Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DLHNİN LİMAN VE MARİNA RAPORU

DLHNİN LİMAN VE MARİNA RAPORU

DLHNİN LİMAN VE MARİNA RAPORU21.04.2010

Konferansın Türkiye’yi ilgilendiren en önemli bölümünü ise DLH’nın yaptığı sunum oluşturuyordu. Liman ve marinaların son durumu...

14-15 Nisan’da İstanbul İngiltere Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen ve LOJİPORT’un da basın sponsorları arasında yer aldığı Port Finance International Konferansı oldukça verimli geçti. Ancak, bize göre limanların durumunu özetleyen en gerçekçi söz, GHK International Müdürü Jamie Simpson’dan geldi.
 
Limanların şu ana kadar yaptıklarını bundan sonra gerçekleştirmelerinin çok güç olduğunun altını çizen Simpson, “Çin, herkesi sürecin dışına itti. Limanların başarısını kargo merkezlerine yakınlığı belirleyecek. Ancak, limanların ücretlendirme güçleri ortadan kalkmış durumda. Bu da varlıkların güçlenmesini önlüyor” diye konuştu.

Konferansın Türkiye’yi ilgilendiren en önemli bölümünü ise DLH’nın yaptığı sunum oluşturuyordu. DLH Genel Müdür Yardımcısı Y. Metin Tahan’ın hazırladığı, fakat mazereti nedeniyle katılamadığı sunumu DLH yetkilisi Fatma Ülker Yetkin aktardı.
 
İzmir Limanı'nın kapasitesini aşmış olmasından dolayı Çandarlı Limanı'nın aktarma limanları arasında en acili olduğunu, AB ile gerekli görüşmeler tamamlanır tamamlanmaz ve dalga kıranın inşası bittiğinde yap-işlet-devret modeliyle çalıştırılabileceğini açıkladı. Yetkin’in diğer liman ve marinalar hakkındaki tespitleri ise şöyle:
ÖNCELİKLİ PROJELER
 
-Filyos Limanı
-Çandarlı Limanı
-Mersin Konteyner limanı
ÇANDARLI LİMANI
Akdeniz üzerinden geçen Ana Konteyner Taşımacılık hattından uzaklık açısından
bölgedeki Pire Limanı ile aynı sapma mesafesinde,
Ayrıca, Akdeniz-Asya erişiminde Pire Limanına göre çok daha avantajlı
konumda.
Amaç;
EGE’de HUBPORT OLARAK KONTEYNER
TAŞIMACILIĞINA HİZMET EDEN LİMAN
KOMPLEKSİ
Kapasite
1.Aşama : 2.000.000 TEU/yıl
2.Aşama : 2.000.000 TEU/yıl
TOPLAM: 4.000.000 TEU/yıl
 
Geri saha : 4 milyon m2
Projede ileriki yıllarda 12 Milyon
TEU kapasite için tevsii edilebilecek.
Master plan çalışmaları,
-5 Yıllık kalkınma planları,
-9. Ulaştırma Şurası Kararları,
-TINA Çalışmasında öncelikli proje olarak
yer almıştır.
PROJENIN AŞAMALARI
-Ön Fizibilite Çed ve imar planı aşamaları
tamamlanmıştır.
-Yatırım programında revize fizibilite yapılması
koşulu ile yer almıştır.
 
PROJENIN SON DURUMU
-TINA Çalışmasında öncelikli proje olması
nedeniyle halen AB hibesi ile AB normları
çerçevesinde detaylı fizibilite ve ÇED
çalışması tamamlanmak üzeredir.
BUNDAN SONRA

-Kamu kaynakları ile dalgakıran, yol
bağlantıları gerçekleştirilerek
-YİD Modeli üzerinden limanın tümünün inşa
ve işletilmesi planlanmıştır.
FİLYOS LİMANI
AMACI:
-Anadolu pazarlarını Asya Karadeniz Doğu Avrupa ülkelerine açmak,
-25 milyon ton/yıl kapasiteli,
-Demiryolu bağlantılı liman derin rıhtımları iledökme yük
ve konteyner gemilerine hizmet edecektir.
-Liman arkasında Serbest bölge yer alacak,
-Karadeniz yöresindeki ticaret için ivme oluşturacaktır.
 
AB Çerçevesinde Filyos Limanı

-TINA Çalışmasında öncelik almış ve AB
kaynakları Revize Fizibilite ve ÇED çalışması halen devam etmektedir.
-Ayrıca, TRACECA projesi kapsamında da ön fizibilite çalışması yapılmıştır.
 
PROJENIN AŞAMALARI
-Limanın geri sahasında ihtiyaç duyulan alan KAMULAŞTIRILMIŞTIR.
-1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni, Bayındırlı ve
İskan Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
-ÇED Muafiyeti vardır.
Bu proje kapsamında aynı anda
-3 adet 50.000 DWT Konteyner Gemisi
-4 adet 30.000 - 100.000 DWT Cevher Gemisi
-2 adet 90.000 DWT Sıvı Yük Gemisi
-4 adet 30.000 DWT Kuru Yük Gemisi
hizmet görebilecektir.
Mevcut Karayolu ve Demiryoluna Bağlantı
için 1 Km. lik ilave hatlar yapılacaktır.
-Ayrıca, ıslah edilecek Filyos Çayı üzerinden
iki adet köprü geçişi sağlanacaktır.
 
MERSİN KONTEYNER LİMANI
Doğu Akdeniz’deki limanlarımızın, mevcut kapasitesinin yetersizliği ve Orta Asya ile
Orta Doğu’ya yönelik gelecekteki talebi karşılamak üzere, elverişli konumu nedeniyle
“Konteyner Aktarma Merkezi – Hubport” olarak hizmet vermek üzere planlanmıştır.
 
-Mevcut Liman değişik yük türlerine hizmet etmekte olup daha iyi işletim koşullarına
kavuşturulması amacıyla özelleştirilmiştir. Kapasitesi 1.300.000 TEU ya ulaşacaktır
-Mersin Konteyner Limanı mevcut limanın dışında planlanmıştır. Transit ve aktarma
limanı HUB PORT hizmeti sunacaktır. nihaikapasitesi 12 milyon TEU olacaktır
 
Mersin Konteyner Projesi Türkiye’nin yanısıra, Hazar Denizi’ne kadar
uzanan Asya ve Ortadoğu Hinterlandına hizmet verebilecektir.

PROJENİN SON DURUMU
-TINA çalışması çerçevesinde öncelik almış olup,
-Ön fizibilite çalışmaları daha önce tamamlanmış olup AB normlarına göre detay
fizibilite ve ÇED çalışması AB fonları çerçevesinde tamamlanmıştır.
-İmar planı ile ilgili işlemler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nezdinde sürdürülmektedir.
 
GERÇEKLEŞTİRME AŞAMALARI
1. Aşama 1.7 milyon TEU Kamu
2. Aşama 3.4 milyon TEU YİD
3. Aşama 5.7 milyon TEU YİD
4. Aşama 8 milyon    TEU   YİD
5. Aşama 12 milyon  TEU YİD
BU PROJELERİN TAMAMLANMASI İLE MEVCUT LİMAN KAPASİTESİ
315 + 185: 500 MİLYON TON’A ULAŞACAKTIR.
 
 
MARİNALARDA DURUM

MEVCUT YAT KAPASİTESİ:  14.000
PLANLANAN YAT KAPASİTESİ : 25.000
2030 YILI HEDEFİ : 50 000.


BODRUM TURGUT REİS
Yatırım Süresi : 2 yıl 6ay
İşletme süresi : 22 yıl 6 ay
Yat kapasitesi : 550 yat
Tesis işletme aşamasındadır.
Toplam Yatırım Tutarı : 22.000.000.$
DİDİM YAT LİMANI
Yapım süresi : 2 yıl 6 ay
İşletme süresi : 22 yıl 6 ay
Yat bağlama kapasitesi : 600 yat
Toplam yatırım tutarı : 70.000.000.-$
Tesis işletmeye açılmıştır.
ÇEŞME YAT LİMANI
Yapım süresi : 1 yıl 6 ay
İşletme süresi : 23 yıl 6 ay
Yat kabul kapasitesi : 400 yat
Toplam yatırım tutarı : 9.746.554 $
Üst yapı inşaatları sürüyor.
SIĞACIK YAT LİMANI
Yapım süresi : 1 yıl 6 ay
İşletme süresi : 23 yıl 6 ay
Yat kabul kapasitesi : 400 yat
Toplam yatırım tutarı : 5.296.960-$
Alt yapı inşaatları 2003 yılında tamamlanmıştır. Üstyapı inşaatları sürmektedir.
KAŞ YAT LİMANI
Yapım süresi : 1 yıl 6 ay
İşletme süresi : 23 yıl 6 ay
Yat kabul kapasitesi : 400 yat
Toplam yatırım tutarı : 11.607.480-$
Alt yapı inşaatları 1998 yılında tamamlanmıştır. Üstyapı inşaatları sürüyor.
 
ALANYA YAT LİMANI
Yapım süresi : 1 yıl 6 ay
İşletme süresi : 23 yıl 6 ay
Yat kabul kapasitesi : 425 yat
Yatırım tutarı : 5.302.474-$
Alt yapı inşaatları 2003 yılında tamamlanmıştır. Üstyapı inşaatları devam etmektedir.
 
MERSİN YAT LİMANI
Yapım süresi : 1 yıl 6 ay
İşletme süresi : 23 yıl 6 ay
Yat kapasitesi : 500 yat
Yatırım tutarı : 6.137.230-$
Alt yapı inşaatları 2004 yılında tamamlanmıştır. Üstyapı inşaatları tamamlanacaktır.
 
DALAMAN YAT LİMANI VE DENİZ OTOBÜSÜ YANAŞMA YERİ
Yapım süresi : 2 yıl 6 ay
İşletme süresi : 22 yıl 6 ay
Yat kapasitesi : 650 yat
yatırım tutarı : 12.000.000.-$

DATÇA YAT LİMANI
Yapım süresi : 2 yıl 8 ay
İşletme süresi : 22 yıl 4 ay
Yat kapasitesi : 250 yat
Toplam yatırım tutarı : 10.500.000-$
Tesis inşaat aşamasındadır.
 
2010 YILI İÇİNDE İHALESİ YAPILACAK PROJELER
 
-Tekirdağ Yat Limanı
-Balıkesir AvŞa Adası Türkeli Yat Limanı
-İzmir Karaburun Yat Limanı
-İstanbul Silivri Yat Limanı
-İzmir Yenifoça Yat Limanı
-Trabzon Yat Limanı
-İzmir ÇeŞme Şifne Yat Limanı

MEVCUT , DEVAM EDEN İHALESİ YAPILACAK YAT LİMANI PROJELERİNİN YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ 750 MİLYON DOLAR
 
LOJİPORT