Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET BEDELİ BİLMECESİ

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET BEDELİ BİLMECESİ

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET BEDELİ BİLMECESİ24.03.2010

"Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" 2010/8 Genelge ile farklı bir boyuta getirildi. Aynı imalatçıların iç piyasanın koruna bilmesi için ithalatta bazı mallar için müeyyideler uygulanması gibi sektörel bazda bir hizmet fiyatı İTH 14 olarak listeye eklendi. 31.12.2009 tarih 2009/125 Genelge, 2010/4 Genelge ve 2010/8 Genelge ile "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi" Ve "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları" konusunda değişiklikler yapıldığı gözlenmektedir. Tablodaki değişikliklere bakınca hizmet bedelleri azalmış, artmış, hizmet tanımları Maddeleri Bölünmüş, ilaveler yapılmış. Niye?
4458 sayılı Kanuna bağlı olarak 1615 sayılı Kanun'a göre kurulmuş gümrük komisyoncuları derneklerini tanıyorsunuz. Muhatap olarak alıyorsunuz, ama hizmet fiyatları konusunda makama gelen yazılar hakkında görüşlerini almak için yazılan yazılarınızın cevaplarını beklemeden hizmet veren ve hizmet alan arasında çok büyük sıkıntılara yer açacak sektörel fiyatlandırma kapısını 2010 / 8 Genelge ile açmış oluyorsunuz.
Sektörel bazda fiyatlandırma hukuken mümkün mü?
Tekstilci "döviz kazandırıyorum" diye müracaat ederse. Otomobilci "ben dünyaya Türk malı gönderiyorum derse" markalaşma desteğinden yardım alan firmalar "Gümrük müşavirleri fiyatlarını kabul etmiyoruz. İth14 İşlenmiş veya işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) İthalatı" gibi bize de asgari ücret belirleyin" diyebilirlerse ve bu taleplerini gerek Bakanlığa, gerek müsteşarlığa, gerek genel müdürlüğe müracaat ile bildirirlerse ne yapılacaktır.
Genelgenin de kısa sürede değiştirilmesi sıkıntılar yaratmaz mı?
Niye genelgede sonradan değişiklik yapılmakta, niçin önceden genelge kapsamı konu detaylı düşünülmemekte, niye gerekli dernekler birimler belirli bir koordinasyonla çalışamamakta, niye alınan bir karara çıkartılan genelgeye binlerce itiraz yazısı gelmekte…
Un var yağ var Şeker var tencere var, kepçe var kepçeyi tutanda belli de hangisinden ne kadar konulacağını bilen mi mesleğimizde kalmadı?
Gümrük müşavirleri derneklerinden görüş istenecek. Dernek görüşü isteyen makama derneğin görüşü bildirilmeden de listeye ilave yapılacaksa, derneklerimizin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar saygınlığını nasıl koruyabileceğiz.
Görüş isteyen makamın yazısında cevap tarihi var mı yok mu bilmiyorum. Varsa dernekler cevap vermemişse genel kurulda yönetime bunun nedeni soracak biz üyeler varız.
Ama yazı da cevap süresi yoksa makul bir süre algılanıp cevap hazırlanırken listeye ilave yapılması da üyesi olduğum derneğimin ne derece önemli ve dikkate alınabildiğini gösterecek bir olgu olarak algılamaktayım.
Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi uygulama esasları
Madde 8: 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesi altında Gümrük Müşavirliği hizmeti veren Gümrük Müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla her beyanname itibariyle aynı kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler" denilmekte.
241. madde birinci fıkrası ise; madde 241- 1. (18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile birinci fıkra değiştirilmiştir). Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu kanuna ve bu kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 60 TL usulsüzlük cezası uygulanır.
Kim tespit edecek, nasıl uygulanacak?
- Kısaca her bir beyannamede tarife dışında düzenlenecek hizmet bedeli faturası için 60 TL ödenecektir.
- Bir firma 40 TL ye ve başka firmaya 120 TL'ye İhracat fiyatı verebilmektedir
- Hizmet veren tarifeye göre fatura düzenlerse fark için daha sonradan ilave fatura düzenlerse derneğin hangi yetkili kişisi nasıl bunu belirleyebilecektir? Dernekte bu yetkiye sahip kişiler kimler olacaktır.
- Kadro açılabilmeli SMMM yeni adıyla MM'ler alınmalı mıdır?
- Denetim birimi her bir dernekte oluşmalı mıdır?
- Dernek denetçisinin hazırlayacağı liste başmüdürlüğe gidebilmeli ve cezalar yazılabilmeli midir?
- Gümrük kontrolörleri tarafından gümrük müşavirliği firmaları ve gümrüklerde işlem yaptıran firmalar fatura kontrolü amaçlı özel denetimlere tabi tutulabilmeli midir?
- Maliye birimlerince bu amaçla özel denetimler yapılmalı raporları gümrük baş müdürlüklerine yollanıp ceza düzenlenmesi sağlanabilmelidir?
Devletimce veya derneklerin yönetimlerince bu konuların nasıl olacağına dair kurallar yazılabilmelidir. Hem de Gümrük Müşavirliği (Komisyonculuğu) mesleki kuruluşu olması beklenilmeden olabilmelidir.
Gümrük Müşavirleri Odası
Ayrıca Ankara İstanbul Mersin Bursa İzmir gümrük müşavirleri dernekleri mülga 1615 sayılı Kanun gereği kurulmuş ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu;
"GEÇİCİ MADDE 6
Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır: 1.1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan gümrük komisyoncuları dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük Müsteşarlığı'nca yürütülür" gereği varlıklarını sürdürmektedirler.
Burada en önemli husus "Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar" denilerek Kamu kurumu niteliğine sahip meslek kuruluşu olmaları sağlanacaktır. Bunun çok yakın sürede olabileceğini Gümrük müşavirleri sınavlarının yapılmaması nedeni ile düşünmekteyim.
Geçici madde tanımlanmalı
Öncelikle geçici madde: "yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre geçerli olan madde." Olarak tanımlanmaktadır. Kanunun çıkış tarihi değişikliklerin tarihleri de izlendiğinde geçici maddelerin önemi ve geçerliliğinin sorgulanabilmesi gereklidir diye düşünmekteyim.
Anladığım bu geçici maddeler daha sonra mesleki kuruluş amaçlı kanunda yer alabilecek özelliklere sahipler.
Ama niye 4458'de geçici madde var. Normal birer madde yapılsa olmaz mı?
Gümrük Kanunu madde x'e göre gümrük müşavirinin yapacağı iş ve alacağı ceza ile Gümrük Kanunu Geçici Madde xx' e göre gümrük müşavirinin yapacağı iş ve alacağı ceza, hukuk önünde farklılık mı arz edecektir.
Derneklerimizin yapması gerekenler
Önceki yazılarımın birinde dernek bir kurul oluşturup şirket ortağı A Karne sahibi kişilerin yerlerinde olup olmadıklarının mesaisini işyerinde yapıp yapmadıklarının ani baskınlarla kontrolünü yapabilir miyiz diye belirtmiştim.
Bizlerin Gümrük Müşavirlik mesleğine ve yaptığımız işe saygı duymamızı ve duyulmasını lütfen sağlayabilir miyiz?
Mesleki kuruluş olacağımız için öncelikle hepimiz mesleğimize meslek olarak saygı duymamız gerekli midir? Evet.
Dernek olarak bu tarz kişileri zaten bilirsiniz. tespitleri yaparak bu şekildeki üyeleri uyarabilir misiniz?
 Bu sonuç ile meslekte olan bize kendimize saygımız daha fazla artmaz mı?
Aklıma geldi? TIR taşıma fiyatlarına devletimden her hangi bir birim müdahale edebiliyor mu?
Dış ticaretçi, imalatçı, ihracatçı, komisyoncu nakliyeci kazanırken müsaade edin gümrük müşavirliği firmaları da kazanabilsin. Marka olmuş firmalar size hizmet verenlerden SGK güvencesiz, Karnesiz, yetersiz eleman çalıştıranların markanıza zarar verebileceğini de düşünerek sizlerde otomatik olarak gümrük müşavirlerinin oto kontrolünü sağlayabilir misiniz?
Kaynak: Dünya

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr