaltanlar,
5. Tehlikeli yükler için taşıma dokümanlarını hazırlayanlar,
6. Tehlikeli yükleri taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edenler,
7. Tehlikeli yükleri taşınmak üzere teslim alanlar,
8. Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında elleçleyenler,
9. Tehlikeli yüklerin yükleme, tahliye ve stowage planlarını yapanlar,
10. Tehlikeli yükleri gemilere yükleyen ve tahliye edenler,
11. Tehlikeli yükleri taşıyanlar,
12. Tehlikeli yüklerin mevzuata göre taşınıp taşınmadığını kontrol eden ve uygulattıranlar
13. Uygun idari birimlerce tehlikeli yüklerin taşınmasında herhangi bir şekilde görevlendirilmiş tüm birimler.

4 – Eğiticilerin eğitimi seminerine katılacaklarda aranacak özellikler;

a) Kıyı tesislerinde istihdam edilenler:
• Kıyı tesislerinde 3 yıl iş tecrübesi olmak
• Fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
• İyi derece İngilizce bilmek
• Kıyı tesisinde istihdam edilmek(sürekli çalışan)


b) 3. Şahıslar
• Çevre, kimya, limancılık ve denizcilik ile ilgili sektörlerde en az 3 yıllık iş tecrübesi
• Üniversitelerin, kimya veya çevre mühendisliği veya kimya bölümü veya denizcilik fakülteleri(Güverte Bölümü dahil) veya su ürünleri fakülteleri bölümlerden mezun olmak
• İyi derece İngilizce bilmek
c) Akademisyenler
• Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerin denizcilik veya deniz bilimleri veya su ürünleri fakülteleri veya çevre veya kimya mühendisliği bölümlerinde görevli bulunmak,
• İyi derece İngilizce bilmek.
5 – 4 üncü maddedeki şartları sağlayanlar, ön talep toplanması amacı ile TURKLİM’e başvuracaklar ve kontenjanın kısıtlı olması nedeniyle, Denizcilik Müsteşarlığı başvuranlar arasından önceliği kıyı tesislerine vermek üzere eğitime katılacakları belirleyecektir. Kıyı tesislerinden kasıt Konteyner ve Ro-Ro terminalleridir. Eğitim sertifikasını alan kişiler, eğitimleri vermek için Müsteşarlığın yayımlayacağı esas ve usuller kapsamında eğitim semineri düzenleme yetkisi alacaklardır. Eğitim semineri sertifikası tek başına eğitim vermek için yeterli değildir.

6 – Eğiticilerin eğitimine katılım ücretlidir. Gerekli organizasyon yapıldıktan sonra ücret açıklanacaktır.

7 – Eğitim semineri dili İngilizcedir.

8 – Eğitim süresi 5 gün olup, taslak tarih 14 – 18 Haziran 2010 ‘dur.

9 - Eğitim sonunda katılımcılara Denizcilik Müsteşarlığınca eğitmen sertifikası düzenlenecektir.

10 – Eğitime katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurarak en geç 18 Mayıs 2010 tarihine kadar  turklim@turklim.org  adresine veya 0216 4556502 nolu faksa göndermeleri gerekmektedir.

IMDG KOD EĞİTİCİ EĞİTİMİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı Soyadı

 

Doğum yeri ve tarihi

 

Mesleği

 

Mezun olduğu okul

 

Çalıştığı Şirket/ Kurum ve Görevi

 

Kaç senedir bu şirkette/kurumda görev yapmaktasınız?

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

İş Tel.  

 

Mobil Tel.

 

Mail Adresi

 

İş adresi

 

Kaynak: Denizcilik Müsteşalığı

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr