Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / BARTIN LİMANI 507 GEMİ AĞIRLADI

BARTIN LİMANI 507 GEMİ AĞIRLADI

BARTIN LİMANI 507 GEMİ AĞIRLADI05.05.2010

Bartın Belediye Başkanlığı'na bağlı Bartın Limanı'na 2009 yılı içerisinde 279 yerli gemi ile 228 yabancı uyruklu yük gemisi giriş yaptı.

Limana giriş yapan gemilerle 691 bin ton yük gönderildi. Bartın Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında Bartın Limanının yaptığı çalışmalar açıklandı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2009 yılında Bartın limanına 507 adet yük gemisinin giriş yaptığını söyledi.
Başkan Akın, "Bartın Limanı, 1966 yılında Bakanlar Kurulunun 6/6548 sayılı kararı ile her yılın gayri safi gelirin yüzde 10'nun Hazineye ödenmesi kaydıyla intifa hakkı istirdadına kadar her türlü koruma ve yönetim giderleri kendine ait olmak üzere Belediyeye verilmiş ve günümüzde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak Liman İşleri Şefliği tarafından yürütülmekte iken Başkanlık Makamının 23 Aralık 2009 tarih, 523-5671 sayılı yazısı ile Liman İşletme Müdürlüğüne dönüştürülerek Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bartın Limanı ve Bartın Irmağına ticari amaçla giren ve hizmetlerimizden faydalanan deniz vasıtalarından Bartın Belediyesi Liman Gelir tarifeleri ve Ulaştırma Bakanlığı Gemi gelir tarifelerinden hesaplanan ücretlerin ilgili firma ve kişilere tahakkuk ettirilmesidir. ISPS koda tabi Limanımızda kodun gereklerini Liman Tesisi Güvenlik Planına göre Liman tesisinde bulunan ve yanaşan gemilerin güvenliğinin sağlamak. Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmeti, Gemilerin rıhtıma yanaştırılması ve kaldırılmaları (Palamar Hizmeti), Dış Limanda bulunan gemilerin kontrol ve servisi, Limanda bulunan gemilere tatlı su verilmesi, Gemilerin katı ve sıvı atıklarının alınması, Kantar Hizmeti verilmesi, Açılır-Kapanır Köprü hizmetinin verilmesi, Limanın temizliği,bakımının yapılması, Büro hizmetinin verilmesi, Açık ve Kapalı alanda bulunan yüklerin güvenliğinin sağlanması, İnkum'unda Zodyak bot ve deniz personellerimiz ile can kurtarma hizmetinin verilmektedir.
Akın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Liman İşletme Müdürlüğümüz 3 memur, 15 işçi (11Deniz, 4 Kara Personeli), 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre hizmet ile satın alınarak çalışan 13 adet güvenlik görevlisi ve 1 adet Kılavuz Kaptan olmak üzere 32 personel ile hizmet verilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 3004 sayılı İskelelerin Nasıl İdare Edileceğine Dair Kanun, 5442 sayılı İl İdare Kanunu, 815 Sayılı Kabotaj Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Bartın Liman Talimatı ile Bartın Belediyesi Gelir Tarifesine göre işlemler yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde 5 adet bilgisayar, 100 ton çekerli elektronik kantar, 11 ton çekiş gücünde 1 adet römorkör, 1 adet palamar ve kılavuz marine bot, 1 adet Zodıac Bot ve mariner Maraton 15 Hp. M kısa asma motoru, 1 adet 280 kw stand by-250 prime jeneratör, 1 adet portatif 15 kva jeneratör, 1 adet 80 tonluk mekanik araç kantarı mevcuttur. Bartın Limanı, 1966 yılında Bakanlar Kurulunun 6/6548 sayılı kararı ile her yılın gayri safi gelirin yüzde 10'unun Hazineye ödenmesi kaydıyla intifa hakkı istirdadına kadar her türlü koruma ve yönetim giderleri kendine ait olmak üzere Belediye ye verilmiş ve günümüzde 480 metre rıhtımı, bin 500 metrekarelik 2 adet antre deposu, 30 bin metrekare beton açık alanı, 2 bin metrekare stabilize açık alanı ile yıllık yük elleçlemesi ortalama 1 milyon ton olup, Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmeti, Gemilerin rıhtıma yanaştırılması ve kaldırılmaları (Palamar Hizmeti), Dış Limanda bulunan gemilerin kontrol ve servisi, Limanda bulunan gemilere tatlı su verilmesi, Gemilerin katı ve sıvı atıklarının alınması, Kantar Hizmeti verilmesi, Açılır-Kapanır Köprü hizmetinin verilmesi, Limanın temizliği,bakımının yapılması, Büro hizmetinin verilmesi, Açık ve Kapalı alanda bulunan yüklerin güvenliğinin sağlanması, İnkum'unda Zodyak bot ile can kurtarma hizmetinin verilmesi gibi işleri Müdürlüğümüz kontrolünde yürütülmektedir. Bartın Limanı ve Bartın Irmağına ticari amaçla giren ve hizmetlerimizden faydalanan deniz vasıtalarından Bartın Belediyesi Liman Gelir tarifeleri ve Ulaştırma Bakanlığı Gemi gelir tarifelerinden hesaplanan ücretleri ilgili firma ve kişilere tahakkuk ettirilmesidir"
Kaynak: Lojiport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr