Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ULUSAL LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ZİRVESİ

ULUSAL LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ZİRVESİ

ULUSAL LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ZİRVESİ31.03.2010

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Baş, lojistik sektörünün, dış ticaretin gelişiminden, istihdama katkılarına kadar Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri durumuna geldiğini söyledi.
Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Uluslararası Lojistik Bölümü tarafından düzenlenen "Ulusal Lojistik ve Dış Ticaret Zirvesi" sektörün önemi, sorunları ve çözüm yollarının ele alındığı bir platforma dönüştü. Ulusal Lojistik ve Dış Ticaret Zirvesi"nin açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Baş, bu içerikteki toplantıları, akademik eğitimi iş dünyasıyla buluşturması ve gençleri iş hayatına hazırlaması bakımından önemsediklerini söyledi. Lojistik sektörünün dünyada ve ülkemizde hızla geliştiğini, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirdiğini belirten Şaban Baş, "Ülkemiz için oldukça yeni bir kavram olan lojistik, önce ihracat ve ithalat ile sonra da süpermarket ve hipermarketlerle büyük ölçekli perakendeciliğe girmiş ve elektronik ticaretle birlikte iyice öne çıkmıştır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde lojistiğin özellikle dış ticaretin gelişimi bakımından hayati önemi ortadadır. Lojistik sektörü karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu, boru hattı taşımacılığı, kentsel taşımacılık, liman işletmeciliği, depo, antrepo, serbest bölge, sigorta ve finansman gibi birçok alt faaliyet dalının birleşiminden oluşmaktadır" dedi.
Konuşmasında Türkiye'nin jeo-stratejik açıdan Asya ve Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında köprü konumunda olduğunu ve üç kıtanın kesişim noktasında bulunduğunu hatırlatan Baş, "Bu bakış açısıyla Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir dağıtım ve aktarma merkezi olabilecek özelliği ile uluslararası lojistik açısından çok uygun bir konumdadır" dedi.
OECD'nin yakın zamanda, 30 ülkede yürüttüğü araştırmanın sonucunda yayınladığı bir raporda, "dağıtım sektörünün" dünya ekonomisinde giderek artan önemine dikkat çektiğini bildiren Şaban Baş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Raporda dağıtım sektörünün pazar ekonomisinin işleyişinde hayati rolü olduğu anlatılıyor. Rekabet yoğun bir sektör olduğundan, katma değerinin yüksekliği vurgulanıyor. Eğer dağıtım sistemi verimliyse, fiyat da o derecede düşük oluyor. Yani, eğer dağıtım sektörü verimli çalışıyorsa ve rekabetçiyse, tüketici refahı için iyi sonuçlar getirebiliyor. OECD'nin çalışmasında, dağıtım sektörü kapsamında hem toptan hem perakende ticaret ele alınıyor. Rapora göre, sektörün ekonomiye katkısı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bu rakam, Almanya ve İrlanda'da da yaklaşık yüzde 8 iken, Amerika, Belçika, Meksika ve Yeni Zelanda'da yüzde 15'in üzerinde seyrediyor. Türkiye için bu rakamın yüzde 16 olduğu görülüyor. Dış ticaretin gelişimi bakımından son derece önemli olan lojistik sektörü, emek yoğun bir sektör olduğundan, istihdama katkısı da oldukça fazla. Çünkü ortalama olarak, toplam istihdamın yüzde 15'ini bu sektör teşkil ediyor. OECD raporuna göre, dağıtım sektörü, aynı zamanda iş dünyasına da büyük katkılarda bulunuyor. Girişimlerin yüzde 25 ile 30'u bu sektörde yer alıyor. Dağıtım, emek yoğun bir sektör olduğundan, ülkemiz ekonomisinin kanayan yarası durumuna gelen istihdam açısından da ciddi katkılarda bulunmaktadır."
Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Gülmez'in de katıldığı "Ulusal Lojistik ve Dış Ticaret Zirvesi"nde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Bedestenci, Çağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Başaran, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Deniz, Seçil Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Koç Doğan, Uluslararası Lojistik ve Dış Ticaret Kulübü Başkanı Oğuzhan Yılmaz da konuyla ilgili kapsamlı bilgi sunumunda bulundular.
 
Kaynak: www.UlasimOnline.Com

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr