Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TRANSİT YAKITIN MİLLİLEŞTİRİLMESİ

TRANSİT YAKITIN MİLLİLEŞTİRİLMESİ

TRANSİT YAKITIN MİLLİLEŞTİRİLMESİ31.03.2010

Bilindiği üzere,  Gümrük Yönetmeliği’nin 482.maddesinin 3. ve 4.fıkraları gereğince  dış seferden dönen gemilerin Türkiye’ye ilk giriş limanından ya da yurt içinde özel antrepolardan almış oldukları transit akaryakıt ve kumanyaları,  3 ay içerisinde yabancı limanlara çıkılmadığı takdirde yine o limanda bulunan gümrük idaresince vergilerin tahsil edilmekte, 3 ay içinde geminin yabancı limanlara çıkmaması halinde bu durumun zorunlu nedenlerden meydana geldiğinin ilgili gümrüğe belgelendirilmesi halinde bu sürenin 3 ay daha uzatılması talebini  Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince değerlendirilmektedir.

                   23 Mart 2010 tarihinde Odamızda yapılan Gümrük Yönetmeliği toplantısında; Global ekonomik kriz nedeniyle iş bulamayıp kendi ülke limanlarına sığınarak ekonomik krizin süresini geçirmekte olan Türk Bayraklı gemilerde bulunan transit yakıtın millileştirilmesi için verilen 3 aylık sürenin yetmemesi ve uzatma için gösterilen mücbir sebeplerin yeterli kabul görmeme riskinin  armatörlerimizi ciddi sıkıntıya düşürebileceği  değerlendirilerek  üç aylık sürenin sonunda gemilerinin çalışmadığını tevsik ederek ek süre isteyen firmalar ile halen demirde yük bekleyen (laid-up yapan) ve üç aylık süre içersinde olan gemilerin tespit edilmesi istenilmiştir.

               Konuyla ilgili olarak, gümrük yönetmeliğinin 482.maddesinin 4. fıkrasına göre 3 ay beklemenin sonunda ilave 3 aylık ek süre talep eden (gemilerin çalışmadığı tevsik edilmiş olan) Türk Bayraklı gemilerin ve halen demirde yük bekleyen ve üç aylık süre içersinde olan  firmaların Odamıza ivedi olarak bilgi vermelerini  rica ederiz. 
         
                                                                                                                                                Saygılarımızla,
         
                      Murat TUNCER
                      Genel Sekreter

DAĞITIM :

- Web Sayfası
- Türk Armatörler Birliği
- S/S Gemi Arm. Mot.Taş.Koop.
- 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
29,31,32 No.lu Meslek Komite Üyeleri
DTO

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr