GENELGE(2010/14)

GENELGE(2010/14)06.04.2010T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
 
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00.010.06.01 30/3/2010
Konu: Mense İspat Belgeleri ve A.TR Dolasım
Belgeleri ile İlgili İşlemler
 
GENELGE
(2010/14)
İlgi: 7/7/2009 tarihli ve 2009/86 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı kayıtlı Genelgenin;
"İthalatta İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü" baslıklı V. bölüm altında yer alan
3'üncü maddenin (b) fıkrası "Sahte oldugunun veya kabul edilebilir olmadıgının tespiti
halinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin uygulanması," seklinde degistirilerek
devamındaki (1) ve (2) bentleri kaldırılmıs, (c) fıkrasında yer alan "tespit edilmesi"
ibaresinden sonra gelmek üzere "yükümlüsünce de söz konusu belgelerin gümrük idaresine "ibraz edilememesi" ibaresi eklenmistir.
Ayrıca, Mense ispat Belgeleri ve A.TR Dolasım Belgeleri ile ilgili işlemler konulu 9/1/2008
tarihli ve 2008/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Maksut METE
Müstesar
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatına
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr