Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / KOÇ ÜNİVERSİTESİNDEN KONFERANS

KOÇ ÜNİVERSİTESİNDEN KONFERANS

KOÇ ÜNİVERSİTESİNDEN KONFERANS05.05.2010

Rotterdam Kuralları’nı Türk taşıma sektöründeki ilgili kişi ve kuruluşlara anlatabilmek amacıyla Koç Üniversitesi’nde bir konferans düzenleniyor.

Tamamen veya Kısmen Deniz Yoluyla Uluslararası Eşya Taşınması Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu 23 Eylül 2009 tarihinde Hollanda’nın Rotterdam şehrinde imzalandı. ‘Rotterdam Kuralları’ olarak anılan bu Konvansiyon eskiyen ve modern ihtiyaçlara cevap vermeyen Lahey, Lahey/Visby ve denizci ülkeler tarafından pek rağbet görmeyen Hamburg Kuralları’nın yerine geçmek üzere hazırlandı. Konteyner trafiğindeki büyük artış, deniz yoluyla eşya taşınmasına ilişkin yasal düzenlemelerin elektronik iletişim araçlarının konişmentonun hazırlanması ve devredilmesinde kullanılmasının gerisinde kalması ve piyasanın daha da küreselleşmesi mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesini gerekli kılmıştı.

Rotterdam Kuralları Lahey, Lahey/Visby sorumluluk rejimini devam ettirmekte ancak taşıyana daha fazla sorumluluk yüklemektedir: taşıyanın geminin hatalı sevk edilmesinden kaynaklanan zararlardan sorumsuzluğu kaldırılmış; sadece yolculuğun başlangıcında değil yolculuk boyunca gemiyi denize elverişli halde bulundurması yükümlülüğü getirilmiş ve eşyanın zarara uğraması halinde koli/parça/kg başına sorumluluğu büyük ölçüde yükseltilmiştir. Bundan başka Konvansiyon miktar sözleşmelerinde daha fazla sözleşme serbestîsi tanımış, zamanaşımı süresini bir yıldan iki yıla çıkarmış ve deniz kısmını ifa eden taraf kavramını getirerek sorumluluk rejimini yükleme/boşaltma işini yapanlara, forwarderlere ve terminal işletmecilerine de yaymıştır. Lahey Kuralları on altı - Visby Protokolü buna bir yeni madde eklemiştir- Hamburg Kuralları otuz dört madde ve iki ek içerirken Rotterdam Kuralları doksan altı madde içermektedir. Bu doksan altı madde oldukça tekniktir ve geniş kapsamlıdır. Konvansiyon ve getirdiği yenilikler pek çok tartışmaya yol açmıştır. Devletler ve ilgili kuruluşlar Konvansiyon’a nasıl tepki vereceklerini bilememektedirler.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan ve 2006 yılında faaliyete geçen Dr. Nüsret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu çerçevede Konvansiyonu incelemek; Türk taşıma sektörüne, ilgili kuruluş ve kişilere tanıtabilmek ve Türk denizcilik sektöründe tartışılmasını sağlamak amacıyla bir konferans düzenleme kararı aldı.

6-7 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilecek bu konferansta taşıma hukukunun temel prensipleri; Rotterdam Kuralları’nın uygulama alanı ve karma taşıma yapısı; taşıyanın borçları, sorumluluğu ve sorumsuzluk halleri; taşıyanın kimliği ve ifa eden taraf;  zararın tazmini; taşıtanın borçları ve sorumluluğu; taşıma belgeleri ve elektronik taşıma kayıtları; kontrol hakkı ve kontrol eden taraf ile yetki ve tahkim konuları üzerinde durulacak.
Konuşmacılar arasında sırasıyla Prof. Michael Sturley, Prof. Dr. Samim Ünan, Yard.Doç.Dr.  M.Deniz Güner –Özbek, Prof. Dr. Fehmi Ülgener,  Doç. Dr. Kerim Atamer, BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Sekretaryası Hukuk Müşaviri Kate Lannan, Prof. Fujita Tomotaka, Doç. Dr. Hakan Karan, Prof. Dr. Gertjan van der Ziel ve Yard.Doç.Dr. Zeynep Derya Tarman  yer almaktadır.     
  
Konferansın açılış konuşmaları Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan tarafından yapılacaktır.

Gün ve saat: 6 Mayıs 2010, 9.45-17.30 / 7 Mayıs 2010, 9.30-14.30
Yer             : Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu A Salonu  (Amerikan Hastanesi Bitişiği) Güzelbahçe Sokak No.20, Nişantaşı 34365 İstanbul

Kaynak: Lojiport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr