Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DÜNYA BANKASI TCDD YÜK TAŞIMACILIĞI PAZAR ARAŞTIRMASI PROJESİ

DÜNYA BANKASI TCDD YÜK TAŞIMACILIĞI PAZAR ARAŞTIRMASI PROJESİ

DÜNYA BANKASI TCDD YÜK TAŞIMACILIĞI PAZAR ARAŞTIRMASI PROJESİ29.04.2010

TCDD yük taşımacılığında hizmet kalitesini yükseltmek ve müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurarak ilişkisel pazarlamayı geliştirmek ve sürdürülebilir bir yük pazarlama stratejisi oluşturmak amacıyla Dünya Bankası’ndan finanse edilerek “ İTALFERR SPA + TRENTALIA SPA” konsorsiyumu ile birlikte “Yük taşımacılığı Pazar araştırması projesi” adı altında bir proje yürütmektedir.

 
Proje kapsamında öncelikle, müşterilerin ve paydaşların demiryolu ile yük taşımacılığından beklentileri ve kalite algılamalarının tespiti; kalite iyileştirmesi için etkin stratejilerin geliştirilebilmesine yönelik pazar bölümlerinin ve potansiyel pazarların anket yolu ile tespiti yapılacaktır. Toplanan bilgiler temel alınarak çeşitli senaryolara göre müşteri odaklı pazarlama stratejileri tespit edilecek ve bu stratejilerin gerçekleşmesine yönelik somut adımları içeren Eylem Planı hazırlanacaktır.
Bu bağlamda “ITALFERR SPA + TRENITALIA SPA” firmasından Margherita VAGLIO ve Karya Araştırma ve Danışmanlık Ltd. yetkilisi Hülya ZEYBEK, UTİKAD’ı ziyaret ederek UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Kosta Sandalcı ve UTİKAD Genel Müdürü Müjdat Mandal ile görüştü.
Uzun dönemde ulaştırma stratejileri, demiryolu politikaları, pazarın geleceği vb. stratejik konular hakkında bilgi paylaşıldı.
 

 
Toplantıda görüşülen konular;
 
1.      Taşımacılık sektöründeki faaliyetlerinizi ve rolünüzü özetle tanımlayınız.
2.      Demiryolu ile yük taşımacılığı ile ilgili rolünüz ve Türkiye’deki yük taşıma işi ve TCDD ile ilişkiniz nedir?
3.      Ülkedeki ve bölgedeki genel ekonomik koşullar ve bunun taşımacılık sektörü üzerindeki etkileri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
4.      Son 3 yıl içindeki genel taşıma politikası ve gelecek 3 yıl için taşıma politikası planları hakkında bilgi ve görüşlerinizi verir misiniz?
5.      Gelecekte Türkiye’de yük taşımacılığı bağlantılarının geliştirilmesi ile ilgili herhangi bir yatırım planı konusunda bilginiz var mı? Bunun ne  kadarı demiryollarına ayrılmıştır? Bunların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
6.      Size göre son 5 yıl içindeki hangi belil başlı özellikler Türkiye’deki genel ve demiryolu yük taşımacılıkı sektörünü karakterize eder? Türkiye’deki ana yük trafiği akışı nedir ve genel ülke ekonomisi içinde demiryolu yük taşımasının % olarak değeri nedir?
7.      Türkiye’de önümüzdeki 5 yıl içinde yük taşıma endüstrisinin, özellikle TCDD’nin göğüsleyeceği ve göğüsleme durumunda olacağı belli başlı konular ve kritik faktörler nelerdir?
8.      Sizin fikrinize göre bugün Türkiye’de yük taşıma sektöründe belli başlı oyuncular kimlerdir ve bu bağlamda size göre TCDD’nin yük taşıma pozisyonu nasıldır?
9.      TCDD’de gelecekteki reformaların yük taşımasındaki gelişmelere nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Mevcut TCDD reform kanunu taslağı hakkında herhangi bir öneriniz var mı?
10.     Demiryolu yük taşıma pazarındaki özelleştirmenin ve müteakiben şebekeye yeni operatörlerin katılımının genel iş sektöründeki gelişmeleri pozitif yönde destekleyebileceğini bekliyormusunuz?
11.     Size göre Türkiye’de demiryollarının kullanılmamasındaki ana sebep nedir?
12.     Size göre özellikle hangi pazar bölümleri TCDD yük taşımasının etkin reorganizasyonundan faydalanabilir?
13.     Sorular ile bağlantılı olarak neler söylenebilir? Genelde taşımacılık sektörü ve özelde TCDD’ni karakterize edecek kuvvetli ve zayıf noktalar nelerdir ve gelecekte bunları geliştirmek için ihtiyaçlar nelerdir? Gelecekte Türkiye’de demiryolu taşımacılık sektöründe gördüğünüz riskler ve fırsatlar nelerdir?
14.     TCDD yük taşımacılığının yeterli bir pazara ve müşteri yönelimine sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
15.     TCDD yük taşımacılığının müşteriler ve paydaşlar ile açık ve etkin bir iletişim politikasına sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
16.     TCDD’nin işini ve müşterilini geliştirip arttırması için ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz?

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr