Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DLH 2008-2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ YAYIMLANDI

DLH 2008-2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ YAYIMLANDI

DLH 2008-2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ YAYIMLANDI31.03.2010

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü; adından da anlaşılacağı üzere, Ulaştırma Bakanlığı Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimi olarak Demiryolular, Limanlar ve Havaalanları inşaatlarını gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, boğaz veya körfezlerde deniz altından bağlantı yapma görevi de Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.
Bu görevler çerçevesinde; inşaatına veya ihale süreçlerine başlanmış projeler açısından 2008 yılının dolu dolu geçtiğini ifade etmek mümkündür.
Bu cümleden olmak üzere, Ülkemiz için ekonomik öneminin yanı sıra, stratejik önemi olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin inşaatına başlamış, Marmaray Projesinin 3’ncü etabı olan 440 adet Çeken-Çekilen Araçlarla ilgili sözleşmeyi imzalamış olmak, İstanbul trafiğini rahatlatmakta önemli etkisi olacağını düşündüğümüz Lastik Tekerli Araçlar için Boğaz Geçiş Tüneli Projesinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesini yapıp, sözleşmesinin parafe edilip, Yüksek Planlama Kurulu’na arzedilmesi, 2008 yılının Genel Müdürlüğümüz açısından ne kadar verimli geçtiğini gösteren birkaç önemli örnektir.
Birçok projenin yanı sıra, bu büyük projelerimizi devam ettirmek ve yenilerini hayata geçirmek açısından 2009 yılında da çok yoğun bir şekilde çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
Bu anlamda, hem 2008 yılındaki başarımızın mimarı olan en alt kademeden en üst kademeye kadar bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ederken,  geçen yılki çalışma temposu ile 2009 yılındaki hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacaklarına olan güvenim tamdır.
Ulaştırma Bakanlığının inşaatçı bir birimi olarak, birçok sektörde faaliyet gösteriyor olmamız nedeniyle, sektörleri tek tek ele almakta fayda bulunmaktadır.
İstanbul Boğazı Karayolu Tüneli
Anadolu Yakasında İstanbul-Ankara Devlet Yolu (E-5 Karayolu) ile Avrupa Yakasında tarihi yarımadadaki Kennedy Caddesini (Sahilyolu) birleştirecek, sadece otomobil ve minibüsler gibi hafif araçların kullanabileceği 5,4 km uzunlukta, tek tünelden çift kat, 2 gidiş - 2 geliş olarak tasarlanmış bu projenin ihalesi ve değerlendirilmesi 2008 yılı içerisinde bitirilmiştir.
1 Milyar 75 Milyon ABD Doları yatırım tutarı ile Yap-İşlet-Devret Modeli kapsamında tek seferde ihale edilmiş olması, bu projemizi ülkemiz açısından ayrıcalıklı hale getirmektedir.
Sözleşmesi parafe edilerek, Yüksek Planlama Kurulu onayına arz edilmiş olup, 2009 yılı içerisinde sözleşmenin yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.
Teknik özelliklerinin yanı sıra, bilhassa küresel ekonomik krizin dünyada etkili olduğu bugünlerde, Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilmek üzere ihalesini yapmış olmamız bu projenin ne kadar büyük ve önemli olduğunun bir kanıtıdır.
Demiryolu Sektörü
Ülkemiz Kurtuluş Mücadelesi’nden tüm kaynaklarını tüketerek çıkmasına rağmen, 1924 yılında demiryolu seferberliği başlatılmış, 1940 yılına kadar büyük bölümü doğuda olmak üzere 3.360 km yeni demiryolu yapılmıştır. Demiryolları bu dönemde Cumhuriyetin ekonomik, sosyal ve kültürel devrimlerinin adeta lokomotifi olmuş, taşımacılıktaki payı yolcuda % 43’lere, yükte % 55’lere kadar yükselmiştir. 1950 yılı itibariyle 7.498 km olan ana hat demiryolu uzunluğu 2002 yılı sonuna gelindiğinde ancak 8.671 km olabilmiş ve 52 yılda sadece 1.173 km’lik demiryolu yapılabilmiştir.  Söz konusu ana hatların % 95’i tek hat olup, toplam hatların 2.122 km’si elektrikli ve 2.449 km’si sinyalli hala getirilebilmiştir. Yolcu ve yük taşımacılığının % 93 oranında karayolu ile taşınması, neredeyse tek bir sisteme dayanması, sağlıksız bir ulaşım sistemi yaratırken, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel bedel ödemesine de neden olmuştur.
Ülkemizdeki ulaşım modları arasında demiryolu aleyhine olan bu dengesizliğin giderilmesi amacıyla,  kombine taşımacılıkta demiryolunun taşıma zincirinde etkin olmasını sağlayarak, güvenli, çevreye duyarlı, ekonomik bir ulaştırma sisteminin oluşması için tüm planlama ve uygulamanın yapılması gerekmektedir. 
Demiryolu Sektörü, Bakanlığımızın hazırlattığı Ulaştırma Ana Planı Stratejisi kapsamında önemli bir konuma sahip bulunmaktadır.  Çünkü ulaştırma sistemindeki dengesizliğin giderilmesi, büyük ölçüde, karayolunu seçmiş bulunan talebin demiryoluna çekilebilmesine bağlıdır. Geleceğin en önemli ulaştırma yöntemi olacağı öngörülen kombine taşımacılık da demiryolunun taşıma zincirine sokulabildiği ölçüde gelişebilecek, böylece dengeli ve sağlıklı bir ulaştırma sisteminin oluşması yönünde en doğru adım atılmış olacaktır.
Etkin bir yük ve yolcu taşımacılığı yapabilmek için Doğu-Batı, Kuzey-Güney ve Liman bağlantılı ana demiryolu akslarının çift hatlı, elektrikli, sinyalli ve geometrik standardı yüksek seviyeli demiryolu alt yapısının yeniden yapılması gerekmekte olup, bu demiryolu hatlarında, ağırlıklı olarak yük taşınması, ülke ekonomisi ve yatırımların fizibilitesi açısından temel ilke olarak benimsenmelidir.  Bakanlığımız tarafından, yük taşımacılığında demiryolu payının ilk etapta % 15 ve orta vadede % 30 olması hedeflenmektedir.
Ana akslardaki demiryolu altyapısının hedeflenen seviyeye getirilmesi halinde; ülkemiz taşıma taleplerinin karşılaması ile birlikte, ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım köprüsü olması yönünde, uluslar arası platformlarda gerekli çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.
2003 yılında demiryolu politikalarına verilen ağırlıkla başlayan ve Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çerçevesinde birçok proje yürütülmektedir.
Son yıllarda gerek Parlamentonun verdiği destek, gerekse Hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın olağanüstü destek ve gayretleriyle demiryolu sektörünün tekrar Devlet Politikası haline gelmiş olması, Demiryolcular için olduğu gibi biz inşaatçı birimler için de son derece memnuniyet vericidir.
Bu cümleden hareketle, TCDD’nin yaptığı Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas (öncelikle Yerköy-Sivas) Hızlı Tren İnşaatlarının yanı sıra, Avrupa ile Asya arasındaki demiryolu bağlantısını kesintisiz hale getirecek, İstanbul’un kent içi raylı sistemlerle toplu taşımasını % 8’den % 28’lere çıkaracak ve Dünya Projesi olan MARMARAY Projesi inşaatlarının oldukça yoğun bir şekilde devam ettiğini belirttikten sonra, bu proje kapsamında Boğaza yerleştirilmesi gereken toplam 1387 metrelik 11 adet tüpün, deniz dibine yerleştirilmesi ve birleştirme işlemlerinin başarıyla bitirildiğini ifade etmek gerekir.
Dünyada bugüne kadar yapılmış en derin batırma tüpün denizin 45 metre altında olduğu dikkate alındığında, 60 metre derinlikteki MARMARAY PROJESİ BATIRMA TÜPLERİ’nin önemi bir kez daha anlaşılacaktır.
Bu özelliğinin yanı sıra, Boğazda çift yönlü akıntının olduğu bir ortamda bu işlemi gerçekleştirmenin zorluğu ve gösterilmesi gereken azami itina ile bu proje, teknik anlamda Dünya Projesi olma özelliğine sahip olmuş, bu işlerle ilgilenen dünyadaki bütün otoriteler, Projemizin gidişatını bizimle birlikte merak içerisinde takip eder hale gelmişlerdir.
MARMARAY Projesinin gerçekleştirilmesi sırasında yapılan arkeolojik araştırma kazı çalışmaları ile tarihimize ışık tutan bilgi ve buluntular ortaya çıkarılmış, bu anlamda da Ülkemiz yeni kazanımlara sahip olmuştur. Ancak, tarihi açıdan memnuniyet verici olan bu durum, aslında projenin özellikle Yenikapı ve Sirkeci kısımlarında gecikmelere sebep olmuştur. Bu alanlarda arkeolojik kazılara işin uzmanlarının nezaret ve denetiminde devam edilirken, eş zamanlı olarak inşaat çalışmaları da sürdürülmektedir.
Anadolu Yakasında Ayrılıkçeşme’den başlattığımız yer altı tünellerinde 3000 metrelik kısım tamamlanmış, Üsküdar yer altı istasyonunda önemli ilerlemeler sağlanmış, Halkalı ve Gebze Depolama Sahalarında inşaatlar başlamıştır.
Ayrıca MARMARAY Projesinde kullanılacak olan dünyada kabul gören son teknolojiyi haiz 440 Adet Çeken-Çekilen Araç ihalesi gerçekleştirilmiş ve Kore Firması olan Hyundai-Rotem ile sözleşme imzalanmıştır. Firma; hem Kore’deki tesislerinde, hem de Ülkemizde Sakarya’da kurulu bulunan Eurotem Fabrikasında üretimleri gerçekleştirecektir.
Ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki kesintisiz demiryolu bağlantısını sağlayarak, tarihi İpek Yolunun canlandırılması ve bu şekilde ülkeler arası ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan,  konvansiyonel hızda, alt yapı çift, üst yapı tek hatlı, sinyalli, elektrikli teknik özellikli 76 km uzunluğunda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) projesinin inşaatına başlanmıştır. Ülkemiz ekonomisine getireceği yararların yanı sıra, uluslararası anlamda da stratejik öneme haiz bu projenin, Türkiye tarafının temeli üç ülke Cumhurbaşkanlarının katılımı ile 24 Temmuz 2008 tarihinde Kars’ta atılmıştır.
Bakanlığımızın limanlarımızı ana demiryolu ağına bağlama ve kombine taşımacılığı geliştirme politikası çerçevesinde; Tekirdağ Limanının mevcut demiryolu ağına ve uygulama projeleri yapılan Halkalı-Bulgaristan Hududu Demiryolu Hattına bağlanması suretiyle; Derince ve İstanbul limanlarındaki sıkışıklığın önlenmesi, Bandırma-Tekirdağ feribot taşımacılığı sayesinde öncelikle, Ege Bölgesinin Avrupa’ya bağlantısı noktasında yaklaşık 600 km yolun kısalması ve boğaz trafiğinin azaltılması,  nihayetinde Marmaray’ın yapımı nedenleriyle Gebze –Halkalı hattının işletmeye kapanması esnasında,  demiryolu taşımacılığının kesintiye uğramaması için planlanan 31 km uzunluğunda alt yapı çift üst yapı tek, konvansiyonel hızda, sinyalli, elektrikli bu yeni demiryolu hattının yapımına 2007 Nisan ayı içerisinde başlanılmış, 2008 yılı içerisinde inşaat olarak çok ciddi ilerlemeler kaydedilmiş ve 2009 yılının üçüncü çeyreğinde projenin tamamlanarak demiryolu işletmeciliğine açılması için çalışmalarımız hızla sürdürülmektedir.
Bakanlığımızın Organize Sanayi Bölgelerinin demiryoluna bağlanması politikası kapsamında;  Kemalpaşa Organize Sanayinin demiryoluna bağlanması projesi olan Kemalpaşa-Turgutlu demiryolunda da yoğun çalışmalar devam ettirilmiştir.
2009 yılında bu projelerin yanı sıra Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin de İPA fonlarından da yararlanılarak hayata geçirilmesi sürecini başlatmış olacağız.
Böylece orta vadede Kapıkule’den Sivas’ a kadar modern hızlı tren işletmeciliğine geçilmiş olacaktır. Bu aksın Kars’a kadar devam ettirilmesi ve Ege ile Akdeniz bölgesindeki önemli merkezlerin hızlı tren bağlantılarının sağlanmasına yönelik uygulama projelerini de hazırlamaya devam ediyoruz.
Ayrıca birçok liman ve ilin demiryolu bağlantısını yapmak üzere proje çalışmalarına da devam etmekteyiz.
Denizyolu Sektörü 
Balıkçı Barınakları

Özellikle Balıkçılık Sektörü ve bu işle uğraşan insanlarımızın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, son 5 yıl içerisinde 25 adet Balıkçı Barınağı tamamlanarak, Ülkemiz ve yöre ekonomilerine kazandırılmış, insanlarımızın olduğu yerde istihdam sorununa çözüm getirildiği gibi, Balıkçılığın gelişmesine de büyük ölçüde katkı sağlanmıştır.
2008 yılında da Balıkçı Barınakları inşaatlarına yoğun bir şekilde devam edilmiş, devam eden 13 adet projenin 6 adedi tamamlanarak hizmete sunulmuş, diğerlerinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
Talebin çok olduğu ve ihtiyacın karşılanamadığı bölgelerimizde 4 Adet yeni Balıkçı Barınağı ihalesi yapılmış olup, 2009 yılında da 3 adet Balıkçı Barınağı ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
Limanlar
İç ve dış ticarete hizmet veren 26 adet kamu limanı ile özel sektör liman ve iskelelerinin kapasitesi 200 milyon ton/yıl’dır. Bu kapasitenin önümüzdeki yıllarda yetersiz kalacağı göz önüne alınarak 2015 yılına kadar 200 milyon ton/yıllık ek kapasite ilavesi ile liman kapasitemizin 400 milyon ton/yıl’a çıkarılması hedeflenmektedir.
Bu bağlamda öncelikle mevcut limanlarımızın fiziki durumlarının iyileştirilmesi ve tevsiatlarının yapılması, YİD modeli ile ihale edilip inşaatları tamamlanan ve işletmeye açılan Çanakkale Kepez Limanı, Güllük Gemi Yanaşma İskelesi ile yapımı planlanan konteyner terminalleri ve yeni liman projelerinin bitirilerek hizmete sunulması hedeflenmektedir.
Ulaştırma-Denizyolu Sektöründe, devam eden 6 projenin 3 adedi tamamlanmış, özellikle tersane amaçlı diğer 3 projede ise ciddi ilerleme sağlanmıştır.
2009 yılı hedefimiz, Karadeniz Ereğli ve Sürmene-Yeniçam Tersanelerini bitirmek, Karasu Limanı İkmal İnşaatı ile Çandarlı Limanının ihalelerini gerçekleştirmektir.
Yat Limanları
Turizm Sektöründe halen ülkemizde kamu ve özel sektöre ait işletilmekte olan takriben 30 adet yat limanı ve yat çekek yeri bulunmakta olup, bunların toplam yat bağlama ve çekek kapasitesi 10.500 adettir.
Yatırım programımızdaki işler, ihale edilen ve ihalesi yapılması planlanan projelerin kademeli olarak tamamlanması ile yaklaşık 9.000 ilave yat kapasitesi elde edilerek toplam yat bağlama kapasitesinin 19.500’e çıkartılması planlanmaktadır.
Böylece halen Akdeniz ülkeleri sıralamasında % 5 olan bağlama kapasitemiz, % 12’ye yükselecek ve yıllık 3,5 Milyar $ olan yat turizmi gelirlerimiz ise 8 Milyar $ civarlarına ulaşacaktır.
2009 yılı hedefimiz, 4 adet yeni projenin ihalesini gerçekleştirmektir.
YİD Modeliyle ihalesi yapılan yat limanlarından Turgutreis Yat Limanı hizmete açılmış, 10 adet yat limanının yapımına da devam edilmekte olup, ayrıca 13 adet yat limanının YİD modeliyle gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
Havaalanları Sektörü
Globalleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak; bugün dünyada pek çok sektörde olduğu gibi havacılık sektöründe de büyük gelişmeler yaşanmakta olup, bu durum Türkiye’de de bu sektörün hızla büyümesini beraberinde getirmiş, sivil havacılık politikaları dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, Ülkemizin de temel politikalarından biri haline gelmiştir.

Bu kapsamda, 2003 yılında Bakanlığımızca başlatılan Bölgesel Havacılık Politikası ve taşımacılıkta rekabeti sağlayan düzenlemeler, Türk Sivil Havacılığında adeta bir dönüm noktası olmuştur. “Her Türk vatandaşı hayatında en az bir kez uçağa binecektir.” sloganından hareketle, büyük bir hızla büyüme eğilimine giren sektörde büyüme hızı dünyada % 5 iken, ülkemizde bu oran rekor bir gelişme ile % 30 olarak gerçekleşmiştir.
Yeni havaalanları inşa ederken, mevcut havalimanlarının standartlarının yükseltilmesi ve altyapılarının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalara hız veren Bakanlığımız, bu çalışmalar neticesinde 2015 yılı için öngörülen toplam trafik artışını 10 yıl önceden yakalamıştır. 2008 yılı sonunda toplam yolcu sayısı yaklaşık 75 milyona ulaşmıştır.
Ülkemiz hava yolu sektörünün hava ulaşım hizmetlerini karşılayan işletmeci kuruluşların içerisinde alt ve üst yapı yatırım faaliyetlerini yürüten yegane uzman kuruluş olan DLH İnşaatı Genel Müdürlüğümüz, bu sektörde de çok önemli bir hizmet üstlenmiş bulunmaktadır.

Elazığ’da,  her iki pist başında bulunan doğal maniaların uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmesi, mevcut pistin geliştirilmesinin manialardan dolayı mümkün olmaması, Elazığ’ın artan nüfusuna bağlı olarak havayolu ulaşım taleplerinin artması da dikkate alınarak, aynı bölgede maniasız, farklı yönde yeni pist, taksirut, apron ve çevre emniyetine yönelik işler ihale edilmiş olup, her iki iş 2009 yılında hizmete verilebilecektir.
Balıkesir Körfez Havaalanında, bölgenin termal turizmi göz önüne alınarak cazip hale getirilmesi ve havayolu taşımacılığına yönelik artan talebin karşılanması için, mevcut havaalanının ihtiyaçlara cevap verebilecek uluslararası standartlara geliştirilmesi için, yeni apron, taksirut, bağlantı yolu ile üstyapı tesislerinin ihaleleri 2008 yılı sonunda yapılmış olup,  2010 yılında bitirilmesi hedeflenmiştir.

İç Anadolu Bölgemizde önemli bir yol kavşağı konumundaki Eskişehir ilimiz, ekonomik ve toplumsal yönde, yerel potansiyeli ile gelişmeye en uygun iller arasındadır. Üniversiteleri ve gelişmiş sanayisi ile hem öğrenci hem de sanayi kenti görüntüsü arzeden bu ilimizin yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığına yönelik taleplerin de karşılanması için mevcut havaalanının uluslararası standartlara geliştirilmesi işi 2008 yılı sonunda ihale edilmiş ve 2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Nüfus artış oranı ülkemiz nüfus artışı hızından fazla olan, tarih boyunca bölgede doğu-batı arasında Gürbulak Sınırkapısı ile Asya’ya açılan bir kapı konumunda olan Ağrı’da, ekonomik, sosyolojik ve stratejik yönden hava ulaşımını karşılamakta yetersiz kalan mevcut havaalanının konvansiyonel standartlara getirilmesi işinin ihalesi 2008 yılı sonunda yapılmış olup, 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

Kütahya-Afyon-Uşak İllerini kapsayan Bölgenin ekonomik, sanayi, sosyal yapısı ve termal turizmi nedeniyle, oluşan havayolu ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Bakanlığımızın Bölgesel Havacılık Politikası çerçevesinde, uluslararası standartlarda bölgesel bir havaalanı (Zafer Havaalanı) yapımı planlanmış olup, YPK Kararı alınarak, 2009 yılında YİD modeli ile ihale edilmesi planlanmaktadır.

Yine bölgesel havacılık politikası çerçevesinde Adana, Mersin ve civarının ihtiyaçlarını uzun vadede görecek,  uluslararası boyutlarda Çukurova Bölgesel Havaalanı çalışmaları devam edecektir.

Bakanlığımız vizyon ve misyonu doğrultusunda; tüm halkımızın hava ulaşım hizmetlerinden yararlanma hakkını gözetmek, hava ulaşım sistemini daha rasyonel bir yapıya kavuşturabilmek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin stratejik konumlarının yanı sıra, ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmelerini sağlamak amacıyla, Valiliklerince inşaatına başlanıp, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz gerekçe gösterilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile alt yapı inşaatları yarım kalan Iğdır ve Bingöl Havaalanları ile yeni proje olarak Hakkari Yüksekova ve Şırnak Havaalanları YPK Kararı ile 2008 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir.
Bütün bu havaalanlarının ihalelerini 2009 Yılında yeterli ödeneğin tefrik edilmesine bağlı olarak yapmayı ve 2011 yılında bitirmeyi planlamaktayız.

Bütün bunları anlattıktan sonra son söz olarak belirtmek isterim ki; DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü olarak, Bakanlığımız politikaları çerçevesinde, hızla gelişen teknolojiler, uluslararası gelişmeler ve Ülkemiz insanının yükselen hayat standartlarına cevap verebilmek amacıyla, her üç sektörde de faaliyetlerimize titizlik, gayret ve çalışma arkadaşlarımın özverisiyle devam edeceğiz.

 
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr