GENELGE(2010/16)

GENELGE(2010/16)06.04.2010T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügüü
SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.01.V12
KONU: 02/04/2010
 
GENELGE
(2010/16)
İLGİ: a)11/08/2008 tarihli ve 2008/22 sayılı Genelge.
b) 22/07/2009 tarihli ve 2009/87 sayılı Genelge.
 
Danıstay Yedinci Dairesinin 25/11/2009 tarihli 2009/5001 sayılı Kararı uyarınca, İlgide
belirtilen Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.
Bu itibarla, dıs seferlerde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesindeki antrepolardan alınan serbest dolasıma girmemis ve yurtdısından alınan yakıt için, dahili kabotaj hattına geçildiginde ÖTV Kanununun 16/4 maddesi ve bu maddeye istinaden Maliye Bakanlıgınca çıkarılan 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliginde belirtilen usul ve esaslar uyarınca islem yapılması gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAM_DOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM :
Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine_