GENELGE(2010/15)

GENELGE(2010/15)06.04.2010T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 30/3/2010
Konu : Geçici plakalı ticari araçların transiti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gümrükler Genel Müdürlügü Tel: (0312) 3068220 - 3067860
Transit Dairesi Faks: (0312) 3068965 - 3068995
Hükümet Meydanı No:2 Ulus-ANKARA E-posta: transit@gumruk.gov.tr
İnternet adresi:www.gumruk.gov.tr
 
GENELGE
(2010/ 15 )
İlgi: 15/05/2009 tarihli ve 2009/62 sayılı Genelge.
Ülkemizden transit geçis yapacak geçici plakalı ticari araç islemlerinin 23/01/2010 tarihli ve
27471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kisisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Tasıtlarına
iliskin Gümrük Genel Tebliginin (Seri No:1) 2(2) nci maddesi çerçevesinde yapılması
öngörüldügünden ilgide kayıtlı Genelge'den "ZOLL plakalı araçların transiti"baslıklı 16 ncı madde
çıkartılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Tüm Merkez ve Tasra Teskilatına
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr