Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / YILDIRIM: HEDEFİMİZ, TÜRKİYENİN 2023 YILINDA EN HIZLI BÜYÜYEN 10 EKONOMİ İÇİNDE YER ALMASI

YILDIRIM: HEDEFİMİZ, TÜRKİYENİN 2023 YILINDA EN HIZLI BÜYÜYEN 10 EKONOMİ İÇİNDE YER ALMASI

YILDIRIM: HEDEFİMİZ, TÜRKİYENİN 2023 YILINDA EN HIZLI BÜYÜYEN 10 EKONOMİ İÇİNDE YER ALMASI13.04.2010

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin 2023 yılında en hızlı büyüyen 10 ekonomi arasında yer almasını hedeflediklerini belirterek, “Türkiye, önümüzdeki 13 yıl içerisinde her alanda ulaşımda ve iletişimde ciddi hedefler ortaya koymuştur ve bu hedefleri gerçekleştirecek proje önceliklerini belirlemiştir” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Yerleşkesi'ndeki Ericsson Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Yıldırım, Ericsson'un 120 yıl önce Dolmabahçe Sarayı'na ilk santrali kurduğunu, firmanın o günden sonra Türkiye'de kalmaya karar verdiğini kaydetti. Bu kararın Ericsson'un Türkiye'ye olan sevgisi ve güveninin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, İsveç ve Türkiye arasında güzel bir dostluğun olduğunu bildirdi. Yıldırım, İsveç'te iki yıl kaldığını ve İsveç'in araştırmacı bir millet olduğunu dile getirdi. Dünyada son 30 yıl içerisinde bilim ve teknolojide entegrasyon dönemine girildiğini kaydeden Yıldırım, bu amaçla, gelişmiş ülkelerde, yeni sanayileşen ülkelerde bilim ve teknoloji parkları açıldığını ve bu parkların sayısının hızla artmaya başladığını kaydetti.

Amerika'da altı bin, Avrupa Birliğinde iki bin teknopark olduğunu bildiren Yıldırım, şunları söyledi: ''Türkiye'de ise 2003 yılında sadece iki tane olan teknopark sayısı bugün 40'a yükseldi ama Almanya'da tek başına 270 teknopark olduğunu düşünürsek, bu anlamda katedeceğimiz çok yol var. Ar-Ge, büyümenin itici gücüdür. Eskiden ülkemizde maalesef Ar-Ge gibi faaliyetlere, düşünceye, akıla pek değer verilmezdi ama şimdi çok kısa sürede büyüyen, hatta dünyanın en büyük firmalarına baktığımızda bunun arkasında Ar-Ge çalışmalarının yattığını görürsünüz. 1990'lı yılların başında başlayan Ar-Ge farkındalığı büyüyerek devam ediyor. Ülkeler ve firmalar Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak sağlamaktadır.''

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı küresel ortamda rekabet gücünü korumanın ve başarılı olmanın ancak yeniliklerle mümkün olabileceğini belirtti. Bilinen yöntemlerle çalışmalara devam edildiğinde ülkelerin yarıştan kopacağını ifade eden Yıldırım, teknolojik gelişme ve yeniliğin makro düzeyde ekonomik büyümeye katkı sağladığını, mikro düzeyde de firmaların karlarını ve pazar paylarını arttırmaya vesile olduğunu söyledi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinde Ar-Ge bütçelerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranlarının yüzde 2,2 olduğunun altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu oran 2009'da 2,3'e yükseldi. Türkiye'de ise maalesef Ar-Ge harcamaları istediğimiz düzeyde olmamıştır. 1990'da binde üç iken, 2009'da binde sekize yükseldiğini görüyoruz. Önemli bir yükselme var ama henüz yeterli değil. Türkiye'nin yaptığı Ar-Ge harcamaları uzun dönemde ekonomik büyüme performansımızı da artırmıştır. Burada sihirli kelime 'inovasyon', yenilikçiliktir. Bir ülkenin üretkenliğini, buna bağlı olarak uluslararası platformda rekabet gücünü arttıran en önemli şey yenilikçiliktir. Hükümet olarak yenilikçiliğin desteklenmesi adına Ar-Ge için çeşitli kolaylaştırıcı düzenlemeler getirerek bu anlamda firmaları teşvik etmeye karar verdik ve bunun için önemli yasal düzenlemeler yaptık.''

Türkiye'nin nüfusunun yüzde 40'ının 22 yaşın altında olmasının önemine değinen Yıldırım, Türkiye'de yeni buluşlar yapmak isteyen genç beyinlerin olduğunu ve firmaların Türkiye'de Ar-Ge çalışmalarını artırması gerektiğini savundu. Yıldırım, Türkiye'nin, AB üyesi ülkeler ve aday ülkeler arasında 6, OECD ülkeleri arasında 12, dünya ölçeğinde ise 17. büyük ekonomiye sahip ülke olduğunu anımsattı. Ancak Türkiye'nin Ar-Ge payında 25. sırada yer aldığını dile getiren Bakan Yıldırım, ''Ancak 5 yıl önce bu sıralamada 40'lardaydık. Fena bir sıçrama yapmadık ama yetersiz. Bu sırayı yükseltmek, bundan sonraki en büyük hedefimizdir. Geçtiğimiz yıl kendimize hem ulaşım hem haberleşme alanında önemli hedefler koyduk. Hedeflerimiz, Türkiye'nin 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılında en hızlı büyüyen 10 ekonomi içinde yer alması doğrultusunda belirlenmiştir. Türkiye, önümüzdeki 13 yıl içerisinde her alanda, ulaşımda ve iletişimde ciddi hedefler ortaya koymuştur ve bu hedefleri gerçekleştirecek proje önceliklerini belirlemiştir. İletişim, bilgi teknolojileri ve ulaşımda yol haritamız vardır'' şeklinde konuştu.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Özgür Tohumcu da Türkiye'de teknoloji alanında eğitimi desteklemek için projeler yaptıklarını ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine çok önem verdiklerini anlattı.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer de Ericsson'un yaptığı çalışmalardan büyük mutluluk duyduklarını, kurul olarak yapılan projelere yürekten destek verdiklerini belirtti.

Bakan Yıldırım ve diğer davetliler, daha sonra Ericsson Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin açılışını yaptı. Merkezi gezen Yıldırım, çalışanlarla sohbet etti. Açılış törenine, İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Torkel Stiernlof, Ericsson Orta Doğu Bölge Başkanı Anders Lindblad da katıldı.

Kaynak: UBAK